پانصدو هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز يك‌‌شنبه مورخ 30/11/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به ارسال بودجه سال 91 بعضي از سازمان‌هاي وابسته به شهرداري به شورا و اقدامات و بررسي انجام شده توسط كميسيون برنامه و بودجه شورا از اعضاي خواست تا ابتدا بودجه سازمان‌ها رديف‌هاي درآمدي و بعد رديف‌هاي مربوط به هزينه‌ها مورد بررسي قرار گيرد.
سپس آقاي خباززاده يزدي رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا ضمن تقدير و تشكر از اعضاي آن كميسيون به دليل حضور به موقع در جلسات و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادهاي سازنده خود از اقدامات و بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص بودجه سال 91 سازمان‌هاي وابسته به شهرداري كه با حضور كارشناسان و مشاورين مربوطه و مديران عامل و مديران مالي برگزار گرديده بود مطالبي را عنوان نمود.
سپس با توجه به دستور كار جلسه بودجه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري از جمله پايانه مسافربري، رفاهي و تفريحي، آتش نشاني، بهسازي و نوسازي رديف‌هاي آن با حضور كارشناسان مربوطه مورد بررسي و بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
مصوبات :
 
 
     اصلاحيه و متمم بودجه سازمان مديريت پسماند   
 
1- نامه شماره310/38458-25/8/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3581- 5/9/90 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: پيشنهاد اصلاحيه و متمم بودجه سازمان در سال جاري- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً با عنايت به پيشنهاد اصلاحيه و متمم بودجه سازمان در سال جاري و تاييد و تصويب آن از سوي هيئت مديره و شوراي سازمان (بند 5 هيجدهمين صورتجلسه هيئت مديره و بند يك دومين جلسه شوراي سازمان تصوير پيوست) به مبلغ 000/000/140/23 ريال خواهشمند است با عنايت به بند 4 ماده 11 اساسنامه سازمان دستور فرماييد موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه به شهرداري اعلام گردد. ميروكيلي- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده با حضور كارشناسان مربوطه و نيز توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق اصلاحيه و متمم  بودجه سال 90 سازمان مديريت پسماند شهرداري مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 9 خاتمه يافت.