پانصدو هشتادو نهمين جلسه س.مين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو هشتادو نهمين جلسه س.مين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
پانصدو هشتادو نهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روز چهار‌شنبه مورخ 22/9/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا نايب رئيس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران محترم، گزارشي از بازديد انجام شده با حضور تني چند از اعضاي شورا، آقاي دهقان‌پور مدير كل راه‌آهن و همراهان و مسئولين مربوطه شهرداري از خطوط و مسير راه‌آهن يزد و همچنين ميدان راه‌آهن و بررسي مسائل و مشكلات و قول‌هاي مساعد داده شده في‌مابين ارائه و از زحمات و خدمات ارزشمند آقاي دهقان‌پور مدير كل راه‌آهن تقدير و تشكر نمود.
وي در ادامه از شهرداري خواست تا در موعد مقرر قانوني نسبت به جمع‌بندي و ارائه بودجه پيشنهادي خود براي سال 92 و همچنين متمم و اصلاحيه بودجه سال جاري را به شورا جهت بررسي و هر گونه تصميم‌گيري ارسال نمايد.
در ادامه جلسه آقاي ميرحسيني از اقدامات و بررسي‌هاي صورت گرفته در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا با حضور مدير كل راه‌آهن پيرامون اجراي مصوبات قبلي شورا بابت مسائل و مشكلات مربوط به راه‌آهن و نيز بازديد صورت گرفته در روز سه‌شنبه مورخ 21/9/91 با حضور تني چند از اعضاي شورا با معيت مسئولين مربوطه شهرداري از فعاليت‌هاي انجام شده از سوي راه‌آهن گزارش كامل و مبسوطي ارائه نمود و در پايان مقرر گرديد به پاس زحمات و اقدامات مؤثر صورت گرفته توسط آقاي دهقان‌پور مدير كل راه‌آهن از نامبرده در صحن علني شورا تجليل بعمل آيد.
 
 
 مصوبات :
 
