پانصدو نود و نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو نود و نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
پانصدو نود و نهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/10/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا نايب رئيس شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با عرض تبريك فرا رسيدن ماه ربيع‌الاول از اعضاي شورا خواست با توجه به زمان باقي‌مانده هر چه زودتر نسبت به بررسي لايحه ارسالي از سوي شهرداري در رابطه با تعرفه عوارض و بهاي خدمات براي اجرا در سال 92 اقدامات لازم معمول تاان‌شاءا... رأس‌موعدقانوني‌شهرداري‌بتواند براي انعكاس به شهروندان اطلاع‌رساني و آگهي نمايد.
سپس بر اساس دستور كار جلسه و با حضور آقاي مشتاقيون معاونت اداري و مالي، آقاي زرگرباشي معاونت معماري و شهرسازي، آقاي دشتي مدير درآمدهاي عمومي شهرداري بخش‌هاي ديگري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 92 شهرداري از جمله عوارض زيربناي ساختمان‌هاي مسكوني تك واحدي بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه احداثي از ابتداي سال 83 به بعد، عوارض كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني احداثي از ابتداي سال 89 به بعد، تعيين حداقل قيمت منطقه بندي براي آپارتمان‌هاي مسكوني مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
 
 مصوبات :
 
     خودروتحويلي به اداره دارايي
 
 
 1-لايحه‌شماره200/910047066-13/10/91شهرداري‌‌يزدثبت‌ دبيرخانه‌ شورابه‌شماره911004253-13/10/91: «احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 200/14029 مورخ 28/3/90 و مصوبه بند 6 صورتجلسه مورخ 5/4/90 آن شوراي محترم مبني بر واگذاري اماني يك دستگاه خودرو به اداره كل امور مالياتي استان به منظور تعامل بيشتر در زمينه وصول عوارض حاصل از اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده و ايصال صحيح و به موقع سهم شهرداري، نظر به اينكه در سال گذشته توافق‌نامه‌اي في‌مابين شهرداري و اداره كل امور مالياتي تنظيم (تصوير پيوست) و يك دستگاه خودرو پژو پارس متعلق به شهرداري به شماره پلاك 54 ايران 635ب 45 از تاريخ 12/9/90 به مدت يك سال در اختيار اداره كل امور مالياتي قرار گرفته و مهلت مذكور در توافق‌نامه به پايان رسيده، با عنايت به درخواست مجدد اداره كل موصوف مبني بر نياز به خودرو مذكورخواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرماييد توافق‌نامه مذكور از تاريخ 12/9/91 به مدت يك سال تمديد گردد. ضمناً آقاي ميرعلايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     نامگذاري معابر    
 
 
2-لايحه شماره 200/910042969-22/9/91 شهرداري يزدثبت‌دبيرخانه‌شورا به‌شماره‌911003782-22/9/91 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست هفت نسخه صورتجلسه كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي تفريحي مورخ 1/8/91 و 18/8/91 در خصوص معابر 8 تا 12 متر و بيش از 12 متر ارسال مي‌گردد.  خواهشمند است موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان حسيني و ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رئيس و نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت:
 
صورتجلسه مورخ 18/8/91 (نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد) شامل 13 كوي (محله)
رديف
                                     واقع در كوي (محله)
             نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
حدفاصل خيابان آيت ا... كاشاني، خيابان منابع طبيعي، خيابان شهيد جعفري، خيابان شهيد دشتي ، ميدان ابوذر
1- پشت سازمان انتقال خون
2- پشت سازمان منابع طبيعي
طبيعت
كوي طبيعت
2
حدفاصل خيابان آيت ا... كاشاني، ميدان شهداي محراب، بلوار شهيد مدرس، خيابان رضوان، خيابان ازهر، ريل قطار 
1- شهرك صنعتي مهدي آباد
2- ميدان ميوه و تره بار
3- قسمتي به نام رسالت
رضوان
كوي رضوان
3
حدفاصل ميدان شهداي محراب، بلوار شهيد مدرس، بلوارصحرا، كوچه نرجس خاتون، كوچه پانزده خرداد، خيابان آيت ا... كاشاني
1- مهدي آباد
2- غول آباد
3- قسمتي به نام حجت و پارك هفتم تير
مهدي آباد
كوي مهدي آباد
4
حدفاصل خيابان آيت ا... كاشاني، خيابان مسكن و شهرسازي، خيابان صحرا، كوچه نرجس خاتون، كوچه پانزده خرداد
1- مسكن
2- حجت
3- لادن
4- اتابكي
حجت
كوي حجت
5
حدفاصل ميدان نماز، بلوار شهيد مدرس، خيابان صحرا، خيابان مسكن و شهرسازي، خيابان مقداد، بلوار خاتم يزدي، ميدان نيايش، خيابان شهيد بنافتي زاده
1- امام رضا(ع)
2- امام علي(ع)
3- امام حسين(ع)
4- مسكن
امامت
كوي امامت
6
حدفاصل ميدان آيت ا... خاتمي، بلوار شهيد مدرس، ميدان نماز، بلوار شهيد بنافتي زاده، ميدان نيايش، بلوار خاتم يزدي، خيابان مقداد، ميدان مسكن، خيابان سلمان فارسي، خيابان شهيد چمران
1- مسكن
2- جوادالائمه(ع)
3- اباذر
نيايش
    كوي نيايش
7
حدفاصل ميدان مسكن، خيابان مسكن و شهرسازي، خيابان آيت ا...كاشاني، خيابان چمران، چهارراه سلمان، خيابان سلمان جنوبي
1- لادن
2- مسكن و شهرسازي
3- حافظ
شهيد چمران
كوي مسكن
 
