پانصدو شصتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو شصتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو شصتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 15/7 روز چهار‌شنبه مورخ 1/6/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات و عبادات فرا رسيدن عيد سعيد فطر را تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست با توجه به تحول دروني ايجاد شده بتوانيم از آثار و بركات آن ماه مبارك بزرگ در همه ما استمرار داشته و به بهترين نحو استفاده ببريم. وي در ادامه در رابطه با نصب تابلوي تبليغاتي در ميدان امام حسين (ع) توسط شركت مخابرات استان و پي‌گيري‌هاي انجام شده توسط آن اداره از سوي استانداري و مكاتبات صورت گرفته با شورا در اين زمينه توضيحاتي ارائه نموده و خواستار حل و فصل هر چه زودتر اين موضوع گرديد.
سپس آقاي حرزاده در سخنان پيش از دستور ضمن عرض تبريك عيد سعيد فطر و آرزوي قبولي طاعات و عبادات در رابطه با نصب تابلوي تبليغاتي توسط شركت مخابرات استان يزد در ملك خود واقع در ميدان امام حسين (ع) جهت بهره‌برداري تبليغاتي، بدون هماهنگي و اخذ مجوزهاي لازم از سوي شهرداري و اقدامات صورت گرفته توسط شهرداري برابر مصوبات شورا و عدم هر گونه همكاري و تعامل اداره مخابرات با شهرداري جهت رعايت ضوابط و مقررات و همچنين اقدامات انجام شده توسط شهرداري در خصوص نصب تلويزيون شهري در چهارراه فرهنگيان و دادن اخطار به مالك آن جهت پرداخت تمامي حق وحقوقات متعلقه به شهرداري توضيحات كامل و جامع ارائه نمود و در ادامه پيشنهاد نمود با توجه به اينكه تابلوي تبليغاتي نصب شده در ميدان امام حسين(ع) متعلق به شهرداري قرار بود از ابتدا مقابل شركت مخابرات نصب گردد و اين امر ميسر نگرديد اكنون نيز جابجا و در همان نقطه قبلي كه روبروي شركت مخابرات مي‌باشد نصب گردد.
سپس آقاي مطهريان هم در سخنان پيش از دستور ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات و عرض تبريك عيد سعيد فطر، ايشان هم در رابطه با جمع‌آوري پايه استندهاي تبليغاتي در سطح شهر توسط شهرداري و ايجاد نارضايتي شهروندان در اين زمينه مطالبي را عنوان و خواستار دقت نظر لازم و كافي از سوي شهرداري و با هماهنگي‌هاي قبلي با دادن تذكر و اخطار كتبي و در صورت عدم هر گونه همكاري نسبت به جمع‌آوري آن اقدام گردد.
 
مصوبات :
 
     طرح پيشنهادي
 
1- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي (آقايان مطهريان، حرزاده ، كوچك‌زاده، پارساييان، خباززاده‌يزدي و سركار خانم‌ها وزيري و حيدري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000311-3/2/91 :
موضوع : طرح اجراي راستگرد چهارراه بعثت
توضيح : « با توجه به اعتراضات مردمي مبني بر مشكلات ترافيكي در مواقع خاص در محل چهارراه بعثت در وضع فعلي امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند با طراحي مناسب راستگردهاي شبكه‌هاي متصل به اين چهارراه هر چه زودتر اجرا گردد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي انجام شده با حضور مسئولين مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
 
     تبديل سه راه شحنه به ميدان
 
2- پيرو بند سه صورتجلسه مورخ 23/4/89  اين شورا و نظر به ضرورت و اهميت روان‌سازي ترافيك و ساماندهي موقعيت سه‌راه شحنه (تقاطع بلوار دولت آباد و خيابان شهيد مطهري) ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد به لحاظ موقعيت ترافيكي ، جهت حركت وسائط نقليه در محل مورد نظر به صورت ميدان صورت پذيرد و شهرداري موظف است قبل از آغاز سال تحصيلي تمهيدات و اقدامات لازم در اين زمينه معمول نمايد.
 
