پنجمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهر یزد


صورتجلسه

پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد دور پنجم با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در ساعت 17 روز شنبه مورخ 4/6/96 با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید:  

در ابتدا ریاست شورا با سلام و صلوات بر محمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وگرامیداشت هفته دولت و یادوخاطره شهیدان رجایی وباهنر، درخصوص اقدامات صورت گرفته درراستای تعیین شهردار یزد و چگونگی روند انتخاب تصدی شهردار یزد باحضور افراد معرفی شده از سوی اعضاء و برگزاری جلسات و ارائه برنامه های آنان توضیحاتی ارائه نمود.

سپس براساس دستورکارجلسه موضوع تعیین شهرداریزد مطرح گردید که با عنایت به جلسات مکرر برگزار شده با حضوراشخاص و گزینه های مورد نظر جهت تصدی شهردار یزد وبرنامه های ارائه شده از سوی آنان و نیز براساس تحقیق و بررسی های به عمل آمده و رایزنی های صورت گرفته و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات و رأی گیری با ورقه از مجموع یازده نفر از اعضای حاضر در جلسه در نهایت آقای دکتر مهدی جمالی نژاد با یازده رأی موافق به عنوان شهردار یزد تعیین و انتخاب گردید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت18 خاتمه يافت.