پانصدو هشتادوچهارمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو هشتادوچهارمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو هشتادوچهارمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 1/9/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي عزاداري‌ها پيشاپيش فرا رسيدن تاسوعا و عاشوراي حسيني را تسليت عرض نمود و از خداوند متعال خواست توفيق عزاداري خالصانه و بهره‌گيري از مكتب حضرت امام حسين(ع) به همه ما عطا فرمايد. سپس حجه‌الاسلام مطهريان به مناسبت شهادت حضرت اباعبدا...الحسين(ع) و ساير شهداي كربلا ذكر مصيبتي نمود.
در ادامه رياست شورا گزارشي از بازديد انجام شده و اقدامات و فعاليت‌هاي خوب عمراني صورت گرفته توسط شهرداري در سطح منطقه يك ارائه نمود و از اعضاي شورا به خاطر همراهي و حضور در آن بازديد تقدير و تشكر نمود. وي در ادامه با توجه به پي‌گيري و گزارش خوب آقاي خباززاده يزدي نماينده شورا در سازمان ميادين ميوه و تره‌باربابت اقدامات خوب و مؤثر انجام شده جهت برگزاري مزايده و واگذاري غرفه‌ها به صاحبان غرف جهت راه‌اندازي هر چه زودتر ميدان جديدالاحداث مركزي ميوه و تره‌بار واقع‌در جاده كنارگذر تقدير و تشكر نمود.
سپس لايحه شهرداري در خصوص ارسال نظريه كميسيون ماده پنج در رابطه با پلاك متعلق به آقاي ديهيمي و همچنين صورتجلسه تنظيمي از سوي اداره حقوقي شهرداري با موضوع اعلام نظر در خصوص پلاك 7314 بخش 4 يزد تحت مالكيت آقاي سيد علي اصغر ميروكيلي واقع‌در طرح ميدان شهداي محراب مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد به دليل ضرورت و اهميت در جلسه مشترك كميسيون عمران و بودجه روز سه‌شنبه مورخ 7/9/91 با حضور كارشناسان مربوطه مورد بررسي و نتيجه را جهت تصميم‌گيري به صحن علني گزارش نمايند.
 
 مصوبات :
 
     فضاي سبز خيابان بهاران
 
1- لايحه‌شماره200/910030214-6/7/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002574-8/7/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 5053 مورخ 17/7/89 آن شوراي محترم در خصوص 5/62 مترمربع از فضاي سبز شهرداري واقع در خيابان بهاران و بررسي از سوابق شش‌دانگ پلاك‌هاي شماره 386 فرعي و 28 فرعي و 3 الي 7 فرعي 1465 بخش 8 يزد كه توسط مؤسسه كوثر خريداري و تجميع و تفكيك گرديده است و تعدادي از قطعات تفكيك نيز در سهم شهرداري قرار گرفته و زمين مورد درخواست متقاضي در نقشه تفكيكي براي فضاي سبز منظور گرديده وفاقد سند مالكيت مي‌باشد كه در سال 86 مالك پلاك مجاور به شهرداري منطقه دو مراجعه و درخواست خريد آن را از شهرداري نموده است. منطقه طي نامه شماره 3215 مورخ 16/2/86 موضوع را جهت بررسي و اعلام نظر به اداره املاك ارسال و آن اداره طي نامه شماره 502/5758 مورخ 2/3/89 در پاسخ اعلام نموده كه چون زمين مذكور قابليت احداث بنا به طور مستقل را داشته و داراي كاربري فضاي سبز مي‌باشد قابل واگذاري و فروش نمي‌باشد. مالك مجدداً مراجعه و درخواست خود را تكرار مي‌نمايد لذا موضوع به كارشناس رسمي ارجاع و با توجه به نظر كارشناسي متقاضي با احتساب عوارض حق تشرف خيابان 20 متري بهاران مبلغ شصت و يك ميليون و چهارصد هزارريال (61.400.000ريال) به شهرداري بدهكار مي‌شود با عنايت به مخالفت شوراي محترم با لايحه شماره 502/4732 مورخ 5/2/90 و درخواست مجدد آقاي خيرانديش به شماره 910014816 مورخ 1/4/91 و اخذ نظريه كارشناسي رسمي شماره 910025934مورخ 12/6/91 خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با باز نمودن يك درب در قطعه زمين مورد نظر واقع در شهرك بهاران به طول 3 متر موافقت فرماييد. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت. ضمناً پيشنهاد مي‌گردد با توجه به اينكه شهرداري نمي‌تواند كل زمين مورد نظر را به فروش برساند، ضمن بررسي تمامي سوابق و مستندات در صورت امكان حد فاصل منتهي اليه زمين در نقطه صفر به طول سه متر از فضاي سبز را جهت ورودي پلاك پشتي توسط هيأت ارزياب كارشناسي و به علاوه پنجاه درصد (50%) ميزان ارزش افزوده ايجاد شده زمين(پلاك پشت) تعيين نرخ نموده و لايحه پيشنهادي خود را در اين زمينه تنظيم و جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي به شورا ارسال نمايند.
 