     پاركينگ مسقف پايانه بزرگ مسافربري    
 
 
3-لايحه شماره200/910021251-11/5/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001810- 12/5/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند پايانه مسافربري يزد داراي 200 واحد پاركينگ مسقف خودروهای سبک مي باشد و به صورت رايگان در اختيار مراجعين قرار می گيرد. اخيراً تعدادی از مالکين وسايل نقليه پارک شده برای مدت چند روز، اعلام داشته که خودروهایشان مورد تخريب و... قرار گرفته است . واز طرفی با توجه به کمبود نيروی وظيفه ایستگاه نيروی انتظامی مستقر در پايانه مسافربری علی رغم پيگيرهای صورت گرفته، امکان پوشش کامل امنيتی نمی باشد. با توجه به مصوبه قبلی آن شورای محترم و پيگيری‌های انجام شده متقاضيان با توجه به شرایط تعيين شده حاضر به شرکت در مزايده نمی باشند. لذا پيشنهاد مي گردد در صورت صلاحديد نسبت به حذف مدت زمان رايگان پارك در قسمت «ز» بند 29 تعرفه عوارض مصوب آن شوراي محترم تجديدنظر صورت پذيرد و مبلغ 3500 ريال به عنوان وروديه و به ازاي هر ساعت توقف مبلغ 1000ريال و در صورت استفاده شبانه روزي از پارکينگ مبلغ 20.000ريال از متقاضيان اخذ گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمد صلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جوكار- سرپرست شهرداري»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون خدمات شهري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق صرفاً اخذ مبلغ دو هزار ريال (2.000ريال) بعنوان وروديه مورد تصويب قرار گرفت.ضمناً تاكسي‌هاي شهري يزد از پرداخت وروديه فوق معاف مي‌گردند.
 
     محاسبات بدهي آقاي حسين شيشه بري
 
 
4- نامه شماره960/910902003-13/4/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001447- 14/4/91 :
 
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع : در رابطه با ارسال محاسبات بدهي پرونده ساختماني آقاي حسين شيشه بري- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً عطف به نامه شماره 4841-1/12/90 و پيرو نامه شماره 960/8056-11/12/90 در رابطه با پرونده تخلف ساختماني تحت شماره 960/8295-20/12/90 آقاي حسين شيشه بري بدينوسيله ليست ريز محاسبات درآمد (بدهي) پلاك ثبتي 1 و 2 فرعي 5381 اصلي و 5381 بخش 2 يزد برابر تعرفه مصوب عوارض و بهاي خدمات شهرداري سال 91 واقع در خيابان امام خميني- بعد از كوچه سهروردي جهت هر گونه دستور تقديم مي‌گردد. جنايي- سرپرست ناحيه تاريخي»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، با توجه به اينكه خسارت وارده به ملك آقاي حسين شيشه بري بر اثر شكستگي شبكه آب و فاضلاب بوده و بنا به درخواست مالك مبني بر اينكه وي همچون ديگر موارد مشابه همجوار عمل شود و به استناد مدارك و مستندات موجود مبني بر مقصر نبودن مالك در تخريب ساختمان و همچنين با توجه به زمان ساخت بنا و نقص در تعرفه عوارض شهرداري در گذشته جهت تعيين تكليف و شيوه اخذ عوارض كسر پاركينگ با عنايت به مراتب فوق و پيرو مصوبه اين شورا طي بند 4 صورتجلسه 8/6/88 نامبرده نيز مشمول پرداخت عوارض كسر پاركينگ نمي‌گردد.
 
