پانصدو سي امين جلسه س.مين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو سي امين جلسه س.مين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو سي امين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 يك‌شنبه مورخ 17/2/91 با حضور كليه اكثريت تشكیل گرديد:
در ابتدا آقاي فقيه خراساني رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، از اعضاي شورا خواست تا هر چه زودتر نسبت به مشخص نمودن عضويت خودشان در كميسيون‌هاي داخلي و همچنين در كميسيون‌هاي مربوط به شهرداري و ادارات مربوطه جهت جلوگيري از هر گونه وقفه در كار اقدام نمايند وي در ادامه اظهار داشت شورا بايد با توجه به يكسال باقي مانده از فعاليت دوره سوم خود با يك برنامه‌ريزي هدفمند و تقسيم كار مناسب كارهاي مهم شهر و شهرداري از جمله پي‌گيري خريد قير جهت آسفالت نمودن معابر شهر و محلات، پي‌گيري حدي جهت عملي شدن ادغام شهر حميديا به شهر يزد براي كلان شهر شدن، ساخت پاركينگ‌هاي طبقاتي در سطح شهر توسط شهرداري به لحاظ ضرورت و اهميت از جمله خيابان فرخي اقدامات لازم و اساسي را معمول نمايد ايشان در ادامه ضمن ابراز گلايه و نارضايتي از وضعيت در حال حاضر مزار جوي هرهر به دليل حضور افراد معتاد و مشكلات پيش آمده در آن مكان مقدس خواستار پي‌گيري جدي اين موضوع جهت حفظ و حراست و قداست آن مجموعه از سوي شهرداري و ساير مسئولين مربوطه گرديد.
در ادامه جلسه آقاي ميروكيلي شهردار محترم در خصوص پي‌گيري‌ها و اقدامات انجام شده بابت ضرورت احداث مسير دسترسي به ميدان ميوه و تره‌بار مركزي واقع‌در جاده كنارگذر و مكاتبات صورت گرفته در اين زمينه با وزير محترم راه و شهرسازي و همچنين رايزني‌هاي صورت گرفته با مسئولين استان بابت جلوگيري از ادامه فعاليت‌هاي صورت گرفته در شهر شاهديه براي احداث ميدان ميوه‌ و تره‌بار و ممانعت از هر گونه ايجاد دوگانگي جهت استحضار اعضاي شورا توضيحات كامل و جامع ارائه نمود.
مصوبات :
     تعيين اعضاي شورا در كميسيون‌هاي داخلي    
 
 
1- در خصوص تعيين و انتخاب اعضاي شورا جهت عضويت در كميسيون‌هاي داخلي شورا ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و ثبت نام اعضاي و رأي گيري با ورقه موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف- كميسيون برنامه و بودجه: آقايان فقيه خراساني، كوچك‌زاده، مطهريان، پارساييان، خباززاده يزدي
ب - كميسيون عمران و توسعه: آقايان فقيه خراساني، كوچك‌زاده، ميرحسيني، مطهريان و سركارخانم وزيري.
ج-كميسيون فرهنگي و اجتماعي:آقايان فقيه خراساني،مطهريان،حرزاده و سركارخانم‌هاوزيري و حيدري
د-كميسيون خدمات شهري: آقايان فقيه خراساني،كوچك‌زاده،ميرحسيني،خباززاده‌يزدي و سركارخانم وزيري.
هـ- كميسيون تحول اداري و املاك: آقايان فقيه خراساني، كوچك‌زاده، پارساييان، خباززاده يزدي و سركار خانم حيدري.
 
     پارك تفريحي ورزشي حيدري (چهارمنار)
 
2- نامه شماره 911400095-19/1/91 سازمان نوسازي و بهسازي ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000193-27/1/91:
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال نقشه پارك تفريحي-ورزشي حيدري(چهارمنار)- با سلام- احتراماً به پيوست نقشه و CD پروژه پارك تفريحي- ورزشي حيدري (چهارمنار) جهت استحضار و اقدام لازم تقديم مي‌گردد. حاجي محمدرضايي- سرپرست سازمان نوسازي و بهسازي»
 موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمه در كميسيون‌هاي عمران و فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط بر مسقف نمودن قسمت ورزشي بانوان با سازه مناسب مورد تاييد قرار گرفت.
 
