پانصدو نود و چهارمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو نود و چهارمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
پانصدو نود و چهارمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 15/18 يك‌شنبه مورخ 10/10/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل و تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد:
 
 
 مصوبات :
 
     تعيين تكليف واگذاري غرفه‌هاي ميدان ميوه و تر‌ه‌بار جديد
 
 
 1- در خصوص تعيين تكليف وضعيت نهايي واگذاري غرفه‌هاي موجود در ميدان ميوه و تره‌بار جديد بر اساس قرعه‌كشي صورت گرفته و در راستاي راه‌اندازي هر چه سريع‌تر آن ميدان ،  موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
الف- تمام غرفه‌داراني‌ كه تا هفدهم دي ماه سال جاري حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداري نباشند، شهرداري ديگر هيچ‌گونه حقي جهت انعقاد قرارداد با آنها را ندارد.
ب – مقرر گرديد شهرداري به 35 نفر از غرفه‌داراني كه قرارداد منعقد نموده‌اند با دعوت از آنان و ارائه تسهيلات لازم جهت تشويق و ترغيب آنها براي شروع بكار اقدامات لازم بعمل آورد.
ج- با توجه به هيجده غرفه باقي‌مانده، شهرداري نسبت به برگزاري مزايده يا حراج اقدام نمايد.
د- در صورت عدم تمايل به شروع كار توسط 35 نفر از غرفه‌داران، شهرداري به صورت توافق طرفيني نسبت به فسخ قرارداد آنان اقدام نمايدو غرفه‌هاي مذكور را به مزايده يا حراج بگذارد.
 
 
     ساماندهي شبكه برق ميدان باهنر تا ميدان امام حسين (ع)
 
2-لايحه‌شماره‌200/910045137-26/9/91شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره‌911004028-3/10/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به صورتجلسه مورخ 14/9/91 كميسيون ماده 14 درخصوص ساماندهي شبكه هاي برق ميدان باهنر تا ميدان امام حسين(ع) شهرداري يزد در نظر دارد پروژه مذكور را باستناد بند الف ماده 33 آيين نامه معاملات شهرداريها به صورت ترك تشريفات به مبلغ چهار ميليارد ريال (4000.000.000ريال)  از محل کاهش ردیف 539010009(اجرای پروژههای پیش بینی نشده بانظر آقای شهردار) وافزایش کد 533100049 (جابجایی تاسیسات شهری در معابر (مناطق ونواحی) به شركت پولاد پيكر واگذار نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي طهماسبي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن موافقت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري پنجاه درصد (50%) هزينه‌ها را در حساب‌هاي في‌مابين منظور نمايد.
 
      پرداخت كمك به قاري بين‌المللي قرآن
 
 3-لايحه‌شماره‌200/910042983-22/9/91شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره‌911003786-22/9/91:
 
«احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به نامه شماره 811170/91 مورخ 30/8/91 سازمان اوقاف و امور خيريه استان يزد در خصوص تجليل از قاري برگزيده قرآن كريم در مسابقات بين‌المللي تونس آقاي حاج حسن دانش شهرداري يزد در نظر دارد مبلغ بيست ميليون ريال (20.000.000ريال) از محل ماده 17 سهم خود (512417001) كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص جهت كمك به خريد يك دستگاه پرايد جهت مشاراليه در وجه سازمان فوق‌الذكر پرداخت نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً ‌آقاي‌ دشتكي ‌به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
      كمك به ستاد اقامه نماز
 
 4-لايحه‌شماره‌200/910042970-22/9/91شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره‌911003798-23/9/91:
«احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، با توجه به درخواست شماره 35897 مورخ 9/8/91 ستاد اقامه نماز استان(تصوير پيوست) شهرداري يزد با عنايت به مصوبه سومين جلسه شوراي اقامه نماز مورخ 19/7/91 در نظردارد در راستاي كمك به توسعه و ترويج فرهنگ نماز در جامعه مبلغ يكصدو پنجاه ميليون ريال (150.000.000ريال) را از محل رديف 512417001 (كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاصي) جهت اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي در وجه اين ستاد پرداخت نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً ‌آقاي‌ صلواتي ‌به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال (50.000.000ريال) در وجه ستاد اقامه نماز استان اقدام نمايد.
 
      استقرار سامانه پاركومتر هوشمند
 
 5-نامه‌شماره‌114/910044584-30/9/91شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره‌911003952-20/9/91:
 
«احتراماً عطف به بند 2 صورتجلسه مورخ 7/4/91 آن شوراي محترم و با عنايت به طرح موضوع استقرار سامانه پاركومتر هوشمند در جلسات هيأت عالي سرمايه‌گذاري، نظر به اينكه مقرر است در آينده نزديك سامانه مذكور از طريق انعقاد قرارداد B.O.T در برخي از خيابان‌هاي سطح شهر اجرا شود و با توجه به ناچيز بودن قيمت فعلي بهاي خدمات رديف 41 تعرفه عوارض شهرداري، موارد ذيل جهت اجرايي شدن پروژه مذكور پيشنهاد مي‌گردد:
الف- نرخ بهاي خدمات در ساعت اول توقف 3000 ريال.
ب- نرخ بهاي خدمات در ساعت دوم 4000 ريال.
پ- توقف وسيله نقليه پس از پايان دو ساعت ممنوع و مشمول جريمه بوده و وسيله نقليه نيز توسط نيروي انتظامي با جرثقيل حمل و به پاركينگ منتقل خواهد شد. (با توجه به ماهيت طرح در رعايت عدالت و ايجاد فرصت برابر براي عموم شهروندان جهت استفاده از پاركينگ‌هاي حاشيه خيابان‌ها).
ضمناً متن قرارداد استقرار سامانه مذكور به پيوست مي‌باشد. با عنايت به اينكه شركت ايمن پارك تنها سازنده سيستم مورد نظر اين شهرداري بوده و به استناد شيوه‌نامه سرمايه‌گذاري ، خواهشمند است دستور فرماييد ضمن طرح موضوع‌در صحن شورا، اجازه‌ انعقاد قرارداد با سرمايه‌گذار را به اين شهرداري ابلاغ فرمايند. ضمناً ‌آقايان ميرشمسي و رمضاني جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي به عمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق با انعقاد قرارداد با سرمايه گذار مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري طبق زمان‌بندي اعلامي به شرح زير نسبت به اخذ وجه اقدام نمايد:
الف – تا 30 دقيقه بصورت رايگان
ب- از 31 دقيقه تا 60 دقيقه مبلغ 300 تومان
ج- ساعت دوم مبلغ 400 تومان
د- ساعت سوم مبلغ 500 تومان
هـ - موقع نماز تا 30 دقيقه بصورت رايگان.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.