     تعيين تكليف كارخانه كمپوست
 
 
5- لايحه شماره200/910021092-10/5/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001791- 10/5/91 : « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 455/910005162 مورخ 7/2/91 شهرداري يزد به شركت تراكتور سازي تبريز مبني بر اعلام مدت زماني سه ماهه جهت رفع نواقص كارخانه كمپوست كه بعد از تحويل موقت شدن پروژه در تاريخ 2/5/91 مهلت مذكور به پايان رسيده است و به دليل عدم انجام تعهدات لازمه كه در صورتجلسه قبل از تحويل موقت در تاريخ 16/1/91 به عهده پيمانكار بوده است و تا پايان مهلت هيچگونه اقدام مؤثري جهت بهبود ظرفيت پذيرش پسماند تا سقف 250 تن در يك شيفت كاري و توليد كود استاندارد طبق استانداردهاي موجود كشور نشده است. لذا با توجه به عدم توانايي پيمانكار درخصوص رفع نواقص و رسيدن به موارد مذكور پيشنهاد مي گردد ضمن قطع هرگونه ارتباط كاري از اين تاريخ، موارد ارائه شده ذيل در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد:
1- اجراي مراحل قانوني و حقوقي جهت تامين دليل و خاتمه پيمان با پيمانكار
2- نظر به اينكه پيمانكاربراساس‌گزارشات‌‌ارائه‌شده هيچگونه طلبي از شهرداري ندارد و احتمالاً بدهكار هم مي‌باشدموضوع‌ازطريق معاونت اداري ومالي‌وحسابرسي شهرداري پيگيري شود.ضمناً آقايان دشتكي و پاك‌سرشت ‌به عنوان نماينده‌جهت‌ارائه توضيحات بيشترمعرفي‌مي‌گردند. جوكار- سرپرست شهرداري»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق «متن ذيل» مورد تصويب قرار گرفت:
« شهرداري مكلف است قبل از هر گونه اقدام با استفاده از نقطه نظرات مشاوره حقوقي شورا و شهرداري و مبادي ذيربط ظرف يك هفته اقدامات لازم در زمينه تأمين دليل از طريق مراجع ذيصلاح قضايي به عمل آورده سپس با توجه به سوابق مالي وغيرمالي و عنداللزوم مذاكره با پيمانكار اقدامات بعدي اعم از الزام به انجام تعهد و يا قطع پيمان و ... به عمل بياورد.»
 
     نامگذاري
 
6- درخواست جمعي از ساكنين محله كسنويه و محمودآباد يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001937-22/5/91 در خصوص نامگذاري و نصب تمثال آيت‌ا... سيد محمد كاظم طباطبايي و آيت‌ا... حاج ميرزا حسن محمودآبادي در ورودي تقاطع خيابان انقلاب و بلوار مشيرالممالك، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق با نامگذاري خيابان سمت شرق چهارراه موسوم به مشيرالممالك كه به محله كسنويه منتهي مي‌گردد به نام آيت‌ا... سيد محمد كاظم طباطبايي و همچنين خيابان سمت غرب آن چهارراه كه به محله محمودآباد منتهي مي‌گردد به نام آيت‌ا... حاج ميرزا حسن محمودآبادي مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     نامگذاري
 
7- درخواست اهالي محله محمودآباد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001936-22/5/91 در خصوص نامگذاري خيابان جديدالاحداث در محمودآبادبه نام حضرت امام حسين (ع) و حضرت صاحب‌الزمان (عج) به دليل قرار گرفتن آن مساجد در مسير ياد شده ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور نماينده آن اهالي در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق با نامگذاري خيابان مورد نظر به نام شهداي محمودآباد مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     اصلاح آيين‌نامه قبول و اهداء هدايا و اعانات
 
 
8- لايحه شماره200/910014343-30/3/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001219- 1/4/91 : « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با توجه به تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 17 در سنوات قبل، به پيوست يك نسخه در دو برگ اصلاحيه‌اي تحت عنوان آيين‌نامه قبول و اهداء هدايا و اعانات تقديم مي‌گردد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمايند. ضمناً در صورت نياز آقاي دشتكي بعنوان نماينده اينجانب براي ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصميم‌گيري قرار گرفت:
«آيين‌نامه اجرايي بند 10 ماده 55 قانون شهرداري‌ها»
رديف 1 - قبول هدايا و اعانات : ضمن رعايت شرايط مندرج در اين رديف مقرر گرديد قبول هر گونه هدايا و اعانات با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر صورت گيرد .
رديف 2 - اهداء هدايا و اعانات :
1-2 – اعتبارات ماده 16: پيشنهاد شهرداري مورد تصويب قرار گرفت.
2-2- اعتبارات ماده 17: پيشنهاد شهرداري مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/10 خاتمه يافت.