 
     ايراد فرمانداري
 
3-پيرو بند يك صورتجلسه شماره 518 مورخ 27/12/90 اين شورا و نامه شماره 121-9/1/91 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000035 در خصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به افزايش نرخ كرايه تاكسي‌هاي شهري در سال 91، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
 
 
 
      جدول تعيين نرخ كرايه جابه‌جايي مسافر توسط تاكسي هاي گردشي شهر يزد در سال 1391
 مصوبه شوراي شهر
 وروديه
كيلومتر
3000ريال
500ريال
توضيح‌: در سال 1391 در نيمه اول سال از ساعت 22 شب تا ساعت 6 بامداد و در نيمه دوم سال از ساعت 21 شب تا 6 بامداد 30% به تعرفه‌هاي فوق افزوده
مي‌شود.
 
     جدول تعيين نرخ كرايه جابه‌جايي مسافر توسط تاكسي‌هاي تلفني‌ در سال 1391
                  مصوبه شوراي شهر
 وروديه
كيلومتر
هر دقيقه انتظار
7000ريال
1800ريال
800ريال
توضيح : در سال 1391 در نيمه اول از ساعت 22 شب تا ساعت 6 بامداد ودر نيمه دوم سال از ساعت 21 شب تا 6 بامداد 30% به تعرفه‌هاي فوق افزوده مي‌شود .
 
 
جدول تعيين نرخ كرايه جابجايي مسافر توسط تاكسي هاي ويژه پارك كوهستان از ساعت 8 بعدازظهر الي 12 شب
رديف
ميانگين فاصله تا ميدان شهيد بهشتي
               مصوبه شوراي شهر
هرنفر    (ريال)                دربست
1
14 كيلومتر
000/10
000/40
توضيح : نرخ كرايه مذكور از پارك كوهستان به ميدان شهيد بهشتي و بالعكس مي‌باشد. بنابراين مقرر گرديده است چنانچه مسافر يا مسافرين
مجدداً از ميدان شهيد بهشتي درخواست به هر نقطه از سطح شهر را داشته باشند مبلغ 1100 به نرخ كرايه افزوده مي‌گردد.
 
 
 
جدول تعيين نرخ كرايه جابه جايي مسافر توسط تاكسي‌هاي ويژه فرودگاه سال 1391
رديف
محدوده فعلي
مصوبه شوراي شهر
هرنفر  (ريال)   دربست
1
محدوده اول : ب آزادگان ، آزادشهر ، پايانه بار ، ترمينال ، م همافر ، م باهنر ، چهارراه معلم ، خيرآباد ، امامشهر
750/14
250/44
2
محدوده دوم : شاهديه ، م آزادي ، سه راه شحنه ، ب شهيد پاكنژاد ، خ مطهري ، ب طالقاني تا چهارراه مهديه ، ب شهيد بهشتي ،
شهرك دانشگاه امام شهر ، دروازه قرآن
500/17
500/52
3
محدوده سوم : شهرك صنعتي ، ب‌منتظرقائم ،‌ب‌جمهوري تاسه‌راه محمودآباد ، ب دانشجو ،‌خ كاشاني تا م شهداي محراب ،‌سيدگلسرخ تا سه راه
محمودآباد،ب‌دانشجو ،‌خ كاشاني تا م شهداي محراب ،‌سيدگلسرخ تا امامزاده ،‌نواب صفوي ،‌خ سلمان ،‌خ مسكن ،‌ب بسيج ،‌مسجد جامع ،‌خ مهدي ،‌
م ابوذر ،‌م بعثت ،‌ فضاي سبز ،‌صنايع دفاع 
250/19
750/57
4
محدوده چهارم : پارك كوهستان ، دانشگاه يزد ، دانشگاه آزاد ، شهرك دانشگاه ،‌خ تيمسار فلاحي ،‌زين آباد ،‌ب مدرس ،‌ب دهه فجر
750/20
250/62
5
محدوده پنجم : شهرك گلستان ، شهيد قندي ، حميديا ، حسن آباد ، كوچه سلك باف ،‌پادگان شهيد صدوقي ، كارخانه غدير ، ب فقيه خراساني ،
سيم وكابل يزد ،‌زارچ
500/22
500/67
6
محدوده ششم : دهنو ،‌ملاباشي ،دانشكده پزشكي احمدآباد مشير ،‌ محمدآباد ، پادگان آيت ا... خاتمي ، زارچ ، دو راهي طبس ،‌اشكذر ،
پليس راه مهريز،‌سيمان آزادگان ،‌خويدك رضوانشهر
000/30
000/90
 
 
 
