پنجاه وچهارمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پنجاه وچهارمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    پنجاه وچهارمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 روز يك شنبه مورخ 4/12/92 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما عنايت فرمايد تا تصميماتي كه دراين جلسه اتخاذ مي گردد مورد رضايت خالق هستي ومردم فهيم و ولايتمدار دارالعباده يزد قرار گيرد . وي درادامه فرارسيدن پنجم اسفند ماه روز مهندس را به جامعه مهندسين استان تبريك وتهنيت عرض نمود وبراي يكايك آن عزيزان درعرصه خدمت به نظام مقدس و مردم آروزي موفقيت و سربلندي نمود . سپس آقاي عظيمي زاده شهردار محترم گزارشي از جلسه برگزار شده دراستانداري با حضور آقاي سيدحسيني معاون امورعمراني ومسئولين مربوطه در خصوص مسائل ومشكلات مربوط به ميدان مركزي ميوه وتره بار واقع در جاده كنارگذر و سرمايه گذاري صورت گرفته در رابطه با احداث ميدان ميوه وتره بار درشهر شاهديه و همچنين راه اندازي ميدان ميوه وتره بار قديم در صورت ضرورت مطالبي را جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود وي درادامه گزارشي از اقدامات وفعاليت هاي عمراني انجام شده از سوي شهرداري ازجمله پروژه زيرگذر حكيميان و بتن‌ريزي هاي صورت گرفته توسط پيمانكارمربوطه ، پروژه زيرگذر ميدان ابوذر وجابه جايي تأسيسات انجام شده ، پروژه زيرگذر ميدان حضرت ابوالفضل (ع) ، آسفالت معابر سطح شهر و ورودي جنوبي شهر يزد ، پي گيري هاي صورت گرفته جهت تأمين قيرمورد نياز براي آسفالت معابر و پروژه عمراني ، آزادسازي ديوار متعلق به دانشگاه علوم پزشكي جهت تعريض بلوار فضيلت ، پي گيري هاي صورت گرفته جهت عقب نشيني ديوار متعلق به اداره كل منابع طبيعي ، خاك برداري هاي صورت گرفته دربلوار ولايت ، بازديد انجام شده از مجتمع توليدي شهرداري واقع در بلوار جانباز جنب پل تقوي باحضور معاونين جهت تخليه آن مكان و انتقال خودروهاي اسقاطي به مكان مورد نظر براي احداث فضاي سبز توضيحاتي ارائه نمود .   
 
 
مصوبات :
 
     تأمين روشنايي پاركها       
1- لايحه شماره 920048840- 24/11/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004013-24/11/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به نامه شماره 921508259 مورخ 23/11/92 سازمان پاركها و فضاي سبز با توجه به نزديك شدن به ايام تعطيلات نوروزي و ورود مسافرين نوروزي و ضرورت تجهيز وتأمين روشنايي پاركهاي سطح شهر،سازمان پاركها در نظر دارد مبلغ 900.000.000ريال را از محل رديف اعتباري ایمن سازی و استاندارد سازی روشنایی پارکها( ارت گذاري) (15350100017) كسرو به رديف اعتباري تکمیل‌مرمت‌و روشنایی پارکهای‌سطح شهر( 15350400014) اضافه نمايد. خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت تصويب امربه ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي صفدر پوربعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق با رعايت صرفه و صلاح مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري ليست اقلام مورد نياز و محل مورد استفاده آن را به شورا اعلام نمايد .
 
     استرداد وجه پرداختي
2- لايحه شماره 920049253- 27/11/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004041-27/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 920216197 مورخ 21/11/92 شهرداري منطقه دو درخصوص درخواست آقاي مسعود اخوان سيگاري به استرداد وجه پرداختي بابت عوارضكد درآمدي 1202 كميسيون ماده 5 اداره كل راه و شهرسازي موضوع افزايش تراكم آپارتماني مسكوني ملك وي شماره پلاك 1111 بخش 5 يزد واقع در خيابان مسكن و شهرسازي كوچه زكرياي رازي به كد نوسازي1-7-4-11-2 مخالفت نموده، شهرداري يزد در نظر دارد مبلغ 161.665.920ريال ازمحل ردیف دیون عمرانی کد 15390100001 مسترد نمايد. لذا با توجه به کسری اعتبار مبلغ مذکور اجازه فرمائید به ردیف درآمدی مازاد درآمد برهزینه دوره های ماقبل‌کد 15542103001 و نیز به ردیف هزینه مذکور(دیون عمرانی کد 15390100001) اضافه گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت.
 
