پنجاه و دومین جلسه (فوق العاده) پنجمین دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

پنجاه و دومین جلسه (فوق العاده) شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت15/9صبح روز دوشنبه مورخ 30/11/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :  

   درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، فرارسیدن سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه(س) که خلقت روزگار به خاطر وجود ایشان بود و پیامبر گرامی اسلام با آن همه عظمت به ایشان افتخار می کرد را به همگان تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست تا در مسیری که ایشان و سایر ائمه بزرگوار(ع) ترسیم و حرکت کردند قدم برداریم و ما را جزء یاران و پیروان راستین آنان قراردهد.

   وی در ادامه سانحه دلخراش سقوط هواپیمای مقصد تهران – یاسوج که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان  گردید را به ملّت شهیدپرور ایران، خانواده داغدار آن عزیزان و تمامی بازماندگان به خصوص خانواده های یزدی که متأسفانه دراین سانحه جان خودرا ازدست دادندتسلیت عرض نمود و ابراز امیدواری نمود با تدبیری که دولت و مسئولین مربوطه با استفاده ازنظرات متخصصین و کارشناسان به سمتی برویم که دیگر شاهد این گونه حوادث ناگوار نباشیم . سپس ایشان درخصوص چگونگی و روند بررسی بودجه سال 97 شهرداری که با همکاری تمامی اعضای شورا به خصوص کمیسیون بودجه با برگزاری جلسات متعددباحضورمسئولین شهرداری وضرورت داشتن برنامه پنجساله برای شهرداری جهت ترسیم بهتر بودجه حتی برای سالهای آتی و اجرای برنامه ها با استفاده ازنقطه نظرات متخصصین و کارشناسان مربوطه و جلوگیری از هرگونه دوباره کاریها، تشریفات اضافی ، صرفه جویی وبعضی حواشی ها وهمچنین با اهداف اجرای پروژه های نیمه تمام و رها شده ، منطقه محوری، توجه ویژه به مناطق محروم و بافت تاریخی، حمل ونقل عمومی، گردشگری ، فضای سبز و زیبایی شهری و رضایت مندی مردم مطالبی را عنوان نمود و از تمامی اعضای محترم شورا، شهردارمحترم، معاونین و رؤسای مناطق ، صداوسیما ، رسانه ها و کسانی که در بررسی بودجه شورا را یاری نمودند تقدیر وتشکر نمود.

   در ادامه جلسه آقای دکتر جمالی نژاد شهردارمحترم با عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و عرض تسلیت حادثه دلخراش سقوط هواپیما و جان باختن تعدادی از هموطنان به خصوص همشهریان یزدی گزارشی از چگونگی تدوین، تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ، با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی و توجه به حمل ونقل عمومی و عدالت محوری درمناطق شهری و توزیع عادلانه خدمات درمحلات و برگزاری جلسات با حضورمعاونین ومدیران مالی رؤسای مناطق وسازمانهای وابسته جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود.

    سپس سایر اعضای شورا با عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و عرض تسلیت به خانواده های داغدار و مصیبت زده سقوط هواپیمای مسیر تهران – یاسوج نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص بودجه سال97 شهرداری با رعایت صرفه جویی در همه زمینه ها ، اجرای پروژه های نیمه تمام و رهاشده ، اهتمام ویژه به مناطق محروم و عدالت محوری درسطح محلات برای ارائه خدمات بیشتر و لزوم تخصیص اعتبارات به بافت تاریخی با توجه به جهانی شدن شهر یزد و ضرورت حفظ و صیانت از آن بافت ومسائل فرهنگی و اجتماعی ارائه و بحث وتبادل نظر نمودند که مقررگردید شهرداری با برگزاری جلسه با حضور ریاست محترم شورا، شهردار محترم و مدیرکل محترم اداره اوقاف ضمن بررسی لازم نسبت به انعقاد تفاهم نامه درخصوص املاک اوقافی که در مسیر پروژه های عمرانی در سال 97 می باشد و بعضی ازآن پروژه ها نیمه تمام است اقدام نمایند.