جدول نرخ كرايه جابه جايي هرنفرمسافر براي تاكسي‌هاي ويژه بيمارستان شهداي كارگر سال 1391   
رديف
محدوده فعلي
مصوبه شوراي شهر
هرنفر (ريال)       دربست 
1
محدوده اول: کلیه کوره های آجر پزی محدوده بیمارستان شهدای کارگر- اکرم آباد – حسین آباد ریسمانی – م ابوذر – قلعه اسدان – حسن آباد مشیر- م خلدبرین – خ مسکن تا انتها – بلوار مدرس – چاه شهردار – خ چمران – خ سلمان – م شهداء – م شهید بهشتی – ب دهه فجر
250/4
750/12
2
محدوده دوم : خلدبرین – کشتارگاه – ب نواب صفوی- چاه ملکی – سید گلسرخ – خ انقلاب – نصر آّباد – کسنویه – محمود آباد – امامزاده سید جعفر محمد – م بعثت – م باهنر – ترمینال –راه آهن – شهرک دانشگاه – م آزادی .
500/6
500/19
3
محدوده سوم : ابتدای جاده شاهدیه – داخل صفائیه – دانشگاه یزد – دانشگاه آزاد- نجف آباد- رحمت آباد – کلیه مجتمع های مسکونی داخل صفائیه – پادگان شهید صدوقی – میدان شهید بابائی – آزاد شهر – امام شهر – خیر آباد – عیش آباد – محمد آباد – دهنو- ملاباشی – سیدمیرزا – صنایع دفاع – پارک کوهستان – شهرک رزمندگان .
750/8
250/26
4
محدوده چهارم : شاهدیه (گرد فرامرز- نصرت آباد – ابرندآباد ) – شهرک صنعتی خضر آباد ( فاز اول و دوم )- دانشکده پزشکی شهید صدوقی احمد آباد مشیر – م الغدیر- پایانه بار – روستای شحنه – کلیه کوره های آجر پزی سمت باسکول روغنی
750/11
250/35
5
محدوه پنجم : زارچ- زین آباد تفت - سیمان آزادگان- خویدک- پلیس راه مهریز
750/14
250/44
6
محدوده ششم : کشتارگاه صنعتی مرغ – پادگان آیت اله خاتمی - اشکذر – سه راهی طبس – شهرک صنعتی نیکو.
 
000/19
000/57
 
 
جدول تعيين نرخ كرايه جابه جايي مسافر توسط تاكسي‌هاي ويژه ترمينال جديد سال 1391
رديف
محدوده فعلي
مصوبه شوراي شهر         (ريال)
هرنفر            دربست هر نفر درب منزل
1
محدوده اول: ب شهيد دهقان منشادي ،‌پايانه بار ، ورودي شهرك صنعتي ، فلكه سوم وچهارم آزادشهر ،
000/6
000/18
750/7
2
محدوده دوم: شهرك صنعتي فاز اول ودوم ، روستاي شحنه ،‌ فلكه اول و دوم وسه راه آزادشهر ، م ابوالفضل ،‌ب 17 شهريور ،‌امام شهر ، چهارراه معلم ،‌م فرودگاه
750/7
250/23
500/10
3
محدوده سوم : فرودگاه -ب 22بهمن -سه راه شحنه -چ راه فرهنگيان -سه راه حکيميان -سه راه محمود آباد-ب جانباز-عيش آباد-خيرآباد-م امام علي -صنايع دفاع -پارک کوهستان -فولاديزد -م امام حسين -م باهنر- همافر
750/8
250/26
250/11
4
محدوده چهارم : راه اهن -ب دانشجوتام شهداي محراب -ب شهيدبهشتي -ب منتظرقائم -ب طالقاني -ب امام جعفرصادق - م مارکار-خ کاشاني تا م شهداي محراب -ب بسيج -م شهيد بهشتي - م آزادي -ب جمهوري تادروازه قرآن - شهرک دانشگاه امام شهر-خ انقلاب (امير آباد)
000/10
000/30
750/13
5
محدوده پنجم : پادگان آيت الله خاتمي -شهرک دانشگا ه -دانشگاه آزاد-دانشگاه يزد-م اطلسي -م ابوذر-ب مدرس -م آيت الله خاتمي -خ مهدي -خ سلمان -ب دهه فجر-فضاي سبز-چ راه موزائيک سازي -چ راه شهداء-خ قيام -خ مسکن وشهرسازي -سيد گلسرخ -ب نواب صفوي -ب استقلال -شاهديه ( ابرند اباد-نصرت آباد-گردفرامرز) زين آباد
000/12
000/36
500/15
6
محدوده ششم : کارخانه غدير-پادگان شهيدصدوقي -کليه مجتمع هاي مسکوني داخل صفائيه -ب شهيد قندي - جوادالائمه -شهرک گلستان -پاسداران - نجف آباد-رحمت آباد-م شهيدبابايي-حسن آباد مشير-قلعه اسدان - کليه کوره هاي آجرپزي روغني-خلدبرين -   ب فقيه خراساني-م الغدير-زارچ
000/13
000/39
250/17
7
محدوده هفتم : سيد ميرزا-دوراهي بافق - محمد آباد-دهنو- اکرميه -چاه شهردار- حسين آبادريسماني - سيم وکابل يزد -اکرم اباد-کليه کوره هاي آجرپزي اکرم آباد
250/14
750/42
000/19
8
محدوده هشتم : دانشکده پزشکي احمدآبادمشير-ملاباشي- خويدک - فولادآلياژي - نيروگاه پليس راه مهريز-دوراهي طبس- سيمان آزادگان - رضوانشهر – اشکذر
750/19
250/59
750/20
 
