پانصدو نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو نهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7  صبح روز چهار‌‌شنبه مورخ 3/12/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به اينكه در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي هستيم اميدواريم اعضاي شوراي اسلامي شهر هم بتوانند به لحاظ ضرورت و اهميت سعي و تلاش خود را در جهت تبليغات لازم براي حضور پرشور و گسترده مردم در پاي صندوق‌هاي رأي مضاعف نمايند و شهرداري هم با توجه به شروع تبليغات آمادگي لازم در جهت ساماندهي و نظافت شهر و همچنين هر گونه همكاري با ستاد انتخابات از هر لحاظ داشته باشند.
سپس آقاي خباززاده يزدي رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا در خصوص بررسي‌هاي انجام شده بابت بودجه پيشنهادي سال 91 سازمان آرامستان‌ها كه با حضور مدير عامل و مدير مالي آن سازمان در آن كميسيون انجام شده بود توضيحات كامل و جامع ارائه نمود. سپس رديف‌هاي درآمد- هزينه بودجه سازمان فوق مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
     تجهيز فرهنگسرا    
 
 
1- لايحه شماره200/52845-17/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4651- 17/11/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره2428مورخ2/9/90 سازمان فرهنگي و ورزشي درخصوص لزوم تعمير و بازسازي سالن فرهنگسرا جهت انجام مراسم هاي مختلف ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به انعقاد تفاهم نامه اي با سازمان مذكور به استناد ماده 19 آيين نامه مالي با موضوع تعمير، تجهيز و بهسازي سيستم نور ،كف سالن و صندلي ها تا سقف مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون ريال (2.200.000.000 ريال) اقدام نمايد .بديهي است كسري اعتبار در حد مبلغ چهارصد ميليون ريال (400.000.000ريال) آن از طريق افزايش رديف اعتباري536090019 ( تعمير و تجهيز فرهنگسراي شهرداري ) و كاهش رديف 539090028 تعمير وتجهيز وتكميل فرهنگسرا خانواده ) تامين خواهد شد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي عسكري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     خودياري شهروندان در پياده روسازي معابر    
 
 
2- لايحه شماره200/54259-24/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4765- 25/11/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به مشكلات مالي موجود و ضرورت تعمير و تجهيز پياده رو هاي سطح شهرو تسهيل در عبور و مرور و تأمين رفاه حال شهروندان ، شهرداري يزد پيشنهاد مي نمايد جهت تسريع در اين امر 50% از هزينه پياده روسازيبه عنوان سهم خودياري از مالكين مغازه‌هاي مجاور اخذ گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي احمد زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10خاتمه يافت.