پانصدو سي و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو سي و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو سي و نهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 روز يك‌شنبه مورخ 28/3/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، فرا رسيدن عيد سعيد مبعث حضرت رسول اكرم(ص) را بر همگان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست تا در ظل توجهات آن حضرت و ائمه اطهار(ع) همه ما در خط ولايت باشيم و بتوانيم امانتي را كه مردم به ما سپرده‌اند به آنها بازگردانيم. سپس با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده، آقاي ميرزايي مداح اهل بيت در وصف بزرگداشت عيد سعيد مبعث حضرت محمد(ص)مديحه سرايي نمود.  
در ادامه رياست شورا از اقدامات انجام شده توسط آقاي ابوترابي نماينده استاندار محترم در خصوص پي‌گيري الحاق شهر حميديا به يزد جهت كلان شهر شدن و جلسه برگزار شده در شهرداري با حضور آقاي نوروزي معاون امور عمراني استانداري در رابطه با تعيين تكليف اراضي شهرداري با مسكن و شهرسازي تملك و آزادسازي اراضي متعلق به فرودگاه يزد جهت احداث ادامه بلوار ولايت مطالبي را عنوان نمود.
سپس آقاي مطهريان در خصوص جلسه برگزار شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اخذ عوارض مربوط به پاركينگ فرودگاه توضيحاتي ارائه نمود.
در ادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردار محترم از نتايج حاصله از جلسه برگزار شده با حضور آقاي نوروزي معاونت امور عمراني استانداري در خصوص تعيين تكليف اراضي شهرداري و مسكن و شهرسازي، حريم سبز كمربندي شهر، تملك زمين فرودگاه و همچنين در رابطه با تملك اراضي متعلق به دانشگاه يزد در خيابان فضيلت جهت آزادسازي و تعريض نمودن آن مسير جهت استحضار اعضاي شورا گزارشي ارائه نمود.
 
مصوبات :
 
     تحويل جايگاه‌هاي CNG جديد
 
 
1-لايحه شماره200/910009936-1/3/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه‌شورابه شماره 911000749- 2/3/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 910000380 مورخ 08/01/91 و با عنايت به موافقت آن شوراي محترم طي بند 3 صورتجلسه مورخ 23/1/91 به استحضار مي رساند بنا بر درخواست شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان مبني بر تسري دادن انعقاد قرارداد تعهدي(بدون بار مالي) كه نسخه‌اي از آن به پيوست مي‌باشد مربوط به خدمات چهار باب جايگاه CNG كه قبلاً به تصويب آن شوراي محترم رسيده است به 7 باب جايگاه در حال بهره برداري متعلق به شهرداري (تصوير پيوست) با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و رعايت صرفه و صلاح شهرداري و همچنين مصوبه كارگروه CNG استان(تصوير پيوست) ، خواهشمند است اجازه فرماييد كليه جايگاه هاي CNG متعلق به اين شهرداري قرارداد مربوط را با شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان منعقد نمايند. مراتب جهت استحضار و تصويب ارسال مي گردد.ضمناً آقاي عليرضا ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. پيرنيا – كفيل شهرداري »
 
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با موضوعيت مجوز عقد قرارداد جايگاههاي CNG با شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان به منظور تأمين گاز مورد نياز و تسري اين مصوبه به هفت جايگاه قبلي جمعاً به تعداد يازده جايگاه مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
 
     تخفيف پرداخت نقدي عوارض
 
 
2-پيرو بند 4 صورتجلسه مورخ 31/2/91 اين شورا در خصوص تخفيف پرداخت نقدي عوارض بابت حق مشرفيت، لايحه شماره 230/910004980-5/2/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000361-7/2/91 به شرح ذيل :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن و در نظر گرفتن صرفه وصلاح شهرداري ودر جهت تشويق مؤديان به پرداخت نقدي ، پيشنهاد مي گردد كليه مؤدياني كه كل بدهي خود را تا 31/6/91 به صورت نقدي پرداخت نمايند، مشمول 20% تخفيف و مؤدياني كه كل بدهي خود را 1/7/91 تا 30/9/91 بصورت نقدي پرداخت نمايند مشمول 15% و مؤدياني كه كل بدهي خود را از 1/10/91 تا 28/12/91 پرداخت نمايند مشمول 10% تخفيف نقدي خواهند شد. ضمناً در صورت تصويب اين لايحه كليه مصوبات قبلي در خصوص اعطاي تخفيف نقدي ،كان لم يكن تلقي مي‌گردد.
تبصره: عوارض نوسازي، خودرو، عوارض قانون تجميع، ماليات بر ارزش افزوده،                    حق مشرفيت،آراء كميسيون ماده77 وماده صد شهرداري و بهاي خدمات پسماند خانگي و آتش نشاني خانگي، مشمول تخفيف نمي‌گردند. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
 
موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد شهرداري صرفاً در خصوص حق مشرفيت مورد مخالفت قرار گرفت.
 
 
     تصويب نرخ جديد خسارت
 
3-لايحه‌شماره200/910011427-10/3/91شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره911000911-13/3/91:
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 335/910009500 مورخ 30/02/91 نظر به افزايش بي‌رويه قيمت قير و آسفالت و ساير مصالح مصرفي در معابر شهر، نرخ جديد اخذ خسارت به آسفالت، موزاييك فرش و سنگ فرش به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1- هزينه خسارت آسفالت: هر متر طول 100.000ريال
2- هزينه خسارت موزاييك فرش(جاليز): هر متر طول 350.000ريال
3- هزينه خسارت سنگ فرش: هر متر طول 500.000ريال
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد.
ضمناً آقاي احمد زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد»
 
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
 
1- هزينه خسارت آسفالت :
الف) براي آسفالت معابر با عمر ده و بيش از ده سال در حد مسير كانال حداقل با نرخ يكصد هزارريال (100.000ريال) براي هر متر طول.
 
ب) براي آسفالت معابر با عمر از پنج تا ده سال در حد 50% عرض معبر مسير كانال با نرخ يكصد هزارريال (100.000ريال) براي هر متر طول.
 
ج) براي آسفالت معابر با عمر كمتر از پنج سال در حد 100% عرض معبر مسير كانال با نرخ يكصد هزارريال (100.000ريال) براي هر متر طول.
د) هزينه خسارت آسفالت براي حفاري كمتر از يك متر، شهرداري يك متر محاسبه نمايد. ضمناً مقرر گرديد شهرداري نسبت به تدوين آيين‌نامه اي جهت حفظ، نگهداري و مرمت آسفالت در سطح شهر اقدامات لازم معمول و نتيجه را ظرف مدت يك ماه جهت بررسي و تصميم‌گيري به شورا ارسال نمايد.
 
2) هزينه خسارت موزاييك فرش (جاليز) : هر متر طول سيصدو پنجاه هزارريال (350.000ريال)
 
3) هزينه خسارت سنگ فرش : هر متر طول پانصد هزارريال (500.000ريال)
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.