     ارائه خدمات به مسافرين درايام نوروز
3- در رابطه با تكاليف تعيين شده براي شهرداري جهت ارائه خدمات هرچه بهتر وبيشتر به مسافرين در ايام نوروزسال 93موضوع درصحن علني‌شورامطرح باعنايت به‌بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موارد بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
1- 3 با همكاري ادارات و سازمانهاي مرتبط در همه وروديهاي سه گانه شهر، شهرداري با ايجاد ايستگاه هاي نوروزي ضمن ارائه خدمات متناسب ميهمانان را راهنمايي نمايد .
2-3 نظافت تمام معابر اصلي و فرعي سطح شهر در دستور كار ويژه شهرداري قرار گيرد.
3-3 جمع آوري زباله هاي خانگي،صنعتي و... به ويژه 15 روز به پايان سال 92 و 15 روز اول سال 93 مورد توجه ويژه قرار گيرد.
4-3 نظافت پاركها و اماكن عمومي و جمع آوري زباله آنها به صورت روزانه .
5-3 نظافت سرويس هاي بهداشتي عمومي در سطح شهر و پاركها.
6-3 ايجاد سرويسهاي بهداشتي سيار در اماكن مورد نياز .
7-3 نورپردازي‌سطح شهر و پاركها طوري‌باشد كه‌روشنايي‌معابر راتأمين نموده‌ضمن آنكه جلوه هاي زيبا به شهر بدهد.
8-3 بررسي وضعيت تابلوهاي معابر شهري (هدايت مسير)و در صورت نياز اصلاح و تكميل شود به نحوي كه يك مسافر از بدو ورود بتواند مقصد خود را پيدا نمايد.
9-3 جدولهاي خيابان هاي اصلي درمرحله اول وسايرمعابردر مرحله بعد بارنگ ها ي شاد ونشاط آور رنگ آميزي شود .
10-3موانع‌ديد تابلوهاوهمچنين‌هرگونه مواردي‌كه‌جلوه نازيبابه‌شهرداده ازسطح شهرجمع‌آوري‌ شود.
11-3  فضاسازي سيماي شهري متناسب با ايام فاطميه و نوروز انجام شود .
12-3  تمام پاركينگ هاي عمومي سطح شهر در ايام نوروز فعال باشند.
13-3  مهمانسراهايي جهت اسكان ميهماناني كه از سوي شهرداريها و شوراهاي سراسر كشور معرفي  مي شوند، تجهيز شوند .
14-3  نظارت بر نظافت پمپ بنزين ها و سرويس هاي بهداشتي آن اماكن بنمايد.
15-3  تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي در پاركها و اماكني كه بيشترين بازديد را در سطح شهر دارد متناسب با ايام فاطميه باشد.
16-3  شهرداري به وسيله سامانه پيامكي، يزد و اماكن ديدني را به مردم اطلاع رساني نمايد. .
17-3 شوراي اسلامي شهرنيز باتشكيل اكيپ هاي نظارتي برعملكرد شهرداري درايام قبل و بعد نوروز با هرگونه كوتاهي برخورد و نسبت به انجام خوب وظايف هر كدام از افراد تشويقهاي لازم را بنمايد
18-3  به منظور اجرايي شدن بند 17 اين صورتجلسه موارد زير پيشنهاد مي گردد:
الف – شهرداري به هر كدام از اعضاء كه تمايل دارند يك دستگاه بي سيم تحويل دهد.
ب- ستادنظارت‌برعملكرد شهرداري در ايام‌نوروزدرشوراتشكيل وفعاليتهاي شهرداري رانظارت نمايد.
ج- يكي‌ازكارمندان شورايابيرون‌ازشهرداري بعنوان‌دبيراين ستادانتخاب‌وهماهنگي هاي‌لازم را بنمايد.
د- هر كدام از اعضاء در مناطق خود نسبت به نظارت بر موارد فوق باهماهنگي با ساير اعضاء اقدام لازم را معمول دارند. 
ه- ليست اسامي وتلفن اعضاي ستاد دراختيار اعضاي شورا گذاشته شود واعضا مجازباشند مستقيماً ضمن تماس با اعضاي ستاد، مسائل و موارد مرتبط را گزارش و پيگيري نمايند.
 