 
 
جدول تعيين نرخ كرايه هر نفر مسافر توسط تاكسي‌هاي ويژه كشيك شبانه ميدان باهنر سال 1391
رديف
محدوده فعلي
مصوبه شوراي شهر
هرنفر   (ريال)      دربست
1
محدوده اول:م‌‌ابوالفضل،سه‌راه‌حکیمیان،م‌شهدای محراب،خ مسکن تا انتها،م شهداء، م بعثت ،شهرک دانشگاه،م آزادی،م مارکار،
ب بسیج ،خ سلمان
000/5
000/15
2
محدوده دوم : م ابوذر – ب مدرس – م آیت اله خاتمی – م خلدبرین – ب دهه فجر – کشتارگاه –چ دولت آباد – امیر آّباد – نصر آّباد – کسنویه – نواب صفوی – محمود آّباد – دروازه قرآن – سه راه آزادشهر – امام شهر – خ انقلاب – سیدگلسرخ
750/6
250/20
3
محدوده سوم : داخل صفائیه – اطلسی – رحمت آباد – قلعه اسدان – حسن آباد – کشتارگاه – خلدبرین –
صنایع دفاع – آزادشهر – دانشگاه یزد – دانشگاه آزاد- خیر آباد- عیش آباد – فرودگاه
750/8
250/26
4
محدوده چهارم : کلیه مجتمع های مسکونی داخل صفائیه – شهرک گلستان – کلیه کوره های آجر پزی سمت باسکول روغنی
 ب استقلال – پادگان شهید صدوقی – سید میرزا- پایانه بار – پارک کوهستان – ب شهید حسن دشتی – نجف آباد – رحمت آباد
250/9
750/27
5
محدوه پنجم : شاهدیه ( نصرت آباد – گردفرامرز-ابرند آباد) – شهرک صنعتی (فاز اول و دوم ) –دانشکده پزشکی شهید صدوقی – احمد آباد مشیر- ملاباشی – پلیس راه مهریز- م الغدیر – خویدک
250/11
750/33
6
محدوده ششم : سیمان آزادگان – زین آباد تفت – پادگان آیت اله خاتمی – سه راهی طبس – خویدک
250/19
750/57
 
 
 