      اراضي انتهاي خيابان كاشاني مورد تصرف نيروي انتظامي    
 
1- لايحه شماره502/910033761-27/7/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002879- 29/7/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به استحضار ميرساند شهرداري يزد به استناد درخواست شماره3160 مورخ 2/2/35 جمعي از اهالي مهدي آباد مبني بر اعتراض به برداشت آب قنات مهدي آباد توسط شهرداري يزد جهت آبياري پارك وليعهد، شهرداري اراضي پارك را در اختيار داشته است كه باتوجه به صورت جلسه مورخ 26/4/53 دفتر برنامه و بودجه استان يزد، اراضي مذكور را جهت احداث پارك جنگلي به سرجنگلداري مستقل يزد معرفي مينمايد،در اين رابطه با توجه به آگهي شماره 2471 مورخ 5/10/53 شهرداري يزد اقدام به خريد اراضي موصوف نموده است كه سابقه اي از خريد املاك در پرونده موجود نمي باشد. استانداري يزد طي نامه شماره 9726 مورخ 11/6/54 از شهرداري درخواست تحويل زمين پارك را با حفظ مالكيت شهرداري جهت ايجاد فضاي سبز و پارك جنگلي و زمين تنيس و تاسيسات رفاهي كارمندان نموده است كه شهرداري موضوع را طي نامه شماره 16591 مورخ 15/6/54 به انجمن شهر وقت يزد اعلام نموده و انجمن شهر نيز موافقت خود را طي نامه شماره334 مورخ17/6/54 به شهرداري ابلاغ نموده است، استانداري با توجه به نامه شماره 10220 مورخ 19/6/54 در خواست تحويل زمين به شركت برادران را مي دهد كه شهرداري زمين را در تاريخ 20/6/54 به شركت مورد نظر تحويل مي‌نمايد، پس از گذشت 5 ماه شهرداري طي نامه شماره29531 مورخ18/11/54 از انجمن شهر درخواست عودت زمين از استانداري نموده كه انجمن شهر باتوجه بند2 صورتجلسه مورخ18/11/54 موافقت خود را مبني بر اعاده زمين به منظوراحداث پارك و فضاي سبز طي نامه شماره647 مورخ22/11/54 به شهرداري ابلاغ نموده است و استانداري نيز باتوجه به نامه شماره21269 مورخ3/12/54 زمين موصوف را با تأكيد بر اجراي طرح پارك سازي تحويل شهرداري داده است، اراضي موصوف به استناد دادخواست شماره 10646 مورخ28/7/58 شهرداري به دادسرا جهت خلع يد از تصرف غير قانوني آقاي حميد رضا پهلوي از اراضي پارك هنوز در اختيار شهرداري بوده است كه متأسفانه با توجه به صورت جلسه مورخ 15/11/59 اداره نخست وزيري وقت مبني بر واگذاري ساختمان باشگاه كاركنان دولت به هنگ ژاندارمري و تحويل ساختمان قديم هنگ به استانداري يزد(سوابق پيوست)،ادارات ذي ربط بدون در نظر گرفتن حقوق شهرداري از جمله مالكيت شهرداري بر گورستانهاي متروكه،فعاليتهاي عمراني و گذر هاي شهرداري واقع در اراضي موصوف(نقشه ثبتي پيوست) كل زمين را تصرف نموده اند كه اين عمل با مصوبه اخذ شده نخست وزيري مبني بر واگذاري ساختمان منافات دارد .
عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير 29 برگ سوابق پیوست ، خواهشمند است در خصوص چگونگی تکمیل تعهدات شهرداری در قبال نیروی انتظامی ارائه طریق فرمایند. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك شورا و توضيحات رياست آن كميسيون مبني بر گزارش ارائه شده از سوي مشاور كميسيون و نيز استعلام انجام شده از سوي اداره حقوقي شهرداري و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد موضوع طي نامه‌اي به معاونت محترم امور عمراني استانداري يزد ارسال تا ضمن بررسي‌هاي لازم نتيجه را ظرف مدت پانزده روز به شورا گزارش نمايند. بديهي است در صورت عدم پاسخگويي‌آن‌معاونت،شهرداري‌موضوع‌را از طريق مراجع‌قضايي پي‌گيري نمايد.
 
 
     تملك پلاك واقع در طرح 24 متري محمودآباد متعلق به خانم سادات ميرحسيني
 
2-لايحه‌شماره502/910040811-11/9/91 شهرداري‌ يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورابه‌شماره911003571-12/9/91: «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 27/5200 بخش 8 يزد واقع در طرح 24 متري محمود آباد به كد نوسازي شماره 9-64-47-1 متعلق به خانم سادات ميرحسيني و شركا اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو دويست و پنجاه ميليون و يكصد هزارريال (1.250.100.000ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر گرديد در ازاي اين واگذاري شهرداري يك قطعه زمين رديف 1297 مهرآوران فاز يك به مبلغ يك ميلياردو دويست و پنجاه و هفت ميليون و سيصد هزارريال (1.257.300.000ريال) بصورت تهاتري به مالكين واگذار نمايد و مابه‌التفاوت قيمت‌هاي مذكور كه مبلغ هفت ميليون و دويست هزارريال (7.200.000ريال) مي‌باشد توسط مالكين به شهرداري پرداخت گردد و انتقال ملك در مسير و زمين معوض با وصول مابه‌التفاوت همزمان انجام خواهد گرفت. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ملك در مسير و زمين معوض و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل افزايش كد 531020002 (تملك املاك واقع در مسير طرح‌هاي عمراني تهاتري) و كاهش رديف 531020001 (تملك املاك واقع در مسير طرح‌هاي عمراني نقدي) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده از سوي كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     طرح تقاطع غير همسطح سه راه حكيميان و چهارراه يزدباف
 
3- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 28/8/91 اين شورا نامه شماره 600/910037926-22/8/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003243-23/8/91 به شرح زير:
« احتراماً به پيوست يك نسخه طرح تقاطع غيرهمسطح سه راه حكيميان و چهارراه يزدباف بصورت ميدان و زيرگذر با در نظر گرفتن اولويت براي مسير كمربندي كه مشاور طرح اين گزينه را بعنوان برتر انتخاب نموده ارسال مي‌گردد نظر به اينكه موضوع در جلسه كميته ايمني اين شهرداري مورخ 21/8/91 مطرح و به تصويب كليه اعضاء نيز رسيده است خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در كميسيون مربوطه مطرح و پس از تصميم اعلام نتيجه نمايند. لازم به ذكر است شروع فاز 2 طرح شامل مطالعات مرحله اول و دوم پل و نقشه‌هاي اجرايي منوط به تاييديه آن شوراي محترم مي‌باشد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده در كميسيون عمران شورا در خصوص جزئيات طرح مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق طرح فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
     مقاوم سازي ساختمان منطقه دو شهرداري
 
4- پيرو بند دو صورتجلسه مورخ 20/7/90 اين شورا در خصوص مقاوم‌سازي ساختمان شهرداري منطقه دو، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي به عمل آمده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
 
الف – با توجه به اينكه كليه عوامل اعم از طراح ، كارفرما، پيمانكار و مشاور ژئوتكنيك همگي به نوعي اهمال نموده، بايد پاسخگو باشندو به‌جهت اينكه اين ساختمان مي‌تواند خطرات جدي در پي داشته باشد پيشنهاد مي‌گردد ضمن بررسي‌هاي لازم و درصورت وجود خطر، شهرداري سريعاً نسبت به رفع آن اقدام نمايد.
 
ب-شهرداري‌درجهت‌رفع‌خطراقدامات‌لازم‌را انجام داده و افراد قاصر ومقصر به مراجع ذيربط معرفي نمايد.
 
ج – شهرداري موظف است ضمن بررسي‌هاي لازم و همه‌جانبه، در صورت احتمال ريزش ساختمان مورد نظر، در جهت جلوگيري از خطرات جاني، موضوع را به صورت مكتوب به شورا اعلام نمايد.
 
د- مقرر گرديد شهردار محترم بدليل عدم اجراي مصوبات قبلي شورا در اين زمينه به شورا پاسخگو باشد.
 
 
 
     جلوگيري از ساخت و سازها در معابر حفاظت شده
 
5- پيرو بند دو صورتجلسه مورخ 15/6/88 اين شورا در خصوص طرح پيشنهادي اعضاي شورا بابت چگونگي و جلوگيري از ساخت و سازها در معابر حفاظت شده بلوارهاي حضرت امام جعفرصادق(ع)، حضرت آيت‌ا...خامنه‌اي، پروفسورحسابي، استقلال، جانباز،موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي به عمل آمده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون مبني بر عدم اطلاع و آگاهي بعضي از مسئولين و اجرا ننمودن مصوبه شورا مقرر گرديد شهردار محترم در اين زمينه به شورا پاسخگو باشد.
 
     ساخت مخزن بتني فرهنگسراي بهمن
 
 
6-لايحه‌شماره200/910039829-6/9/91 شهرداري‌ يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورابه‌شماره911003435-6/9/91: «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به انعقاد قرارداد شماره 120/910015956 مورخ 7/4/91 باموضوع احداث‌مخزن بتني آب فرهنگسراي بهمن نظر به اينكه مبلغ پنجاه ميليون ريال (50.000.000ريال) آن از محل اعتبارات ذيحسابي پرداخت گرديده و مابقي مبلغ قرارداد در حد سيصدوهجده ميليون ريال (318.000.000ريال) از محل اعتبارات داخلي شهرداري پرداخت خواهد شد. با توجه به اينكه رديفي در اين خصوص در بودجه سال 91 پيش بيني نگرديده، لذا شهرداري يزد در نظر دارد مبلغ فوق را از محل رديف پروژه‌هاي پيش بيني نشده با نظر شهردار محترم 539010009 (اجراي پروژه‌هاي عمراني پيش‌بيني نشده با نظر آقاي شهردار) كسر و رديف تكميل فرهنگسراي بهمن را با كد 536090009 در بودجه سال جاري ايجاد نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي طهماسبي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده در كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و عمران شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/9 خاتمه يافت.