پل عابر پیاده روبروی مجتمع امام علی(ع) احداث می شود

پل عابر پیاده روبروی مجتمع امام علی(ع) احداث می شود

اعضای شورای اسلامی شهر یزد در یکصد و نود وهشتمین جلسه صحن علنی شورا، به مناسبت هفته جهانی معلولین طرح پیشنهادی ساخت پل عابر پیاده روبروی کتابخانه نابینایان در مجتمع امام علی بلواردانشجو را ارائه دادند و شهرداری را مکلف کردند ضمن طراحی این پل، اصلاح پیاده رو دو طرف تا ایستگاه اتوبوس برای استفاده عملی نابینایان فراهم شود.