جدول تعيين نرخ كرايه جابه جايي مسافر توسط تاكسي‌هاي ويژه راه آهن سال 1391
 
رديف
محدوده فعلي
مصوبه شوراي شهر
هرنفر    (ريال)    دربست
1
محدوده اول : م باهنر ،‌ همافر ،‌چهارراه شحنه ،‌بلوار شهيد بهشتي تا م ماركار ،‌بلواردانشجو تا سه راه تعاون ، م آزادي ،ب طالقاني
000/10
000/30
2
محدوده دوم : سه راه شحنه ، سه راه حكيميان ،‌سه راه آزادشهر ، چهارراه شهداء تا انتهاي خيابان مسكن ،‌ م شهداي محراب ، م بعثت ،‌خ كاشاني تا م شهداي محراب
500/11
500/34
3
محدوده سوم : ميدان ابوذر ،‌ب مدرس ،‌ م آيت ا... خاتمي ، م خلدبرين ،‌اميرآباد ،‌نواب صفوي ،‌محمودآباد ،‌دروازه قرآن ، آزادشهر ،‌امام شهر ،‌نصرآباد ،‌كسنويه
000/13
000/39
4
محدوده چهارم : صفائيه ، رحمت آباد ، نجف آباد ،‌سيدميرزا ،‌حسن آباد ، دهه فجر ، قلعه اسدان ،‌كشتارگاه ،‌ خلدبرين ، پادگان شهيد بهشتي ، پايانه بار ،‌پادگان شهيد صدوقي ،‌حسين آباد ريسماني
500/17
500/52
5
محدوده پنجم :دانشكده پزشكي شهيدصدوقي‌احمدآبادمشير،‌دهنو،‌م‌الغديرمحمدآباد ،ملاباشي ،‌شهرك صنعتي ،ابرندآباد ، گردفرامرز ،‌نصرت آباد
000/23
000/69
6
محدوده ششم : سيمان آزادگان ،‌پليس راه مهريز ، پادگان آيت ا... خاتمي ، زارچ ، اشكذر ، دوراهي طبس ،‌خويدك ،‌زين آباد
000/32
000/96
 
 
 
 
 
جدول تعيين نرخ كرايه جابجايي هر نفر مسافر توسط تاكسي‌هاي ويژه كشيك شبانه چهارراه معلم سال 1391 
 
رديف
محدوده فعلي
مصوبه شوراي شهر
هرنفر (ريال)        دربست
1
محدوده اول: چ یزد باف – امام شهر – جهانفر – چ خضرآّباد – سه راه آزادشهر – م بعثت – چ دولت آّباد- م آزادی – م باهنر – م شهید بهشتی – م ابوالفضل – چ مهدیه – چ شهید رجائی –خ شهید رجائی – خ انقلاب بطرف بعثت – م امام حسین (ع) – خ فرخی .
000/5
000/15
2
محدوده دوم : دروازه قرآن – خ انقلاب به سمت محمود آّباد – امیر آّباد – نصر ّاباد – کسنویه – محمود آّباد – خ ملکی –
 سید گلسرخ – ب نواب صفوی – م امیرچقماق – خ امام خمینی – خ سلمان – مسکن تا انتها – خ چمران –
خ کاشانی تا ابتدای مسکن – ترمینال – راه آهن – ب دانشجو- م شهدای محراب – ب طالقانی – ب امام جعفر صادق – آزاد شهر- خیر آّباد – عیش آباد – فرودگاه 
750/6
250/20
3
محدوده سوم : م الغدیر – ب دهه فجر – خلدبرین – حسن آباد مشیر- خ مهدی – قلعه اسدان – ب مدرس – م آیت اله خاتمی –
 م ابوذر- دانشگاه یزد -دانشگاه آزاد – داخل صفائیه – صنایع دفاع – شهرک رزمندگان – پایانه بار- روستای شحنه – قاسم آباد.
750/8
250/26
4
محدوده چهارم : کلیه مجتمع های مسکونی داخل صفائیه – شهرک گلستان – کلیه کوره های آجر پزی سمت باسکول روغنی –
ب استقلال – پادگان شهید صدوقی – ب شهید حسن دشتی – رحمت آباد- سید میرزا – پارک کوهستان 
250/9
750/27
5
محدوه پنجم : دانشکده پزشکی شهید صدوقی -احمد آباد مشیر – کلیه کوره های آجر پزی سمت اکرم آباد– م الغدیر –
 حسین آباد ریسمانی - شاهدیه ( نصرت آباد – گردفرامرز-ابرند آباد) – چاه شهردار – روستای شحنه –
شهرک صنعتی (فاز اول و دوم ) – زین آّباد تفت
250/11
750/33
6
محدوده ششم : سه راهی طبس (زارچ – اشکذر) - سیمان آزادگان- پادگان آیت اله خاتمی – خویدک- پلیس راه مهریز
250/19
750/57
 