 

مصوبات :

 بودجه پیشنهادی شهرداری یزد

1-لایحه شماره960052477-28/10/96 شهرداری   ثبت     دبیرخانه   شورا بشماره961003279-30/10/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: بودجه پیشنهادی شهرداری یزد، باسلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به مذاکرات انجام شده با اعضاء محترم آن شورا در کمیسیونهای مختلف شورا و دستورالعمل بودجه ابلاغی از سوی سازمان شهرداریها به شماره 39031 -13/9/96 دراجرای ماده 25 آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین وظایف شهرداری مندرج در بند 8 ماده 55قانون شهرداری وفصل مرتبط باتنظیم بودجه آیین نامه مالی شهرداریها، بدینوسیله بودجه پیشنهادی شهرداری یزدمتشکل از مناطق و سازمانهای تابعه با رقم پیش بینی درآمد و هزینه به مبلغ شش هزار و چهارصدوهشتادوهفت میلیاردوسیصدوشصت میلیون وپانصدوبیست هزارریال(6.487.360.520.000ریال) که در قالب دو وظیفه جاری و9برنامه عمرانی و سایر پرداختها با مشخصات زیر به پيوست تقدیم می گردد. مستدعی است ضمن طرح موضوع درآن شورای محترم ترتیبی اتخاذ تا براساس وظایف مندرج در بند 2 ماده 45 قانون شهرداری و مواد 26و27 آیین نامه مالی شهرداریها، نسبت به بررسی و تصویب به موقع آن

جهت اجراء درابتدای سال 1397 اقدام لازم به عمل آید. بدیهی است متعاقباً به منظورتسریع دراجرای بودجه ابلاغی در حد لزوم نسبت به پیشنهاد اختیارات آن شورای محترم به اینجانب وهمچنین اختیاراینجانب به سایرمسئولین شهرداری وسایرمواردمرتبط اقدام می گردد. در ضمن معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی وآقایان احمدروستایی ومحمدرضامیرشمسی به عنوان نمایندگان برای ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردند. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

 

ردیف

شرح

جاری

عمرانی

نسبت به کل بودجه

1

هزینه اداری

710/810/511

-

8%

2

هزینه شهری

379/075/726/1

-

6/26%

3

هزینه عمرانی

-

431/474/714/3

2/57%

4

سایر پرداختها

-

000/000/535

2/8%

5

جمع

089/886/237/2

431/474/249/4

100%

 

 

مراتب درصحن علنی شورا با حضور شهردارمحترم مطرح با عنایت به توضیحات ایشان و بررسی های بعمل آمده از سوی تمامی کمیسیونهای داخلی شورا وجلسات برگزارشده متعدد با حضور مسئولین و کارشناسان مربوطه وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری متشکل از مناطق وسازمانهای تابعه با تغییرات واصلاحات صورت گرفته در نهایت جمعاً به مبلغ شش هزار و ششصد و شش میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و پانصد و بیست هزار ریال (6.606.720.520.000 ریال) بر اساس تصاویر پیوست به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت.

 

  افزایش کمک جاری سال96 سازمان حمل ونقل بار و مسافر

2-لایحه شماره960052239-27/10/96 شهرداری   ثبت     دبیرخانه   شورا بشماره961003254-27/10/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: درخصوص افزایش مبلغ کمک جاری سال96 سازمان حمل ونقل بار ومسافر، باسلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به اینکه سازمان حمل و نقل بار ومسافر در سنوات گذشته مبلغ 000/000/000/30 ریال به شهرداری بدهکار می باشد  و از طرفی با عنایت به  مصوبه آن شورای محترم مبنی بر عدم افزایش نرخ بلیط  اتوبوس

درون شهری(تصویر پیوست) ­، پیشنهاد می­گردد جهت تأمین اعتبار کسری هزینه­های سازمان نسبت به پرداخت رقم مذکوربه مبلغ  000/000/466/28 ریال  از محل دریافت وام اقدام و همچنین نسبت به تسویه بدهی سازمان به مبلغ 000/000/000/30 ریال به محل مازاد سنواتی وکمک به سازمان اضافه، و در اصلاح و متمم بودجه اعمال گردد. خواهشمنداست موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمدرضا شفیعی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون های بودجه و خدمات شهری وتوضیحات رؤسای آن کمیسیون ها وپس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكرصلوات درساعت  12  خاتمه يافت.