پنجاه ويكيمن جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

پنجاه ويكيمن جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    پنجاه ويكيمن جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 يك شنبه مورخ 27/11/92 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند وساير مسئولين ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ماعنايت فرمايد تا بتوانيم در راستاي خدمت رساني صادقانه وهرچه بيشتر به مردم درآباداني شهر گامهاي مؤثر و مثبت برداريم .
وي درادامه از پي گيري هاي صورت گرفته ونامه تنظيم شده جهت ارسال به رهبرمعظم انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي (مدظّله العالي) وسايرمقامات كشوري درخصوص نحوه توزيع اعتبارات سهم شهرداري هاي استان از درآمد ناشي از ماليات برارزش افزوده براي رعايت عدالت واختصاص عادلانه سهميه شهرداري يزد نسبت به شهرهاي استان جهت استحضار اعضاء قرائت نمود كه سايراعضاي شورا هم دراين زمينه پيشنهادها وديدگاههاي خود را جهت تقديم نامه مورد نظر به معظم له براي رفع مشكل مطرح نمودند .
سپس آقاي عظيمي زاده شهردار محترم گزارشي ازمأموريتشان به تهران درخصوص جلسه برگزارشده باحضور معاونت محترم رياست جمهوري و وزيركشور وشهرداران مراكز استانها با موضوع بررسي تأثيرات تغيير قيمت حامل هاي انرژي درسامانه هاي حمل ونقل عمومي توضيحات كامل وجامع جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .
درادامه وبراساس دستوركار جلسه وبا حضورآقاي مشتاقيون معاونت اداري مالي ، آقاي دهقان معاونت معماري وشهرسازي ، آقاي دهستاني مديردرآمدهاي عمومي شهرداري بخشهايي از ايرادات فرمانداري محترم درخصوص تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري جهت اجراء درسال 93 ازجمله عوارض صدورپروانه هاي ساختماني تك واحدي ، عوارض واحد مسكوني تبديل شده به چند واحد درسطح از ابتداي سال 89 به بعد ، عوارض صدور پروانه هاي ساختماني مجتمع ها وآپارتمانهاي مسكوني ، بهاي خدمات كسري فضاي باز واحدهاي ويلايي و آپارتمانهاي مسكوني ، بهاي خدمات تأمين كسري پاركينگ واحدهاي تجاري ، اداري و ساختمانهاي بدون مجوز ، آئين نامه اصلاحي اجرايي تبصره سه اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها وسطوح خدمات ، عوارض حق مشرفيت ، بهاي خدمات ارزش افزوده تغيير كاربري به تجاري و افزايش تراكم ساختمانهاي تجاري ، اداري ، اصلاح نمودن عنوان بهاي خدمات كسري فضاي باز به عوارض و همچنين بهاي خدمات تأمين كسري پاركينگ به عوارض مطرح و مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت .
مصوبه :
 
     تمديد مهلت پرداخت عوارض براساس سال احداث     
1- لايحه شماره 920049444- 27/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004051-27/11/92 : «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه تقديمي به شماره 920023486 مورخ 4/6/92 وبازگشت به بند 1صورتجلسه مورخ 6/6/92 آن شوراي محترم ، نظر به استقبال قابل توجه شهروندان مشمول مصوبه مذكور وعدم امكان مراجعه برخي ازشهروندان بدليل بارندگي و تعطيلي هاي اخير خواهشمند است درصورت صلاحديد موافقت فرمائيد به مناسبت ايام ا... دهه مباركه فجر مهلت هاي تعيين شده درلايحه فوق و همچنين مهلت اعمال تخفيف بهاي خدمات پسماند مندرج درقبوض عوارض نوسازي تا 15 اسفند سال جاري تمديد گردد . ضمناً درصورت نيازآقاي مهندس دهستاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .  
 
 جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/21 خاتمه يافت.