پانصدو ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو ششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7  صبح روز چهار‌‌شنبه مورخ 26/11/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به اينكه قرار است اجلاس رؤساي شوراهاي اسلامي شهرهاي مراكز استان‌ها و كلان شهرها در اسفندماه سال جاري به ميزباني شوراي اسلامي شهر تهران برگزار شود پيشنهاد نمود به دليل پيشرفت كار خوب پروژه كارخانه كمپوست و جهت افتتاح و بهره‌برداري آن پروژه هماهنگي‌هاي لازم با رئيس شوراي اسلامي شهر تهران جهت برگزاري آن اجلاس در فروردين ماه سال 91  در شهر يزد بعمل آمد كه مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
در ادامه آقاي فقيه خراساني نيز طي سخناني پيشنهاد نمود تا با توجه به برنامه زمان‌بندي شده قبلي در سال جاري شهرداري هر چه زودتر نسبت به افتتاح فرهنگسراي آيت‌ا... مدرسي اقدامات لازم بعمل آورد .
سپس با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي آقاي تاج‌آبي معاونت برنامه ريزي و توسعه به اتفاق كارشناس مربوطه در جلسه حضور يافتند و در خصوص بودجه تلفيقي سال 91 شهرداري و سازمان‌هاي وابسته توضيحات كامل و جامع جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود و در ادامه جلسه بخش‌هاي ديگري از بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري شامل وصولي توسط ساير مؤسسات از جمله عوارض ناشي از اجراي ماده 15 و 23 رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي و همچنين درآمد حاصل از وجوه شهرداري شامل درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در بخش عمومي مورد تصويب قرار گرفت.
مصوبات :
 
 
     تسهيلات نوروزي   
 
1- لايحه شماره200/49870-1/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4431- 1/11/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، طبق روال سالهاي گذشته آناليز هزينه هاي ستاد تسهيلات نوروزي سال 91 شهرداري يزد جمعاً به مبلغ 211.608.000ريال به شرح ذيل تقديم مي گردد:
1- حق الزحمه مأمورين راهنما و پرسنل خدماتي ايستگاه دروازه قرآن (سه شيفت 8 ساعته و در هر شيفت 2 نفر مأمور راهنما و دو نفر نيروي خدماتي براي آبجوش صلواتي) به تعداد12 نفر، ميدان ابوذر،پارك كوهستان و امير چخماق (3 شيفت 8 ساعته و در هر شيفت 1 نفر مأمور راهنما و 1 نفر نيروي خدماتي) به تعداد 18 نفر كه در مجموع سه ايستگاه 30 نفر نيرو از تاريخ 27/12/90 لغايت 13/1/91 به مدت 16 روز در سه شيفت 8 ساعته جمعاً 3840 نفر ساعت كاري هر ساعت كاري 36.000ريال به مبلغ 138.240.000ريال.
-16 روز*30نفر*8 ساعت=3840نفر/ ساعت كاري
-3840ساعت كاري*36.000 ريال حق الزحمه ساعتي =138.240.000ريال
2- حق الزحمه اعضاي ستاد به تعداد 10 نفر از تاريخ 25/12/90 لغايت 14/1/90 به مدت 19 روز ميانگين روزانه 8 ساعت جمعاً 1520 نفر ساعت كاري و هرساعت 38.400ريال به مبلغ 58.368.000ريال
-19روز*10نفر*8 ساعت=1520نفرساعت كاري
-1520 نفرساعت كاري*38400ريال=58.368.000 ريال
جهت پرداخت از محل كد هزينه اي 511205016و 512205016هزينه هاي رفاهي اقدام نمايد و با توجه به نامه 400/45788مورخ 08/10/90 معاونت محترم خدمات شهري(تصوير پيوست )موضوع خريد كانكس جهت استفاده در مبادي ورودي شهر اين شهرداري در نظر دارد با توجه به عدم اعتبار رديف مربوطه از محل ديون با محل اداري رديف511420001 مبلغ 300.000.000ريال كسر و به رديف ساير لوازم فني وتجهيزات عمده اداري (شهري) رديف 512312004 اضافه گردد .
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.
ضمناً آقايان جوكار و دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
 
بند يك :  با توجه به اينكه هر ساله سازمان فرهنگي، ورزشي با انعقاد تفاهم نامه با شهرداري برنامه‌هاي فرهنگي خوبي را دراين ايام اجرا مي‌نمايد؛ پيشنهاد مي گردد بند مذكوردربرنامه هاي سازمان فرهنگي ورزشي ادغام شود و راهنمايي مسافرين نوروزي در 4 مكان مشخص شده توسط نيروهاي غرفه فرهنگي صورت پذيرد وجهت صرفه جويي بيشترنيروي جديدي به كارگيري نشود.
 
بند2 : حق الزحمه اعضاي ستاد نوروزي به تعداد 10 نفر و جمعاً تا سقف مبلغ چهل ميليون ريال (000/000/40ريال) برابر ضوابط از محل اضافه كاري و تعطيل كاري پرداخت گردد.ضمناً دررابطه با درخواست جابه جايي اعتبارجهت خريد كانكس موضوع مورد مخالفت قرارگرفت.
 
 
 
     خريد نمايشگر صنعتي    
 
 
2- لايحه شماره200/51449-10/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4546- 11/11/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نياز مركز كنترل ترافيك شهرداري يزد به نمايشگر صنعتي جهت كنترل تصاوير دريافتي از تقاطعات سطح شهر و با توجه به مساعدت آن شوراي محترم درزمينه تصويب لايحه خريد ويدئو وال EYE VIS از شركت آموت ،نظر به اينكه شركت مذكور پس از اخذ تأييديه قيمت از اداره بازرگاني حاضر به عقد قرارداد نگرديده، لذا خواهشمند است در جهت تسريع در رفع نياز مركز مذكور با خريد ويدئو وال شارپ از شركت ماديران كه نماينده اصلي محصول فوق الذكر است به صورت ترك تشريفات مناقصه در حد مبلغ 1.500.000.000ريال موافقت و مراتب را امربه ابلاغ فرماييد تا ضمن اقدام وجه مربوطه از محل رديف 533100021 (خريد علائم و تجهيزات ترافيكي) پرداخت گردد. ضمناً آقاي سيد عباس ميرشمسي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/10 خاتمه يافت.