پانصدو سي و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو سي و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو سي و يكمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/2/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا آقاي فقيه خراساني رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، فرا رسيدن سالروز ولادت سراسر با سعادت دخت پيامبر گرامي اسلام حضرت فاطمه (س) را تبريك و تهنيت عرض نمود سپس آقاي ميرحسيني در سخنان پيش از دستور در خصوص مسائل و مباحث مطرح شده در جلسات اخير شورا و چگونگي انتخابات صورت گرفته مطالبي را مطرح نمود .
در ادامه جلسه با توجه به هماهنگي‌هاي صورت گرفته و با حضور آقاي پيرنيا معاونت اداري مالي، آقاي قانع مسئول اداره املاك، آقاي برزگري مسئول واحد حقوقي آقاي مرادي مسئول ارزشيابي و پاسخگويي به شكايات مردمي، موضوع تملك پلاك متعلق به حسين عرب بادكوبه واقع در بلوار پروفسور حسابي با عنايت به توافقات انجام شده قبلي بر اساس نظريه هيأت كارشناسان رسمي دادگستري جهت تعيين تكليف نهايي تملك پلاك مورد نظر، بررسي و بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گرديد در جهت حل اين مشكل، موضوع به كميسيون توافقات خاص شهرداري ارجاع تا موضوع با حضور سه نفر از نمايندگان اين شورا و ساير اعضاي آن كميسيون مورد بررسي و شهرداري نتيجه و پيشنهادهاي خود را در اين زمينه طي لايحه‌اي براي تصميم‌گيري نهايي به شورا ارسال نمايد.
مصوبات :
     ادغام شهر حميديا به يزد    
 
1- نامه شماره 94-19/2/91 شوراي‌اسلامي‌شهرحميدياثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000542- 19/2/91 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- با سلام- احتراماً به پيوست تصوير مصوبه شوراي اسلامي شهر حميديا در خصوص الحاق شهر يزد و حميديا جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.سيد حبيب دشتي- رئيس شوراي اسلامي شهر حميديا »
 
مصوبه شورا ي اسلامي شهر حميديا
« پيرو جلسه مورخ 27/1/91شوراي اسلامي شهر يزد با موضوع بررسي الحاق شهر حميديا به شهر يزد جلسه‌اي با حضور آقاي خادمي از استانداري و اعضاي محترم شوراي اسلامي در محل شوراي اسلامي شهر حميديا تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر اعضاي شوراي اسلامي جهت تحقق خواسته شهروندان يزدي مبني بر ايجاد كلان شهر يزد و استفاده از مزاياي آن و آماده شدن بستر لازم جهت الحاق پيشنهادات خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارند:
1- گزينه پيشنهادي شهرداري يزد در خصوص منطقه چهار مشتمل بر بخشي از صفائيه و شهر حميديا كه در جلسات مشترك دو شورا مورد تاييد قرار گرفته در شوراي شهر يزد مصوب گردد.
2- در محدوده منطقه چهار با مشاركت شهرداري حميديا و يزد ساختمان شهرداري منطقه چهار در مكان مناسبي كه دسترسي شهروندان را آسان مي‌نمايد احداث گردد.
3- آغاز عمليات و اجراي شدن پروژه‌هاي مشترك شهر يزد و حميديا تا پايان سال 91 مشتمل بر:
الف-ميدان تفاطع غيرهمسطح بلوار شهيد دشتي و شهيد سامعي و بلوار امتداد شهيد سامعي.
ب- بلوار شهيد سيد علي دشتي مشترك در شهر حميديا و يزد كه در طرح تفصيلي مصوب شهر حميديا پيشنهاد گرديده.
ج- اجراي پل دانه سا در امتداد خيابان شهيد جعفري واقع در شهر يزد.
د- اتصال بلوار جهاد به بلوار مدرس (مشترك شهر يزد و حميديا)
4- هزينه خدمات و تعرفه‌هاي عوارض ساليانه شهر حميديا با شهر يزد به مدت 5 سال متعادل گردد.
5- كليه پرسنل شاغل در شهرداري حميديا اعم از رسمي يا پيماني و قراردادي و شركتي در پست‌هاي سازماني مشغول به كار تثبيت و ارتقاء يابند.
6- طرح تفصيلي مصوب شهر حميديا و ضوابط و مقررات آن بايد ملاك عمليات عمراني و توسعه شهر در افق ده ساله طرح قرار گيرد.
بديهي است بندهاي 1 و 2 و 3 موارد فوق‌الذكر مورد تأكيد مي‌باشد و بايد تا پايان سال 91 محقق و به مرحله اجرا برسد تا افكار عمومي شهروندان حميديا جهت الحاق آماده، زمينه لازم و فضاي مناسب جهت تصميم‌گيري نهايي شورا فراهم گردد.
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد بعد از ادغام شهر حميديا به شهر يزد عمليات اجرايي بلافاصله آغاز گردد.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.