پوشش بیمه نامه های ساختمان و پروژه پیامبر اعظم (ص)

پوشش بیمه نامه های ساختمان و پروژه پیامبر اعظم (ص)

در جلسه کمیسیون عمران، پوشش بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان و پروژه های امامزاده وپیامبر اعظم ص بحث و تبادل نظر شد
??به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در سیزدهمین جلسه کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای شهر یزد که روز شنبه 18 آذرماه با حضور اعضا و مدعوین برگزار شد بیمه نامه های ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت.
??مظفری کارگزار رسمی بیمه به نقش بیمه و انواع بیمه نامه ها اشاره کرد و گفت: در راستای برنامه پنجم توسعه اقتصادی در بخش مسکن، صدور پروانه برای احداث هرگونه ساختمان منوط به داشتن موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان است.
??وی بیمه را از زمان طراحی تا ساخت و بهره برداری ساختمان ضروری دانست و ادامه داد این طرح در بیمه ها لحاظ شده و وظایف بیمه گر، ناظر و بیمه گذار قید شده است.
??مظفری خواست تا ضمن ساخت وسازهای اصولی، پوشش بیمه ای لحاظ شود.
??عبدالرضازاده از اعضای نظام مهندسی ساختمان در ادامه با اشاره به بیمه نامه های ساختمانی گفت: بیمه نامه مسئولیت که چندسالی است صادر می شود قاعدتا بیمه نامه، پروانه ساختمانی را شامل می شود و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.
??وی با اشاره به همکاری ناظرین با شهرداری اظهارداشت: مهندسین ناظر گزارش های خود را به شهرداری ارسال می کنند اما شهرداری همکاری قابل قبولی نداشته و نیازمند همکاری بهتر در این زمینه هستیم.  
??شایق عضو کمیسیون عمران به روند صدور پروانه اشاره کرد و افزود: معضل نگرفتن پروانه از سوی برخی مردم سالهاست با مشکل مواجه است و سیر اداری در شهرداری این مشکل را به وجود آورده که باید در روند دریافت پروانه و سهولت آن اقدام کنیم که با اخذ پروانه، بیمه هم به همراه آن خواهد بود.
??شایق ضمن تاکید بر تسهیل صدور پروانه تصریح کرد: با تسهیل در آن و همچنین طرح های پیشنهادی در ساخت و سازهای زمین های قطعات کوچک، مردم را به رعایت آیین نامه 2800 ملزم کنیم و صدور پروانه و روند ساخت وسازهای موجود را برای همشهریان تسهیل کنیم.
??رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر ساخت و ساز مجاز گفت: باید ساخت وساز مجاز و صدور پروانه تسهیل شود تا بیمه موضوعیت پیدا کند.
??عباسی در ادامه به پروژه امامزاده و مصوبات دور قبل شورا اشاره و تصریح کرد: زمین های اختصاص به این طرح که شهرداری باید تملک نماید، فرمانداری نامه ای ارسال داشته که طی مصوبه کمیسیون ماده 5 مقرر شد جواب به فرمانداری ارسال شود.  
??آزادی عضو کمیسیون بر تعیین تکلیف پروژه پیامبر اعظم ص تاکید کرد و افزود: این پروژه تا پایان سال تعیین تکلیف شود تا به شهرداری اعلام گردد.