8
حدفاصل تقاطع بلواروليعصر(عج)اكرم آباد، بلوار شهيد مدرس، ميدان آيت ا... خاتمي ، خيابان خرمشهر، سه راه حسن آباد، في مابين شهداي مريم آبادغربي، انتهاي بلوار امام حسن مجتبي(ع)، مرز اكرم آبادو يزد
1- بهاران
2- حسن آباد
3- اكرم آباد
شهيد مدرس
كوي شهيد مدرس
9
حدفاصل سه راه حسن آباد، خيابان غدير، ميدان طلائيه، بلوارعلامه جعفري، خيابان گلدشت، بلوار امام رضا(ع)، ديوار قلعه اسدان، زمين هاي كشاورزي، خيابان30 سرچشمه، خيابان شهداي گمنام، زمين هاي باير هم مرز با اكرم آباد، حدفاصل بلوار امام حسن مجتبي(ع)، خيابان شهداي مريم آبادغربي
1- حسن آباد
2- اتوبوسراني
3- شيدا آباد
4- ابوالفضل(ع)
حسن آباد
كوي حسن آباد
10
حدفاصل ميدان آيت ا...خاتمي، بلوار دهه فجر، ميدان صاحب الزمان (عج)، خيابان شهداي مريم آباد، سه راه حسن آباد، خيابان خرمشهر، ميدان آيت ا... خاتمي
امام حسين (ع)
امام حسين (ع)
كوي امام حسين (ع)
11
حدفاصل ميدان صاحب الزمان (عج)، بلوار دهه فجر، ميدان شهداي يعقوبي، بلوار علامه جعفري، ميدان طلائيه، خيابان غدير، خيابان شهداي مريم آباد، ميدان صاحب الزمان( عج)
خيابان‌جواد الائمه(ع)
مريم آباد
كوي مريم آباد
12
حدفاصل ميدان شهداي يعقوبي، بلوار دهه فجر، بلوار امام رضا(ع)، خيابان گلدشت، بلوار علامه جعفري تا ميدان شهداي يعقوبي
1- توحيد
2- طالقاني
توحيد
كوي توحيد
13
حدفاصل ميدان امام رضا(ع)، خيابان امام خميني(ره)، ميدان شهدا، خيابان پشت زندان، ميدان جنب باسكول، پشت خيابان مهارت، بلوار امام رضا(ع) ، تا ميدان امام رضا(ع)
1- شهرك مشاغل فني شهرداري
2- قلعه اسدان
كاوه
كوي استاد اشرف آهنگر
 
 
صورتجلسه مورخ 1/8/91 ( نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد) شامل 9 رديف معابر بالاي 12 متر :
رديف
واقع در كوي (محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
بلوار كوثر، جنب پل حجاب
فاقد نام
خيابان گلشن
خيابان گلشن
2
دروازه قرآن فرعي ، خيابان شهيد سامعي
فاقد نام
خيابان نجات
خيابان نجات
3
حدفاصل بلوار دهه فجر و بلوار امام رضا(ع)
جديد الاحداث
بلورا شهيد محمد حسين مؤمني
شهداي كوي توحيد
4
حدفاصل بلوار امام رضا(ع) و بلوار مهارت
جديد الاحداث
ميدان شهيدان حاج صفري
ميدان شهيدان حاج صفري
5
بلوار حضرت وليعصر (عج) ( امامشهر)
جدبدالاحداث ( انبياء)
1- ميدان بنياد مسكن
2- ميدان بنياد
ميدان انبياء
6
خيابان فضيلت ، فرعي بلوار سعادت
بشير
خيابان بشارت
خيابان بشارت
7
صفائيه ، جنب ميدان توحيد
بلوار امام هادي (ع)
1- مناجات
2- طاها
بلوار مناجات
8
بلوار شهيد دهقان منشادي ، جنب بلوار صنعت
پايانه مسافربري
پايانه مسافربري غدير
پايانه مسافربري غدير
9
جاده كنارگذر ، پايانه ميوه و تره بار
پايانه ميوه و تره بار
پايانه ميوه و تره بار 1- غدير
2- پيامبر اعظم(ص)
شهرداري يزد
ميدان مركزي ميوه و تره‌بار پيامبر اعظم (ص) يزد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.