پانصدو پنجاه وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو پنجاه وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 
صورتجلسه
 
 
   پانصدو پنجاه وهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 15/9 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/5/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات و عبادات فرا رسيدن سالروز ضربت خوردن امير مؤمنان حضرت علي (ع) را تسليت عرض نمود و از خداوند متعال خواست توفيق بهره‌گيري هر چه بيشتر از فيوضات اين ماه عزيز به خصوص ليالي قدر به همه عنايت فرمايد سپس حجه‌الاسلام حرزاده به مناسبت شهادت حضرت علي (ع) از سجاياي اخلاقي و زندگاني آن حضرت مطالبي را عنوان نمود و در ادامه در رابطه با نصب تابلوهاي تبليغاتي بدون اخذ مجوز از شهرداري در سطح شهر توسط بعضي از ادارات دولتي به خصوص شركت مخابرات در ميدان امام حسين(ع) و همچنين نصب تلويزيون شهري در چهارراه فرهنگيان، از بي‌توجهي مسئولين مربوطه در شهرداري ابراز گلايه نمودو خواستار رسيدگي هر چه سريعتر اين موضوع گرديد كه در اين راستا ساير اعضاي شورا هم نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح نمودند كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري در اسرع وقت نسبت به موارد ذيل اقدام و نتيجه اقدامات صورت گرفته را به شورا گزارش نمايند:
الف- اخطار كتبي به ادارات و افراد مورد نظر جهت جمع‌آوري يا اخذ مجوز ظرف مدت 24 ساعت.
ب- ارسال پرونده مربوطه به كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري جهت قلع و قمع.
ج- ايجاد مانع از رؤيت تابلوها و تلويزيون‌هاي غيرمجاز با استفاده از فضاهاي متعلق به شهرداري.
ضمناً حجه‌الاسلام حرزاده بعنوان نماينده شورا جهت پي‌گيري معرفي شدند.
 
 
 
مصوبات :
 
     مشاركت در طرح هماي رحمت براي نيازمندان
 
1- درخواست مدير جمعيت هلال احمر شهرستان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001754-7/5/91 جهت مشاركت در اجراي طرح هماي رحمت به منظور اطعام نيازمندان در ماه پرخير و بركت رمضان و همچنين در راستاي كمك مالي به سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) جهت افراد تحت پوشش در ماه مبارك رمضان ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات ، مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال (10.000.000ريال) به هر كدام از سازمان‌هاي ياد شده جمعاً سي ميليون ريال (30.000.000ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا اقدام نمايد.
 
     درخواست كيوسك
 
2- درخواست آقاي عبدالعلي غلامپور ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001271-4/4/91 در خصوص واگذاري كيوسك واقع‌در پارك هفتم تير ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق درخواست فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
     مساعدت مالي
 
3- درخواست فرمانده پايگاه مقاومت عاشقان شهادت واقع‌در كوي گنبد سبز ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001739-5/5/91 و همچنين هيأت انصار اميرالمؤمنين (ع) يزد واقع در بلوار آزادگان خيابان معراج قرارگاه آسماني ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001022-21/3/91 با موضوع مساعدت مالي، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال (3.000.000ريال) به هر يك از موارد فوق از رديف ماده 17 سهم شورا اقدام نمايد.
 
 
     تملك پلاك متعلق به آقاي ديهيمي واقع در طرح شهداي محراب    
 
 
4-لايحه شماره502/910018085-21/4/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001578- 24/4/91 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اينكه ششدانگ پلاك هاي 4 و5 و8 و 9 و13 - الي 40 فرعي مجزي شده از 1/7320 و باقيمانده 1/7320 بخش 4 يزد وششدانگ پلاك هاي 6 و 7 فرعي مجزي شده از 1/7320 بخش 4 يزد وششدانگ پلاك شماره 10 فرعي از 1/7320 بخش 4 يزد جمعاً به مساحت حدود 42/4044 متر مربع متعلق به آقاي حميد ديهيمي وموكلين ايشان در طرح ميدان شهداي محراب قرار گرفته است در مورخ 13/4/91 با توجه به صورتجلسه توافقي پيوست مقرر گرديد:
1- در ازاي هر متر مربع از ملك كه در طرح قرار گرفته يك متر مربع از پلاك هاي 2 و3 و4 و6 و7 فرعي از 13393 بخش 5 يزد متعلق به شهرداري يزد واقع در راستگرد بلوار مدرس وكاشاني به شرح كروكي پيوست با سطح اشغال مجاز صد در صد با كاربري تجاري معادل مساحت واقع در طرح به ايشان واگذار گردد. ضمنا ً پلاك معوض شهرداري از سمت راستگرد وانتهاي ملك به كوچه بيمارستان دكتر مرتاض برابر ضوابط طرح تفصيلي دسترسي خواهد داشت ودر صورت تحقق اين توافقنامه مشروط به تصويب شوراي اسلامي شهر وعدم اعتراض فرمانداري يزد به شرح آمده وپس از طي مراحل اداري به عنوان سازش جهت ارائه به دادگاه و صدور حكم بر اساس اين توافقنامه خواهد بود . 2 – مقرر شد در جهت تسهيل دسترسي از سمت راستگرد ( رمپ ورودي به زير زمين ) نواري به طول حداكثر 50 متر وبه عرض 5 متر در جلو سهم معوض داده شده به مالكين عقب نشيني و از اصل سند ما لكيت شهرداري كسر گردد بدون آنكه از سهم متقاضي كم شده باشد. ضمناً مساحت تخصيصي به عنوان معوض به 4 قسمت مساوي تفكيك شده وتحويل خواهد گرديد چون ملك واقع در طرح حدود چهل قطعه بوده است و مساحت مازاد بر طلب ايشان جزء ما يملك شهرداري باقي خواهد ما ند . همچنين آقاي حميد ديهيمي وموكلين ايشان تقاضا دارند قسمت سمت شرقي زمين معوض ( سمت بلوار مدرس ) قطعات تخصيصي سهم ايشان باشد. مطابق كروكي پيوست كه به امضاي طرفين رسيده است. لازم به توضيح مي باشد پلاك معوض بر اساس طرح تفضيلي موجود واقدامات شهرداري در هيچ طرح اصلاحي قرار ندارد.
ضمناً سطح اشغال زمين معوض در حال حاضر 50 درصد است كه شهرداري يزد مكلف است نسبت به اخذ مصوبه كميسيون ماده 5 مبني بر افزايش سطح اشغال به صد در صد موضوع توافق تنظيمي اقدام نمايد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير صورتجلسه و نقشه هاي مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد  531020002 (تملك املاك واقع درمسيرطرجهاي عمراني –تهاتر) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جوكار- سرپرست شهرداري»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد شهرداري در اسرع وقت نسبت به ارسال پرونده مورد نظر به كميسيون ماده پنج جهت تأئيد سايت پلان و ميزان سطح اشغال آن ملك واقع در راستگرد ميدان شهداي محراب اقدام و نتيجه نهايي را طي لايحه‌اي جداگانه جهت بررسي و تصميم‌گيري به شورا گزارش نمايد.
 
