پيام تبريك شوراي اسلامي شهر يزد

پيام تبريك شوراي اسلامي شهر يزد

شوراي اسلامي شهر يزد انتخاب نمايندگان مردم را تبريك گفت شوراي اسلامي شهر يزد با صدوراطلاعيه ، ضمن تقدير از حضورگسترده دشمن شكن و موثر شهروندان محترم يزد در انتخابات روزدوازدهم اسفند، انتخاب نمايندگان مردم در حوزه هاي مختلف استان را تبريك عرض مي نمايد.

متن پيام تبريك به شرح ذيل مي باشد:

 

جناب آقاي

سلام عليكم

احتراماً ، ضمن تشكر از مردم عزيز كه با حضورحداكثري خود سيلي محكمي به استكبار جهاني زدند. بدينوسيله انتخاب شما را توسط مردم شريف يزد به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تبريك عرض نموده ، اميدواريم در پناه قرآن وعترت(ع) و با پيروي از منويات مقام معظم رهبري در پيشبرد اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي و خدمت خالصانه به مردم موفق باشيد./م