پانصدو چهلمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو چهلمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 31/3/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه رجب و توفيق بهره‌گيري هر چه بيشتر از فيوضات ماه پرخير و بركت شعبان و همچنين با گراميداشت ياد و خاطره شهيد بزرگوار دكتر مصطفي چمران اظهار داشت با توجه به پي‌گيري‌هاي صورت گرفته و حمايت‌هاي انجام شده توسط استاندار محترم قرار است جلسه نهايي با حضور ايشان و اعضاي شوراي اسلامي شهر حميديا برگزار تا ان‌شاءا... مقدمات كار جهت الحاق حميديا به يزد براي كلان شهر شدن فراهم گردد و ما اميدواريم با پشتيباني و درايت استاندار محترم و همت ساير مسئولين مربوطه بتوانيم موافقت اعضاي شوراي شهر شاهديه را هم جهت الحاق آن شهر به يزد داشته باشيم تا ان‌شاءا... همگي با همت و تلاش خود براي كلان شهر شدن و توسعه عمران و آباداني شهر يزد بتوانيم گام‌هاي مثبت و نقش مؤثري داشته باشيم.
سپس سركار خانم حيدري در خصوص بعضي از مسائل و مشكلات مربوط به كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري از جمله دقت بيشتر توسط مأمورين فني شهرداري‌هاي مناطق در تهيه و تنظيم گزارش تخلفاتي ساختماني، تفهيم بيشتر ارباب رجوع در مناطق، حضور متخلفين در كميسيون‌ها جهت اداي توضيحات و دفاع از خود، نحوه صدور رأي توسط اعضاي كميسيون‌ها مطالبي را عنوان نمود كه هر يك از اعضاي شورا در اين زمينه ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را مطرح نمودند كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد در جهت ايجاد وحدت رويه و برطرف نمودن مسائل و مشكلات جلسه‌اي با حضور اعضاي كميسيون‌ها برگزار گردد.
در ادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردار محترم در خصوص علل تأخير در تدوين و اتمام طرح تفصيلي شهر يزد توسط مؤسسه مشاور آرمان‌شهر و عدم اجراي بعضي از مصوبات شورا در اين زمينه توسط شهرداري و مشاور مربوطه جهت استحضار اعضاي شورا گزارشي ارائه نمود.
 
مصوبات :
 
     درخواست اصلاحي    
 
1- نامه شماره200/910010428-4/3/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000787- 4/3/91 :
« احتراماً پيرو لايحه شماره 200/43534 مورخ 27/9/90 ثبت شده در دبيرخانه آن شوراي محترم به شماره 3892 مورخ 27/9/90 به استحضار مي رساند ، هرچند در صدر لايحه مذكور تسري آئين نامه معاملات شهرداري تهران به شهرداري‌هاي مركز استانها تصريح گرديده، ليكن بمنظور شفاف سازي امور و جلوگيري از برداشت هاي متفاوت ، خواهشمند است مقرر نمايند تا عنوان (( آئين نامه مالي )) در بندهاي يك، دو، سه و چهار جدول پيوست لايحه به عنوان ((آئين نامه معاملات شهرداري تهران(شهرداريهاي مراكز استان ) مصوب 25/1/ 1355 با اصلاحات بعدي )) اصلاح و جايگزين گردد . ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
     معرفي عضو هيئت حل اختلاف    
 
2- نامه شماره200/910010827-7/3/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000836- 7/3/91 :
« احتراماً بمنظور اجرايی شدن مصوبة مورخ 4/2/1390 مجلس محترم شورای اسلامی که در تاريخ 14/2/1390 به تأييد شورای محترم نگهبان رسيده، مستند به ماده 38 آئين نامه معاملات شهرداري‌های مراکز استان‌ها مقرر فرمايند يكي از اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر به عنوان عضو هيئت حل اختلاف ذكر شده در ماده موصوف انتخاب و تعيين نمايند تا حسب مورد در جلسات شركت نمايد. در جهت تسريع در روند امور بويژه رفع اختلاف در معاملات وفق آئين‌نامة اخيرالذکر، خواهشمند است با توجه به بند 14 ماده 71 قانون شوراها اصلاحی مورخ 7/8/1386 (وظايف شورهاي اسلامي شهرها) و با قيد فوريت ضمن طرح موضوع در کميسيون‌های مرتبط و جلسات آن شورای محترم، ترتيبی اتخاذ گردد تا پس از تصويب امر به ابلاغ فرمايند.ميروكيلي– شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، آقاي حميدرضا مطهريان بعنوان نماينده شورا جهت حضور در جلسات هيأت حل اختلاف مورد نظر تعيين و انتخاب شدند .
 
     پرداخت حق‌الوكاله كارشناسان قضايي و حقوقي    
 
3- لايحه شماره200/910007333-19/2/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000546- 7/3/91 :
« احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، اين شهرداري در نظر دارد در جهت ارتقاي كيفيت فعاليت كارشناسان حقوقي و نظر به اهميت و حساسيت شغلي آنان براساس قانون اجازه پرداخت 50% حق الوكاله به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي مصوب 19/08/1344 و قانون حمايت قضايي كاركنان دولت و پرسنل نيروي مسلح مصوب 07/08/1376 و آيين نامه اجرايي آن و لايحه اصلاح قانون مذكور و به منظور جبران زحمات و ايجاد انگيزه بيشتر در پيگيري و دفاع از حقوق شهرداري در سال 90 پاداش پيگيري كارشناسان كه منجر به صدور حكم برله شهرداري مي شود را به شرح ذيل پرداخت نمايد؛ در دعاوي مالي تا يك ميليارد ريال و در دعاوي جزايي و يا غيرمالي به ازاي هر پرونده مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال ، در صورتيكه مبلغ خواسته مازاد بر يك ميليارد ریال باشد برحسب نوع پرونده و دعواي مطروحه از دو ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال براساس نظر رئيس اداره حقوقي و تأييد اينجانب از محل رديف كد 512417002( پرداختهاي تشويقي) كه مجموع پرداختي در ارتباط با موارد فوق ساليانه تا سقف مبلغ 300.000.000ريال پرداخت گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمد برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     نصب آب نماي موزيكال
 
4- در رابطه با نصب و را‌ه‌اندازي آبنماي موزيكال در پارك‌ها و ميادين سطح شهر يزد، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون خدمات شهري با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد بر حسب صلاحديد و نظر شهردار محترم و با رعايت ضوابط فني در جاهاي مورد نياز توسط شهرداري در سطح شهر نصب و راه‌اندازي گردد.
 
    تخفيف عوارض پذيره مساجد    
 
 
5-لايحه شماره200/9100013349-23/3/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001114- 24/3/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظردارد جهت كمك به ايجاد منبع درآمدي پايدار براي مساجد، كليه مساجد را از پرداخت عوارض پذيره با توجه به عام‌المنفعه بودن معاف گردد، مشروط به اينكه سطح تجاري حداكثر 15 درصد سطح كل باشد و كليه ضوابط و مقررات رعايت گردد. ضمناً در صورتي كه به هردليل زمين از موقوفه بودن خارج گردد مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب جهت اعلان عمومي امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.