 
 
     تملك پلاك واقع در طرح نوار سبز حاشيه بلوار جانباز    
 
 
5-لايحه شماره502/910018620-25/4/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001596- 26/4/91 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي باقيمانده 70/5938 بخش 4 يزد واقع درطرح نوار سبز حاشيه بلوار جانباز به كد نوسازي شماره 1-102-29-3 متعلق به سيد مهدي حيدري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/100/761/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد در ازاي مبلغ غرامت ملك مذكور 4 قطعه زمين از اراضي مهرآوران با كاربري مسكوني به شماره هاي 2936 و2937 و2938 و2983 كه به ازاي هر متر مربع مبلغ 000/200/3 جمعا ًبه مبلغ 000/520/291/3 ريال به عنوان ملك معوض به نامبرده واگذار گردد ومابه التفاوت ملك معوض وغرامت ملك در طرح كه مبلغ 000/580/ 469 ريال مي باشد شهرداري طي دو قسط مساوي در سال جاري در وجه مالك پرداخت نمايد. ومالك موظف به انتقال اسناد مالكيت كل پلاك بنام شهرداري مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020002(تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني – تهاتر)531020001 (تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني _نقدي) بودجه سال جاري اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جوكار- سرپرست شهرداري.»
 
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     طرح پيشنهادي اعضاي شورا
 
 
6- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان (كوچك‌زاده، مطهريان، ميرحسيني، پارساييان، خباززاده‌يزدي و سركار خانم‌ها‌ وزيري، حيدري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001770-8/5/91 :
موضوع:  بخشودگي عوارض ادارات و نهادها .
توضيح : « اطلاعات واصله حاكيست ادارات دولتي و نهادها و سازمان‌ها كه بنا به دلايلي بدهي و يا ديوناتي به شهرداري دارند با محوريت استانداري و وساطت بين شهرداري و سازمان ذيربط بدهكار مبالغ بسيار بالايي از بدهكاري مسلم و محرز آن كاسته مي‌گردد و در نهايت شهرداري تن به اينگونه معافيت و يا تهاترات صوري مي‌دهد پيشنهاد مي‌گردد هر گونه تخفيف عوارض و يا بخشودگي و يا تعديل عوارض ادارات و سازمان‌ها و نهادي دولتي و مشابهم جهت تصويب به شورا ارسال گردد و هر گونه بخشودگي خارج از اين روش غيرقانوني و ممنوع اعلام گردد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
     درخواست هيأت اسكيت استان جهت زيرسازي و آسفالت    
 
 
7-لايحه شماره200/910020522-5/5/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001753- 7/5/91 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 5213/5/227 مورخ 10/04/91 اداره ورزش وجوانان استان يزد ضمن ارسال فرم شماره 101 درخصوص درخواست هيأت اسكيت استان جهت زير سازي و آسفالت 5000 مترمربع زمين واقع در ميدان صنعت ابتداي جاده خضرآباد جهت احداث پيست اسكيت هاكي از شهرداري منطقه سه ، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با توجه به عام المنفعه بودن فعاليت فوق و نظر مساعد رياست محترم شوراي اسلامي شهر با ارئه تخفيف 60% جهت آسفالت قطعه زمين مذكور در حد تقريبي سيصد ميليون ريال موافقت فرماييد .
ضمناً آقاي دهقان سرپرست منطقه سه به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جوكار- سرپرست شهرداري يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/12 خاتمه يافت.