پانصدو نود و پنجمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو نود و پنجمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
پانصدو نود و پنجمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 13/10/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ، فرا رسيدن اربعين شهادت سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدا...الحسين(ع) و هفتادو دو تن از ياران با وفايش را تسليت عرض نمود و از خداوند متعال خواست توفيق بهره‌گيري هر چه بيشتر اين ايام به همه ما عطا فرمايد.
 
 
 مصوبات :
 
     تملك پلاك واقع در طرح 24 متري محمودآباد
 
 
 1- لايحه‌شماره502/910044359-29/9/91 شهرداري‌ يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورابه‌شماره911003938-29/9/91: «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 5213 بخش 8 يزد واقع در مسير طرح 24 متري محمودآباد به كد نوسازي شماره 5-54-47-1 متعلق به محمدرضا ميرحسيني اقدام نمايد كه در اين خصوص توافق‌نامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو هفتصدو پنجاه و دو ميليون و دويست و پنجاه هزارريال (1.752.250.000ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در دو قسط در وجه ايشان پرداخت گردد و در خصوص امتياز آب و برق و گاز نيز برابر ضوابط عمل گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوط كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد 531020001 (تملك املاك واقع در مسير طرح‌هاي عمراني نقدي) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     ايراد فرمانداري
 
 
 2- نامه‌ شماره 7676 – 29/8/91 فرمانداري‌ يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورا به ‌شماره 911003349-29/8/91 در رابطه ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 14/8/91 اين شورا در خصوص اعتراض شركت‌هاي خدمات رسان به بند سه صورتجلسه مورخ 28/3/91 بابت هزينه خسارت آسفالت، موزائيك فرش، سنگ فرش، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد متن زير را به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
« به اطلاع مي‌رساند تبصره سه ماده 83 مورد استنادي، ناظر به تصميمات متخذه از سوي شورا، كه ايجاد تكليف براي دستگاههاي اجرايي نمايد مي‌باشد و وضع عوارض موضوع ماده 83 پس از تاييد فرمانداري لازم‌الاجرا تلقي و طرح مجدد آن امكان‌پذير نمي‌باشدو همچنين با توجه به آن كه نرخ مصوب براي خسارت آسفالت بعد از كارشناسايي‌هاي دقيق تعيين شده و علاوه بر آن با افزايش چشمگير هزينه‌ نيروي انساني و قير و ... در صورت كارشناسي مجدد، نرخ خسارت آسفالت بيش از نرخ مصوب فعلي خواهد شد، لذا امكان تجديد نظر در نرخ فعلي وجود ندارد.»
 
     ايراد فرمانداري
 
 
 3- نامه‌ شماره 6750 – 16/8/91 فرمانداري‌ يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورا به ‌شماره 911003131-17/8/91 در رابطه با ايراد آن فرمانداري نسبت به بند سه صورتجلسه مورخ 26/7/91 اين شورا بابت حضور نماينده شورا بعنوان ناظر در كميسيون مناقصه، موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد متن زير را به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
«تصميم‌گيري در خصوص حضور نماينده شورا در كميسيون مربوطه بدون حق رأي به منظور اطلاع از مباحث مطروحه و تسهيل در تصميم‌گيري مي‌باشد و فاقد منع قانوني است. لذا در صورتي كه نص قانوني در خصوص منع فوق وجود دارد اعلام تا اقدام لازم معمول گردد وگرنه بر اساس قاعده عدم‌المنع يكفي في‌الجواز مي‌توان حكم بر صحت چنين امري نمود.»
 
 
 
 
 
     معرفي نماينده
 
 
 4- نامه‌ شماره 600/910044105 – 27/9/91 سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري ثبت‌ دبيرخانه‌ شورا به ‌شماره 911003905-28/9/91 با موضوع معرفي يك نفر از نماينده شورا به عنوان عضو ثابت جهت حضور در جلسات شوراي سياستگذاري پارك آموزش ترافيك، موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات آقاي سيد علي محمد ميرحسيني به عنوان نماينده شورا در اين زمينه تعيين و انتخاب شدند.
 
     افزايش وروديه پارك كوهستان
 
 
 5- لايحه‌شماره200/910042984-22/9/91 شهرداري‌ يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورابه‌شماره911003785-22/9/91: «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 430/911506785 مورخ 2/9/91 سازمان پارك‌ها و فضاي سبز اين سازمان با توجه به هزينه‌هاي انتظامات و بيمه خودروهاي پارك شده در پاركينگ پارك كوهستان درخواست دارد حق وروديه پاركينگ اين پارك را از مبلغ دو هزارريال (2.000ريال) به پنج هزارريال (5.000ريال) افزايش دهد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي صفدرپور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري نسبت به اجراي بند سه صورتجلسه مورخ 23/8/89 به شرح زير اقدامات لازم معمول نمايد:
«1-3- شهرداري ملزم است در بيرون از محوطه پارك كوهستان فضايي رايگان براي پارك وسائط نقليه ايجاد نمايد.
2-3- در صورتيكه برخي از رانندگان وسايل نقليه قصد استفاده از پاركينگ‌هاي موجود دارند مي‌توانند به محل پاركينگ‌هاي موجود مراجعه نمايند.
3-3- ظرفيت پاركينگ بايستي دقيقاً مشخص گردد و برابر ظرفيت آن، مورد بيمه كامل قرار گيرد.
4-3- شهرداري موظف است در پاركينگ‌داري، اقدام به مكانيزه نمودن كار با برنامه و نرم‌افزارهاي مناسب و سهل به عمل آورد.
5-3- شهرداري ملزم است در قبض پاركينگ نسبت به ثبت شماره خودرو اقدام نمايد و نسبت به كنترل و تطبيق آن در زمان خروج از پاركينگ اقدام نمايد.
6-3- شهرداري صرف نظر از آنكه پاركينگ داري را خود و يا بخش خصوصي انجام دهد بايستي نيروي كافي جهت تسهيل و تسريع در امور و راهنمايي رانندگان و شناسايي و نشان دادن محل‌هاي قابل پارك در داخل پاركينگ اقدام نمايد.
7-3- به محض تكميل ظرفيت پاركينگ بايستي قبل از ورود وسائط نقليه به ورودي پارك با تابلو و ساير علائم مراتب را به رانندگان ابلاغ نمايد.
8-3- تا حصول موارد فوق و اعلام مكتوب آن توسط شهردار محترم هيچ‌گونه تغييري در وروديه صورت نخواهد گرفت بديهي است هر گونه تغييري پس از حصول موارد هفتگانه فوق منوط به پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد بود.»
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.