پانصدو يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو يكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز‌چهارشنبه مورخ 12/11/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ، فرا رسيدن سالروز شهادت جانسوز يازدهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام حسن عسكري(ع) را تسليت عرض نمود. سپس با گراميداشت سالروز ورود رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) به ميهن عزيز اسلامي و فرا رسيدن سي و چهارمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي تبريك عرض نمود و از خداوند متعال عزت و سربلندي ميهن عزيز اسلامي را مسئلت نمود.
مصوبات :
   طرح پيشنهادي اعضاي شورا
 
1- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي آقايان (كوچك‌زاده، فقيه خراساني، مطهريان، حرزاده و سركار خانم‌ وزيري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4518-9/11/90 :
موضوع : فراهم نمودن شرايط حضور گسترده‌ مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي .
توضيح : « با عنايت به نزديك بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي و وظيفه همه دستگاهها براي فراهم نمودن حضور پرشور مردم در اين انتخابات سرنوشت ساز، شهرداري يزد نيز موظف است با تعامل مناسب با ادارات و سازمان‌ها و با بكارگيري همه توان و امكانات خود از قبيل فضاسازي، تبليغات و .... شرايط حضور گسترده مردم را فراهم نمايد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    جابه‌جايي تأسيسات برق ميدان باهنر
 
 
2- لايحه شماره200/ 38050-21/8/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3408-21/8/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 28296 مورخ24/06/90 (تصوير پيوست) با هدف حل مشكل ترافيك در ميدان باهنر و لزوم جابجايي شبكه هاي برق ( فاز جنوبي ) ، اين شهرداري در نظر دارد جهت جابجايي تأسيسات برق اين ميدان نسبت به انعقاد قرارداد با شركت پولاد پيكر به صورت واگذاري مستقيم در حد مبلغ يك ميلياردو يكصدو بيست و دو ميليون و يكصدو چهار هزارو نود ريال (1.122.104.090ريال) از محل كد 5331000035 جابجايي تأسيسات برق در سطح شهر اقدام نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي احمد زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهردار يزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
    مسجد راستان بلوار امام جعفر صادق (ع)
 
 
3- لايحه شماره 502/41553-13/9/90 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3694-13/9/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك موقوفه ثبتي8501 بخش 4يزد واقع در طرح بلوار امام جعفر صادق (ع) و متعلق به اداره اوقاف اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين (هيأت امناي مسجد راستان و شهرداري) تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ چهار ميلياردو چهار ميليون يكصد و پنجاه هزارريال (000/150/004/4ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ يك ميلياردو دويست و بيست و نه ميليون و هشتصدو سي و سه هزارو سيصدو سي و سه ريال (333/833/229/1ريال) جمعاً مبلغ دو ميليارد و هفتصدو هفتادو چهار ميليون و سيصدو شانزده هزارو ششصدو شصت و هفت ريال (667/316/774/2ريال) از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد مبلغ فوق پس از انتقال از طريق قولنامه و اقرارنامه و اخذ تعهد محضري به حساب عوارضات ساختمان هر پلاكي كه در سطح شهر معرفي مي گردد ( درهر زمان) و يا به صورت زمين معوض اقدام گردد. ضمناً در خصوص درخواست هيأت امناي مسجد به شماره 32853 مورخ 21/7/90 (تصوير پيوست) مبني بر عدم پرداخت حق تشرف اتخاذ تصميم گردد.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اين شهرداري از محل افزايش كدهاي درآمد416036307 (حق تشرف) و411021202 (عوارض بر پروانه هاي ساختماني) جمعاً مبلغ چهار ميلياردو چهار ميليون و يكصدو پنجاه هزارريال (000/150/004/4 ريال) و در مقابل كد 531020002 ( تملك املاك واقع در مسير طرح هاي عمراني-تهاتري ) جمعاً به مبلغ  چهار ميلياردو چهار ميليون و يكصدو پنجاه هزارريال (000/150/004/4 ) ريال اقدام و پرداخت نمايد و در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا- كفيل شهرداري يزد . »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزار شده و بررسي‌هاي بعمل آمده و  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق با توجه به اينكه مسجد مورد نظر هيچ‌گونه ارزش افزوده‌اي پيدا نمي‌كند پيشنهاد فوق بدون كسر عوارض حق تشرف، مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً شهرداري موظف است نسبت به اخذ تعهد نامه رسمي از هيأت امناي مسجد مورد نظر در جهت تأمين پاركينگ اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     ايراد فرمانداري
 
4- نامه شماره 9216-19/10/90 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4282-19/10/90 در رابطه ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 2 صورتجلسه مورخ 23/9/90 اين شورا بابت برنامه اقتصادي سال جاري شهرداري و ارسال نسخه‌اي از جداول موصوف ، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
« به دليل اينكه ايراد فوق خارج از مهلت قانوني به شورا ارسال گرديده است، لذا اعتراض آن فرمانداري وارد تشخيص داده نشد.»
 
    ايراد فرمانداري
 
5- نامه شماره 9807-3/11/90 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4460-5/11/90 در خصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 2 صورتجلسه مورخ 11/10/90 اين شورا بابت پروژه كارخانه كمپوست ، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
« به دليل اينكه ايراد فوق خارج از مهلت قانوني به شورا ارسال گرديده است، لذا اعتراض آن فرمانداري وارد تشخيص داده نشد.»
 