     مساعدت
4- درخواست مؤسسات ، مراكز فرهنگي ، مدارس ومساجد جهت هرگونه مساعدت مالي به شرح جدول زير موضوع درصحن علني شورا مطرح ، باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقرر گرديد شهرداري به هريك از موارد زير نسبت به پرداخت مبالغ تعيين شده از رديف ماده 17 سهم شورا اقدام نمايد:
رديف
ثبت دبيرخانه شورا
نام مؤسسه
مبلغ مصوب شده
1
921002735
مدير دبستان پسرانه آزادگان
000/000/7 ريال
2
921002424
آموزشگاه جسمي حركتي ضرابي
000/000/10 ريال
3
921002798
هيأت الرضاء دارالعباده
000/000/3 ريال
4
921003985
دبيرستان ايثارگران الزهراء(س)
000/000/7 ريال
5
921002497
بسكتبال با ويلچر بانوان معلول استان
000/000/10ريال
6
921002041
هيأت انصارالمؤمنين يزد
000/000/5 ريال
7
921002087
دبستان حضرت علي اصغر(ع)
000/000/7 ريال
8
921002136
دبستان دخترانه سليميان
000/000/7 ريال
9
921001732
كانون فرهنگي قرآني حضرت وليعصر(عج)
000/000/5 ريال
10
921001768
هيأت امناء مسجد چهارده معصوم (ع)
000/000/5 ريال
11
921002876
دبستان پسرانه شيخ حسن كرباسي
000/000/7 ريال
12
921002964
انجمن اولياء و مربيان دبستان بي بي معصومه سهيلي
000/000/7 ريال
13
921003198
هيأت مكتب الحسين (ع)
000/000/7 ريال
14
921003228
مركز اردويي راهيان نور
000/000/7 ريال
15
921001790
مركز فرهنگي نورالمهدي (ع)
000/000/5 ريال
16
921003494
احمدعلي رضايي بابت برگزاري مسابقات كاراته در دهه فجر
مخالفت شد
17
921003849
كانون فرهنگي تربيتي ايثار
000/000/10 ريال
18
921002615
هيأت‌ورزش هاي نابينايان وكم بينايان‌استان يزد
000/000/5 ريال
19
921002840
هيأت ورزش هاي جانبازان و معلولين بابت اعزام حسن آخوندي به‌مسابقات دووميداني
000/000/4 ريال
20
921003144
مديرزندان مركزي- بابت مساعدت مالي به زندانيان و خانواده آنها
000/000/90 ريال
 
 
 
     طرح خواهرخواندگي يزد و شهرمقدس كربلا     
5- لايحه شماره 920045532- 3/11/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003768-3/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به بند يك صورتجلسه مورخ 26/8/92 آن شوراي محترم درخصوص طرح‌خواهرخواندگي شهريزدوشهر مقدس كربلا بدینوسیله به‌پيوست پيشنهادات اين شهرداري جهت اجرايي شدن طرح فوق ارسال مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب راامر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي حسيني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي و اجتماعي وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . 
 
 
     عملكرد درآمد ده ماهه شهرداري        
6- با توجه به توضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه شورا درخصوص بررسي هاي بعمل آمده در رابطه با عملكرد درآمد شهرداري در10 ماهه سال جاري و با عنايت به افزايش پرونده هاي تخلفات ساختماني و آراء كميسيون ماده صد ، مقرر گرديد شهرداري ضمن تلاش مضاعف براي وصول مطالبات از مؤديان ، پي گيري هاي لازم را نيز ازطريق كميسيون ماده 77 درخصوص وصول عوارضات ساختماني معوق بنمايد . شايان ذكر است بدين منظور مديراني كه مطلوبترين درآمد را كسب نمايند مي بايست به نحو شايسته مورد تقدير وتشويق قرار گيرند . 
 
     پاسخ به ايراد فرمانداري         
7- نامه شماره 6477-17/6/92 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921001950- 17/6/92 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 30/5/92 شورا مبني بر پرداخت پاداش بابت تهيه طرح تفصيلي‌شهرموضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد متن زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
« با توجه به اينكه طرح تفصيلي ملاك شهريزد مربوط به سال 1368 بوده وطرح جامع شهر يزد نيز درسال 1386 مصوب شده است و ازآنجايي كه قرارداد تهيه طرح تفصيلي شهر يزد با كارفرمايي شهرداري مربوط به تاريخ 7/7/1386 مي باشد و تهيه طرح با كندي خاص و مسائل مختلفي روبرو بود ،بحمدا... واز سال 1391 با برنامه ريزي مناسب و بسيج همه امكانات و نيروهاي فني شهرداري وصاحب نظر واكثراً درخارج از وقت اداري ، طرح تفصيلي ويژه بافت تاريخي وطرح تفصيلي بافت فرسوده شهر يزد با كيفيت مناسب تهيه ، بررسي وبه تأييد اين شورا و به تصويب كميسيون ماده پنج رسيده و پس از ابلاغ ، ملاك عمل شهرداري مي باشد و طرح تفصيلي شهر يزد نيز دركميته نظارتي تهيه و به تأييد اين شورا رسيده و درمرحله طرح دركميسيون ماده پنج جهت تصويب نهايي در حال بررسي مي باشد لذا با توجه به مراتب فوق وبرحسب درخواست شهرداري و خصوصاً اينكه نيروهاي مذكور مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نمي باشند ، نسبت به بلامانع بودن پرداخت پاداش مشخص شده از محل رديف هاي مربوطه تجديد نظر فرمائيد . »
 
 
 جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/21خاتمه يافت.