پانصدو هفتادمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو هفتادمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو هفتادمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح چهار‌شنبه مورخ 12/7/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، فرا رسيدن هفته نيروي انتظامي را بر سبز قامتان عرصه نظم و امنيت به خصوص جناب سرهنگ ميرحسيني عضو محترم شورا كه ساليان سال در اين لباس مقدس انجام وظيفه نموده‌اند تبريك و تهنيت عرض نمود. وي در ادامه ضمن تقدير و تشكراز اعضاي شورا بخاطر حضور در بازديد از پروژه‌هاي عمراني شهرداري به اتفاق شهردار محترم و ساير مسئولين مربوطه ، مجدداً تأكيد نمود تا در روز سه‌شنبه هفته آينده كه قرار است از ساير پروژه‌هاي ديگر شهرداري هم بازديد بعمل آيد حضور فعال داشته باشند.
 سپس آقاي حرزاده در خصوص طرح تهيه شده توسط اعضا در رابطه با احداث خانه سالمندان بصورت محله‌اي يا منطقه‌اي با همكاري ساير دستگاهها از جمله سازمان بهزيستي و شهرداري و همچنين از مزاياي آن طرح توضيحاتي را ارائه نمود كه در نهايت موضوع جهت بررسي به كميسيون فرهنگي اجتماعي ارجاع گرديد.
در ادامه جلسه آقاي عظيمي‌زاده شهردار محترم در خصوص جلسه برگزار شده در شهرداري مبني بر تعيين تكليف پروژه كارخانه كمپوست با حضور پيمانكار پروژه و ساير مسئولين مربوطه از مباحث و مطالب آن جلسه مطالبي را عنوان نمود. وي در ادامه از نقشه‌هاي پيشنهادي ارسالي به شورا جهت تعيين خط محدوده منطقه چهار يزد براي الحاق شهر حميديا به شهر يزد توضيحاتي ارائه نمود.
سپس گزارش مصور تهيه شده توسط روابط عمومي شورا در رابطه با مسدود نمودن دربهاي ورودي هتل مظفر جنب پارك چهارده معصوم واقع‌در محله خلف باغ به همراه نقطه نظرات و ديدگاههاي اهالي محترم آن محل جهت رفع مسائل و مشكلات آن پارك مطرح گرديد.
 
 
 مصوبات :
 
     تعيين خط محدوده منطقه چهار يزد
 
1-پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 9/7/91 اين شورا در خصوص الحاق شهر حميديا به شهر يزد و تعيين خط محدوده منطقه چهار يزد بر اساس نقشه‌هاي جديد ارسالي از سوي شهرداري ، موضوع مجدداً در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح با عنايت به توضيحات ايشان و بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، تعيين خط محدوده منطقه چهار يزد از امتداد خط محدوده شهر حميديا به ميدان شهداي محراب، بخشي از بلوار دانشجو تا تقاطع بلوار پروفسور حسابي، بلوار پروفسور حسابي ، بلوار شهداي گمنام مشروط بر تصويب مراحل نهايي الحاق شهر حميديا به شهر يزد از سوي مراجع ذيربط، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     دربهاي ورودي هتل مظفر
 
2-لايحه‌شماره200/910024576-4/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002106-5/6/91:
«  احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به نامه شماره 430/911503696 مورخ 4/5/91 سازمان پارك‌ها و فضاي سبز در خصوص دربهاي ورودي هتل سنتي مظفر از محل پارك چهارده معصوم محله خلف باغ با توجه به تصميم اتخاذ شده در جلسه هيأت مديره سازمان، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با دريافت مبلغ چهار ميليون ريال (4.000.000 ريال) به صورت ماهيانه از مالكين هتل مظفر بر اساس مدارك پيوست موافقت فرماييد و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي صفدر پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. جوكار- سرپرست شهرداري يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون خدمات شهري و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري بر اساس كليه مصوبات مربوط به بند دو صورتجلسه مورخ 2/9/90 اين شورا به خصوص رديف چهار آن «انسداد كليه درب‌ها و پنجره‌هاي باز شده در داخل پارك‌ها» اقدامات لازم معمول و نتيجه را ظرف مدت 10 روز به شورا گزارش نمايد.
 
     برگزاري همايش جهت فروشندگان و توليدكنندگان مانتو
 
3-با توجه به اين كه عرضه مانتوهاي مناسب توسط توليدكنندگان و فروشندگان تأثير مستقيمي در ترويج آن در سطح جامعه دارد. طرح برگزاري همايشي جهت تشويق و توجيه فروشندگان و توليدكنندگان مانتو در يكي از هتل باغ‌هاي سطح شهر با همكاري سازمان فرهنگي ورزشي، مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري، بسيج اصناف، اتحاديه صنف پوشاك و كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، با برگزاري همايش فوق در روز سه‌شنبه مورخ 2/8/91 با هزينه پيشنهادي مبلغ سي و دو ميليون ريال (32.000.000ريال) از رديف آموزش شهروندي بودجه شورامورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.