پنجاه ونهمین جلسه (فوق العاده) پنجمین دوره شورای اسلامی شهریزد

پنجاه ونهمین جلسه (فوق العاده) پنجمین دوره شورای اسلامی شهریزد

صورتجلسه

پنجاه ونهمین جلسه شورای اسلامی شهریزد(فوق العاده) باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت8 صبح روز شنبه مورخ 26/12/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :  

   درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، پیشاپیش فرارسیدن سال نو را به تمامی همشهریان وهموطنان عزیز تبریک عرض نمود واز خداوند متعال سالی سرشار از موفقیت وتوأم با سلامتی برای همگان مسئلت نمود . وی در ادامه شروع بکار جلسات شورا بدلیل تعطیلات نوروزی از روز چهارشنبه 15/1/97 اعلام نمود.

  سپس ایشان ازشهرداری خواست درجهت شفاف سازی مسائل مالی هرچه زودتر نسبت به ارسال عملکرد درآمد هزینه ششماهه دوم سال جاری به شورا جهت بررسی وتصویب آن اقدام تا برابر ضوابط و مقررات رأس مهلت قانونی نسبت به انتشارآن عملکرد برابر آگاهی عموم و ارسال آن به مراجع مربوطه هرچه سریعتر صورت پذیرد.

   درادامه جلسه آقای کاشفی زاده درسخنان پیش ازدستورگزارشی از جلسه برگزارشده از سوی کمیسیون خدمات شهری درخصوص مسائل ومشکلات مربوط به تاکسی های اینترنتی که با حضور فرماندار محترم و تمامی مسئولین مربوطه و مدیریت بعضی از آژانس ها برگزار شده بود، از مطالب و مباحث مطرح شده درآن جلسه جهت روی آوردن به تکنولوژی ومدرن شدن عملکرد تاکسی ها برای خدمات دهی بیشتر به شهروندان جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود و از اقدامات خوب وارزنده سازمان مدیریت پسماند شهرداری درجهت تفکیک زباله از مبدأ و جمع آوری پسماندهای خشک و اهداء گل وگلدان به مردم که در روز جمعه مورخ 25/12/96 در پارک اطهر(بوستان شهدای کوچه بیوک) در خیابان مطهری انجام شده تقدیر وتشکر نمود.

   سپس آقای قمی ضمن تقدیر وتشکر از آقای کاشفی زاده رئیس کمیسیون خدمات به پاس برگزاری جلسه باحضورفرماندارمحترم وسایرمدعوین بابت تعیین تکلیف تاکسی های اینترنتی، درخصوص ضرورت استفاده از تکنولوژی و جلوگیری از عقب ماندگی و نیز پیشنهادهای مطرح شده درآن جلسه مبنی بر انعقاد تفاهم نامه و گرفتن اخذ مجوزهای لازم از سوی مراجع مربوطه مطالبی را عنوان نمود. سپس ایشان از جلسه برگزار شده با حضور پلیس راهورجدیداستان در دفتر شهردارمحترم و ضرورت پیگیری موضوع یک طرفه شدن خیابان قیام در ایام نوروز طبق مصوبه شورای ترافیک استان خواستار نظرخواهی مردم به خصوص کسبه آن خیابان و هیأت امناء بازاریان دراین زمینه گردید تا تدابیر لازم برای اجرای آن اندیشیده شود.   

    در ادامه آقای ابوترابی مطالبی را درخصوص جلسه برگزار شده از سوی کمیسیون خدمات شهری بابت

تاکسی های اینترنتی عنوان و خواستار برنامه ریزی های لازم در جهت مدیریت صحیح برای ایجاد رقابت

سالم و با کیفیت خدمات رسانی بالا وقیمت مناسب گردید.

  درادامه و باتوجه به حضورآقای مرتضایی مدیردرآمدهای عمومی شهرداری درجلسه شورا لایحه ارسالی از سوی شهرداری درخصوص اخذ بهای خدمات جهت اجراء درسال 97 ، بخش هایی از آن بهای خدمات که قبلاً درکمیسیون بودجه شورا با حضورمسئولین مربوطه موردبررسی قرارگرفته بود با توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون مطرح و ردیف های مربوط به هزینه بازدید کارشناسی، ورودیه پارک کوهستان ، بهای خدمات پاکسازی دیوار نوشته های سطح شهر ، بهای خدمات ساخت پل ، جمع آوری تابلوهای ایستاده و سردرب مغازه ها ، تابلوهای منصوبه درپشت بام ها، نرخ ورودیه میدان مرکزی میوه وتره بار، روزبازارها مورد بررسی وبحث وتبادل نظرقرارگرفت که در رابطه با بهای خدمات ساخت پل مقررگردید کمیسیون های عمران و بودجه موضوع را بررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری درجلسه علنی به شورا گزارش نمایند وهمچنین درخصوص جمع آوری تابلوها مقررشدشهرداری اقدامات لازم بابت آموزش واطلاع رسانی آن موضوع به شهروندان محترم دربرنامه کاری خود قرارداده و نتیجه را تا پانزدهم اردیبهشت سال 97 به شورا گزارش نماید و نیز در رابطه با روزبازارها مقرر گردید شهرداری نسبت به فعال سازی بازارچه های محلی و روزبازارها درایام هفته اقدام نماید.

 

   مصوبات :

  انتخاب حسابرس

1- با عنایت به بند 30 از ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مبني بر نظارت برحسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان‌هاي تابعه جهت انتخاب حسابرس براي سال‌هاي 97و96 مراتب درصحن علنی شورا مطرح، با توجه به بررسی های به عمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و نیز استعلام های انجام شده ، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا صرفاً  جهت سال 96 برای  انجام  حسابرسی شهرداری  و تمامی سازمان های  وابسته تعیین و

انتخاب گردید . ضمناً درخصوص انتخاب حسابرس جهت سال 97 مقررگردید از طریق کمیته پیش بینی شده در آئین نامه در اوایل سال 97 کمیته حسابرسی شورا تشکیل و نسبت به پیشنهاد مؤسسه برای  سال 97 موضوع را بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی در صحن علنی به شوراگزارش نماید.

جلسه با ذكرصلوات درساعت 11  خاتمه يافت.