     مزايده زمين مهرآوران با كاربري ورزشي
 
2- لايحه‌شماره200/910036320-14/8/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003087-15/8/91:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد قطعه زمين شماره 2494 واقع در اراضي مهرآوران با كاربري ورزشي را به قيمت كارشناسي رسمي دادگستري (تصوير پيوست) از قرار هر مترمربع 2.000.000ريال (دو ميليون ريال) از طريق مزايده واگذار نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان قانع و ميرعلايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري نسبت به تغيير كاربري قسمتي از پلاك مورد نظر به تجاري اقدامات لازم معمول و نتيجه را به شورا گزارش نمايد.
 
     بررسي مسائل و مشكلات قسمتي از پلاك 3503 و اراضي كوثر
 
3-رونوشت نامه شماره 36906-12/5/91 مدير كل دفتر امور شهري و شوراها استانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001821 در خصوص قسمتي از پلاك 3503 بخش 4 يزد و همچنين مسائل و مشكلات مربوط به اراضي بلوار كوثر ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون تحول اداري و املاك شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير         «بر اساس بخش‌هاي تعيين شده طبق كروكي و همچنين صورتجلسه تنظيمي مورخ 17/7/91 تصاوير پيوست» مورد تصويب قرار گرفت:
الف - بخش يك : كليه پلاك‌هاي متعلق به شهرداري در اسرع وقت حصاركشي شده و نقشه نهايي و مساحت آن را به شورا ارسال نمايند.
 
ب- بخش دو : زمين‌هاي متعلق به شهرداري در جلوي پلاك 3503 هر چه سريع‌‌تر توسط شهرداري حصاركشي شود.
 
ج - بخش سه:  كه شامل پلاك 3503 است با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات ارائه شده در جلسه توسط كارشناسان مالكيت اين پلاك محرز نيست و تفكيكي مورد نظر مصوب نمي‌باشد و همچنين اين پلاك پشت زمين شهرداري (بخش دو) قرار دارد. لذا به نظر مي‌رسد صدور سند و پروانه ساختمان براي بعضي از قطعات اين پلاك تخلف و لازم به ابطال مي‌باشد و مقرر شد جهت ابطال سندهاي صادر شده توسط اداره حقوقي شهرداري شكايت تنظيم شود.
 
د- بخش چهار:  كه شامل پلاك 3632 مي‌باشد و با توجه به صورتجلسه مورخ 17/7/91 اداره حراست، حقوقي و ارزشيابي (پيوست) نظر به اينكه داراي نقشه تفكيكي مصوب است بدون جابجايي پذيرفته شود بطوريكه فضاي جلوي آن بعنوان پاركينگ و فضاي سبز استفاده گردد و شهرداري موظف است قبل از هر اقدامي در خصوص قطعات تجاري مذكور ارزش پاركينگ بر معبر ايجاد شده در بخش نوار سبز و پاركينگ مذكور اقدام نمايد و نيز ساير حقوقات ضايع شده شهرداري در اين پلاك اعم از موضوع اعمال ماده 101 (سطوح خدمات) و غيره توسط اداره حقوقي پي‌گيري و اخذ گرددو كمبود پاركينگ‌ها در اين محوطه تأمين گردد.
 
هـ- پيشنهاد مي‌گردد طرح اجرايي مربوط به پلاك 3632 با در نظر گرفتن فضاي سبز و پاركينگ جلو آن با توضيحات فوق تهيه و به شورا جهت بررسي و تاييد ارسال گردد.
 
 
 
     بررسي مسائل و مشكلات مربوط به اراضي بسيجيان
 
4-در خصوص بررسي مسائل و مشكلات مربوط به اراضي بسيجيان واقع‌در طرح بلوار جوان متعلق به تعاوني مسكن بسيجيان، الغدير ، ثبت و جوادالائمه(ع)، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك شورا با حضور نمايندگان مالكين ومسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد ، مؤسسات فوق بر اساس بند 4 صورتجلسه مورخ 4/5/88 شوراي اسلامي شهر ، ميزان طلب شهرداري را به متراژ پنج هزار مترمربع و به ازاي هر متر مربع مبلغ دوميليون و پانصد هزارريال (2.500.000ريال) به شهرداري پرداخت نمايند.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.