 
     طرح ترافيكي ميدان بعثت
 
 
6- نامه شماره303/ 436902-28/9/90 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره3930-28/9/90 :
«شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال طرح ترافيكي كوتاه مدت و گزارش مربوط به ميدان بعثت- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- با احترام پيرو نامه شماره 303/32943 مورخ 23/7/1390 به پيوست تصاوير طرح ترافيكي ميدان بعثت- منطبق بر مصوبه جلسه مورخ 3/6/90 شوراي ترافيك، واصل شده طي نامه شماره 49831 مورخ 12/6/90- شامل چهارراه چراغ دار و گزارش مربوطه جهت بررسي و تصويب و طي مراحل بعدي ارسال مي‌گردد. ميروكيلي-شهردار يزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق در خصوص طرح ترافيكي ميدان بعثت فقط با چهارراه چراغ دار پس از جابه‌جايي پايانه اتوبوسراني موجود در حاشيه آن ميدان به جاي مناسب ديگر توسط شهرداري، مورد تاييد قرار گرفت.
 
     مزايده دو قطعه از اراضي مهرآوران
 
 
7- لايحه شماره200/ 45859-8/10/90 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4105-10/10/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد باستناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها نسبت به برگزاري مزايده عمومي دو قطعه زمين از اراضي مهرآوران با مشخصات ذيل و طبق كارشناسي پيوست اقدام نمايد:
1-قطعه زمين شماره 3702 از اراضي مهرآوران با كاربري ورزشي از قرار هرمتر مربع هشتصدو پنجاه هزارريال (850.000ريال) بر اساس كارشناسي رسمي شماره 43908 مورخ 29/9/90.
2- قطعه زمين شماره 2507 از اراضي مهرآوران با كاربري درماني با مبلغ پايه هفت ميلياردو نهصدو شصت و چهار ميليون و دويست و سي هزارريال (7.964.230.000ريال) بر طبق كارشناسي رسمي شماره 36487 مورخ 10/8/90.
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.
ضمناً آقاي احمد قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي-شهردار يزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت  قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري دلايل ارسال اين لايحه را به شورا ظرف مدت يك هفته گزارش نمايد.
 
          پرداخت بدهي معوق بيمه
 
 
8- لايحه شماره200/ 36587-10/8/90 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره3265-10/8/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه 880613 مورخ 23/07/90 سازمان تأمين اجتماعي (تصوير پيوست )، اين شهرداري در نظر دارد به منظور پرداخت بدهي معوق به سازمان تأمين اجتماعي بابت 4% مشاغل سخت و زیان آور به مبلغ يك ميلياردو هشتصدو نه ميليون و هفتصدو سي و نه هزارو پانصدو چهل و هفت ريال (1.809.739.547ريال) از محل كد 512102010 حق پس انداز بازنشستگي بيمه سهم شهرداري اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي نادرزاده به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي-شهردار يزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب  قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري بدهي كاركنان سازمان‌ها را بابت حق بيمه به حساب سازمان مربوطه منظور نمايد.
 
          درخواست مساعدت
 
 
9-درخواست هيأت امناي مسجد حضرت ابوالفضل(ع)، باغ مسجد واقع در عيش‌آباد يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4267-28/10/90 ، مدير مسئول كانون فرهنگي هنري مسجد ريگ واقع‌در خيابان قيام، ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4369-27/10/90، پايگاه مقاومت بسيج شهيد محمدرضا هدايتي واقع‌در بلوار آيت‌ا... طالقاني ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3950-29/9/90، پايگاه مقاومت غدير واقع‌در خيابان مطهري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4253-18/10/90، در خصوص مساعدت مالي ، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد مبلغ سه ميليون ريال (000/000/3ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا به هر يك از موارد فوق پرداخت گردد.
 
   درخواست خانواده شهيد چاوشيان
 
 
10- درخواست خانواده محترم شهيد بزرگوار محمدرضا چاوشيان ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4302-21/10/90 مبني بر نامگذاري ادامه خيابان استاد چيتي بنام شهيد چاوشيان ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، با نامگذاري ادامه خيابان مورد نظر به نام شهيد محمدرضا چاوشيان مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد مكان يا خيابان جديدالتأسيس ديگري كه در شأن و مقام استاد سيد مهدي چيتي مي‌باشد نامگذاري گردد.
 
    تملك پلاك واقع در طرح ميدان امام علي (ع) متعلق به آقاي خبازيان بافقي
 
 
11-لايحه شماره502/ 46463-11/10/90 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره4158-12/10/90 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي9644 بخش 4 يزد واقع در طرح ميدان امام علي (ع) و متعلق به جواد خبازيان بافقي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ چهار ميلياردو هفتصدو بيست و دو ميليون و هشتصد ريال (000/800/722/4 ريال)  بابت غرامت ملك در طرح ، تعيين و مقرر شد 30 درصد آن تا پايان سال جاري و مابقي از طريق واگذاري ملك معوض طبق نظريه كارشناسي به ايشان واگذار گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري مي باشد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد از محل كد 531020002 ( تملك تهاتر) مبلغ      سه ميلياردو سيصدو پنج ميليون و نهصدو شصت هزارريال (3.305.960.000 ريال) و كد 531020090 (تملك ميدان امام علي ) مبلغ يك ميلياردو چهارصدو شانزده ميليون و هشتصدو چهل هزارريال (1.416.840.000ريال) اقدامات بعدي معمول گردد.  ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.