پروژه باغ بزرگ شهر و مصوبه شورای عالی معماری پیرامون ثبت جهانی

پروژه باغ بزرگ شهر و مصوبه شورای عالی معماری پیرامون ثبت جهانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر در جلسه شنبه 6 آبان شورا با قدردانی از مقام معظم رهبری در بیانات و موضع گیری ایشان در مسائل مربوط به منطقه و بویژه درعراق و مسئله کردستان که به حمد الله این موضع گیری باعث شد تا توطئه دشمن خنثی شود و از ایجاد یک غده چرکین مجدد در منطقه و در جوار جمهوری اسلامی ایران و کشور های مسلمان منطقه جلوگیری شود.
غلامعلی سفید در ادامه به اهمیت مشاور حقوقی در فعالیت های شورا اشاره کرد و گفت: در هیات رئیسه بحث مشاور قضایی و حقوقی مطرح گردید و اعضا به انتخاب فردی با اشراف کامل به مباحث تاکید داشتند که با جناب قضاوتی دادستان سابق یزد صحبت شد که مورد قبول قرار گرفت و انشاا... بحث های مشاوره ای مورد نیاز شورای شهر انجام خواهد شد.
وی از انتخاب نماینده شورای استان درهیات تطبیق خبر داد و افزود: جناب محمدی از شورای شهر اشکذر به عنوان نماینده در هیات تطبیق مصوبات انتخاب شدند.
کاشفی زاده در نطق پیش از دستور به تعامل با دستگاه ها در اداره امور شهر اشاره کرد و گفت: از مسئولین شهر بخواهیم تا با حضور در شورای شهر و ایجاد تعامل، در امور اجرایی مشارکت کنند و بتوانیم با همفکری هم مسیر بهتری در پیش بگیریم.
عضو هیات رئیسه شورا در ادامه به موضوعات مربوط به سپاه که از دور قبل برجای مانده پرداخت و اظهارداشت: کانکس پارک آزادگان قرار بود جمع آوری شود اما انجام نشده است، همچنین بحث شهرک طوبی که شرکت تعاونی مسکن سپاه پاسداران که مردم همچنان به شورا مراجعه دارند و دچار مشکل هستند و موضوع راه دسترسی به میدان میوه وتره بار که باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.
در این جلسه مسئله مصوبه شورای عالی معماری در رابطه با ثبت جهانی و باغ بزرگ شهر از دیگر موضوعات بود که کارشناسی های کمیسیون ها توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت.
پیگیری اعتبارات و تعامل با وزارت خانه پیرامون ثبت جهانی در تاکید شورای عالی معماری و همچنین موضوع باغ بزرگ شهر بر نحوه اجرا، زیباسازی و حضور اجراییات شهرداری در تملکات پیرامونی آن از موارد مورد تاکید اعضا بود که به آن پرداخته شد.