پانصدو شصت ‌و نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو شصت ‌و نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو شصت ‌و نهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 يك‌شنبه مورخ 9/7/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به اينكه قرار است در روزهاي سه‌شنبه هر هفته بازديدي از پروژه‌هاي عمراني در سطح شهر، توسط اعضاي شورا به اتفاق شهردار محترم و ساير مسئولين مربوطه در شهرداري صورت گيرد تأكيد نمود تا تمامي اعضاي شورا در بازديدي كه روز سه‌شنبه همين هفته انجام مي‌شود حضور فعال داشته باشند تا ان‌شاءا... بتوان با ارائه نقطه نظرات و راهكارهاي مناسب در جهت تكميل پروژه‌ها و برطرف نمودن مسائل و مشكلات گام‌هاي مؤثر و مثبت برداشت.
سپس آقاي خباززاده يزدي رئيس كميسيون تحول اداري و املاك در خصوص نظارت و برنامه‌ريزي جهت حفظ املاك شهرداري با مشاركت تمامي سازمان‌هاي وابسته و مناطق سه گانه شهرداري توضيحاتي ارائه و پيشنهاد نمود با توجه به پتانسيل و طرح‌ها و اموال و املاك موجود، سازمان‌ها و مناطق شهرداري مراتب را به شورا جهت تصميم‌گيري ارسال و از هر گونه اقدام بدون مجوز شورا خودداري نمايند.
در ادامه با توجه به دستور كار جلسه نامه ارسالي از سوي شهرداري در خصوص طرح پروژه بلوار ولايت با حضور مسئولين مربوطه مطرح گرديد كه پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات، مقرر گرديد موضوع به كميسيون عمران شورا ارجاع تا طرح مربوطه با حضور كارشناسان مورد بررسي و نتيجه را جهت تصميم‌گيري نهايي مجدداً در صحن علني شورا مطرح گردد.
 
 مصوبات :
 
     الحاق شهر حميديا به شهر يزد
 
1-نامه شماره 310/910030710- 9/7/91 شهردار يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002625- 9/7/91 درخصوص ارسال يك سري از نقشه‌هاي پيشنهادي ادغام شهر حميديا به شهر يزد در چهار گزينه براي تعيين محدوده منطقه چهار يزد براساس مذاكرات انجام شده در جلسه مشترك شوراي اسلامي شهر يزد و حميديا مورخ 8/7/91 ، موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح ،با عنايت به توضيحات ايشان و بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد با توجه به پيشنهادات چهارگانه ارائه شده ، شهردار محترم با در نظر گرفتن توافقات و مذاكرات صورت گرفته با رعايت صرفه و صلاح شهر شخصاً با نظر كارشناسان ذيربط تصميم گيري نموده و نتيجه نهايي را به شورا ارائه نمايد .
 
     ساماندهي كارگاههاي بازيافت
 
2- لايحه‌شماره200/910022913-22/5/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001988-24/5/91:
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 911702067 مورخ 17/3/91 سازمان مديريت پسماند در خصوص ساماندهي كارگاه‌هاي بازيافت سطح شهر اجازه فرماييد به منظور ايجاد يك مجموعه قابل واگذاري به بخش خصوصي قسمتي از زمين‌هاي كارخانه كمپوست تحت عنوان شهرك بازيافت به اين منظور اختصاص يابد و نهايتاً پس از اخذ مجوزهاي لازم به صورت مشاركت و ... به بخش خصوصي واگذار گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي صالحيان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. جوكار- سرپرست شهرداري يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي صورت گرفته با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون خدمات شهري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق كليات آن مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد شهرداري ضمن بررسي‌هاي لازم، طرح‌ها و برنامه‌ها و پيشنهادهاي خود را در اين زمينه طي لايحه‌اي جداگانه جهت بررسي و هر گونه تصميم‌گيري به شورا ارسال نمايد.
 
     مطالعات ساماندهي بلوار جانباز
 
3- نامه‌شماره303/910026816-18/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002262-18/6/91:
 
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: درخواست طرح موضوع ساماندهي بلوار ورودي غربي شهر يزد (بلوار جانباز) – با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به پيوست يك سري گزارش كامل مطالعات ساماندهي بلوار ورودي غربي شهر يزد (بلوار جانباز) شامل دو جلد (ترافيكي و طراحي شهري) و يك سري پلان كلي مسير جهت طرح موضوع در شوراي اسلامي شهر ارسال مي‌گردد. با عنايت به اينكه در روند تهيه طرح مزبور نماينده محترم شوراي اسلامي شهر و نمايندگان متخصص شهرسازي وترافيك از دستگاههاي ذي مدخل مانند اداره كل راه و شهرسازي، استانداري، پليس راهور و ... حضور داشته‌اند، خواهشمند است دستور فرماييد در جهت بررسي و تاييد طرح مزبور تسريع فرمايند. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور كارشناسان مربوطه در كميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق كليات آن مورد تاييد قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در خصوص تقاطعات رينگ و جاده گازي مطالعات كامل انجام و نتيجه را جهت بررسي و تصميم‌گيري به شورا گزارش نمايند.
 
      تعيين نرخ سرويس‌هاي تاكسيراني مدارس
 
4-پيرو بند سه صورتجلسه مورخ 29/6/91 شورا در رابطه با افزايش 15% نرخ خدمات و سرويس‌دهي مؤسسات ميني‌بوسراني و تاكسيراني در سال تحصيلي 92-91 نسبت به سال گذشته ، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق نرخ تاكسي مدارس به دو بخش 5 روزه و 6 روزه تقسيم و به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً نرخ ميني‌بوس‌ها بر اساس مصوبه قبل (فارغ از 5 روز و 6 روز) به قوت خود باقي است.
 
 
نرخ سرويس‌هاي تاكسيراني مدارس درهفته 6روز براي هر ماه تحصيلي92-91
نرخ سرويس‌هاي تاكسيراني مدارس درهفته 5روز براي هر ماه تحصيلي92-91
از صفر تا 10 كيلومتر
از 10 كيلومتر به بالا
از صفر تا 10 كيلومتر
از 10 كيلومتر به بالا
44.000 تومان
47.000 تومان
37.000 تومان
39.000 تومان
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.