جدول تعيين جابجايي نرخ هر نفر مسافر توسط تاكسيهاي ويژه (كشيك شبانه)ميدان ابوذر سال 1391
رديف
محدوده فعلي
مصوبه شوراي شهر
هرنفر (ريال) دربست
1
محدوده اول: داخل صفائیه – دانشگاه یزد،دانشگاه آزاد – ب پاسداران – نجف آباد – رحمت آباد – م شهید بابائی – کلیه مجتمع های مسکونی صفائیه – خ کاشانی تا سه راه شهید چمران – خ شهید رجائی،ب دانشجو تا امام حسین (ع)،ترمینال، راه آهن،ب مدرس، اسد آباد،مسکن تا انتها
000/5
000/15
2
محدوده دوم : م باهنر – چ معلم – سه راه حکیمیان – م ابوالفضل – خ سلمان . خ مهدی – م شهداء – م آیت اله خاتمی – سید میرزا- محمد آباد – دهنو – پادگان شهید صدوقی – قاسم آباد – شهرک دانشگاه
750/6
250/20
3
محدوده سوم : کلیه کوره های آجر پزی طرف اکر م آباد – حسین آباد ریسمانی – چاه شهردار – اکرم آباد – امامزاده سید جعفر- م بعثت – چ دولت آباد – ب نواب صفوی – خ ملکی – خ سید گلسرخ – خ انقلاب – نصرآّباد – کسنویه – محمود آباد – خلدبرین – کشتارگاه – خ خرمشهر – قلعه اسدان – چ موزائیک سازی – امام شهر- آزاد شهر
750/8
250/26
4
محدوده چهارم : انبار قیر – ابتدای جاده شاهدیه – فرودگاه – روستای شحنه – پایانه بار – صنایع دفاع – پارک کوهستان – شهرک رزمندگان – ب استقلال – کلیه کوره های آجرپزی – سمت باسکول روغنی
000/10
000/30
5
محدوه پنجم : شاهدیه ( نصرت آباد – گردفرامرز-ابرند آباد) – شهرک صنعتی (فاز اول و دوم ) –دانشکده پزشکی شهید صدوقی – احمد آباد مشیر- ملاباشی – پلیس راه مهریز- م الغدیر – خویدک
750/13
250/41
6
محدوده ششم : سیمان آزادگان – زین آباد تفت – پادگان آیت اله خاتمی – سه راهی طبس – خویدک
750/18
250/56
 
 
 
 
 
جدول تعيين نرخ كرايه جابه جايي هرمسافر توسط تاكسي‌هاي ويژه بيمارستان شهيد صدوقي سال 1391 
رديف
محدوده فعلي
مصوبه شوراي شهر
هرنفر    (ريال)     دربست
1
محدوده اول: داخل صفائیه -کلیه مجتمع های مسکونی صفائیه – ب پاسداران – ب شهید قندی – شهرک گلستان – ب دانشگاه تا چهارراه پژوهش – دانشگاه یزد – م ابوذر
250/4
750/12
2
محدوده دوم : دانشگاه یزد – شهرک دانشگاه – ب دانشجو ( میدان شهدای محراب تا م امام حسین (ع) ) -ترمینال – راه آهن – کابلهای شعید قندی- ب شهید حسن دشتی – نجف آباد – رحمت آباد- م شهید بابائی – ب مدرس تا م آیت اله خاتمی – خ شهید چمران تاسه راه شهید چمران – خ کاشانی ( م ابوذر تا سه راه شهید چمران
750/5
250/17
3
محدوده سوم : م شهید بهشتی- م مارکار- سه راه حکیمیان- ب بسیج- خ سلمان تا مهدی- ب دهه فجر- حسن آباد مشیر- قلعه اسدان- خلدبرین- کشتارگاه- کوره های آجرپزی اکرم آباد- اسدآباد- سیدمیرزا- دهنو-محمد آباد- پادگان شهید صدوقی 
750/6
250/20
4
محدوده چهارم : چ موزائیک سازی – ب نواب صفوی – خ ملکی – چ دولت آباد- خ انقلاب ( نصر آباد – کسنویه – محمودآّباد ) – ب جمهوری – سیدجعفر- دروازه قرآن– امام شهر – جهانفر –آزاد شهر –فرودگاه- صنایع دفاع – شهرک رزمندگان – حسین آباد ریسمانی – چاه شهردار
750/8
250/26
5
محدوه پنجم : ملا باشی – خویدک – دانشکده پزشکی -احمد آباد مشیر – کلیه کوره های آجر پزی سمت باسکول روغنی – م الغدیر - شاهدیه
( نصرت آباد – گردفرامرز-ابرند آباد) – پایانه بار – روستای شحنه – شهرک صنعتی (فاز اول و دوم ) – زین آّباد تفت – پارک کوهستان – پلیس راه مهریز
500/10
500/31
6
محدوده ششم : سیمان آزادگان- پادگان آیت اله خاتمی – سه راهی طبس (زارچ – اشکذر) 
750/14
250/44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.