پانصدو چهل و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو چهل و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه‌ مورخ 21/4/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند تأكيد نمود به لحاظ ضرورت و اهميت، تمامي اعضاي شورا نقطه نظرات و ديدگاهها و گزينه‌هاي مورد نظر خود را جهت تعيين شهردار يزد هر چه زودتر ارائه تا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد.
سپس سركار خانم وزيري در سخنان پيش از دستور گزارشي از مأموريتشان به تهران در خصوص شركت در همايش تخصصي پسماند، بازيافت كه با حضور آقاي رهبر رئيس دانشگاه تهران و آقاي تابش نماينده اردكان در مجلس شوراي اسلامي و تني چند از استانداران سراسر كشور و ساير مدعوين برگزار شده بود از مباحث و مطالب مطرح شده در آن همايش از جمله تفكيك زباله از مبدأ و آموزش شهروندي در اين زمينه، جمع‌آوري زباله‌هاي بيمارستاني، آموزش چهره به چهره در مدارس جهت آشنايي با تفكيك زباله از مبدأ، كنترل و نظارت بيشتر بر ماشين‌هاي دودزا و جلوگيري از آلودگي هوا و محيط زيست و همچنين سخنراني خود در آن همايش از وضعيت در حال حاضر كارخانه كمپوست يزد و عدم توان پيمانكار مربوطه (شركت تراكتور سازي تبريز) جهت بهره‌برداري كامل آن كارخانه و عدم تهيه كود مغذي شده و علل‌هاي تأخير در اجراي اين پروژه جهت استحضار اعضاي شورا گزارش كامل و جامع ارائه نمود.
در ادامه آقاي كوچك زاده ويژگي‌ها و انتظارات خود را از شهردار جديد با توجه به فرصت و زمان باقيمانده اين دوره به شرح زير ارائه نمود:
1- آشنايي با قوانين و مقررات شهرداري، آشنايي نسبي با پرسنل شهرداري و توانايي‌هاي آنان، آشنايي‌ با امكانات فعلي شهرداري و مشكلات فعلي آن اعم از مشكلات مالي و مديريتي و داشتن برنامه براي برون رفت از مشكلات موجود ظرف مدت مشخص
2- توان مديريت بر مجموعه با حفظ حرمت آنها با درايت و تدبير لازم خصوصاً مديران مياني در شهرداري و سازمان‌ها و تربيت نيرو براي مسئوليت‌هاي مختلف.
3- حضور هر چه بيشتر در شهرداري و شهر بصورت بازديدهاي ميداني براي پي‌گيري اجراي پروژه‌هاو رفع نياز سطح شهر، حتي‌الامكان نصب روزشمار پيشرفت كار پروژه‌هاي بزرگ با توجه به توان مالي موجود.
4- توجه و اعتقاد به رعايت مسائل فني و آينده نگري در اجراي پروژه‌هاي سطح شهر و پرهيز از هر نوع توافق غيراصولي كه جنبه‌ي شهرفروشي داشته و فقط در راستاي كسب درآمد براي شهرداري يا تنها حل مشكل ارباب رجوع باشد.
5- تلاش براي پيشرفت و جلوگيري از هر گونه ركود در اجرا و تكميل موارد نيمه تمام از جمله پروژه‌هاي IT، دفاتر كارگزاري، طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني و ترافيكي نظير BRT ، فرهنگسراها و پي‌گيري در بودجه سال 91 در همه زمينه‌ها و پروژه‌هاي مشاركتي ، شبكه 30 متري خاتم و بلوار ولايت و نيز موضوع الحاق حميديا به شهر يزد و ساير موارد پيش بيني شده.
6- پرهيز از هر گونه اسراف بلكه ميانه روي در هزينه‌ها.
7- پرهيز از هر نوع سياسي كاري، داشتن اخلاص و صداقت در گفتار و عمل، پرهيز از هر گونه تملق گويي، امتياز دادن و امتياز گرفتن ناحق حتي به اعضاي شورا، ضمن حفظ حرمت همه‌ي شهروندان.
8-ارزيابي صحيح و مستمر از عملكرد زيرمجموعه و تشويق يا تنبيه به موقع از آنها.
سپس هر يك از اعضاي شورا نظرات و خواسته‌هاي خود را در خصوص تعيين شهردار و داشتن ويژگي‌هاي مناسب با توجه به شرايط در حال حاضر شهرداري و باقي‌مانده زمان دور سوم شورا مطالبي را عنوان و بحث و تبادل نظر نمودند.
 
مصوبه :
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
 
 
1- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان (كوچك‌زاده، فقيه خراساني، خباززاده‌يزدي، ميرحسيني، پارساييان) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001547-21/4/91 :
موضوع : اعتبار پروانه‌هاي ساختماني
توضيح : « از آنجا كه پروانه‌هاي ساختماني از چند روز قبل داراي اعتبار چهار ساله و بدون تمديد گرديد و مورد استقبال عامه مردم و عوامل ذيربط قرار گرفته است بر اساس پيشنهاد عوامل ذيربط و معاونين فني اگر به پروانه‌هاي صادر شده مسكوني ويلايي نيز از تاريخ صدور تا چهار سال داراي اعتبار باشد و توسط شهرداري فراخوان انجام و تمامي پروانه‌هاي صادره قبلي مشمول اين موضوع گرديده و شهرداري پس از اخذ حق و حقوق متعلقه خود پروانه را ممهور به مهر داراي اعتبار نموده و مشكل بزرگ مردم را حل نموده و در كنار آن مردم ديگر نيز تشويق به گرفتن پروانه گردند.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.