پانصدو دوازدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو دوازدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو دوازدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7  صبح روز چهار‌‌شنبه مورخ 10/12/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند فرا رسيدن سالروز ميلاد سراسر با سعادت يازدهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام حسن عسكري (ع) را تبريك و تهنيت عرض نمود.
سپس در خصوص اظهار نظر جمعي از سازمان‌هاي مردم نهاد و دوستدار ميراث فرهنگي در رابطه با غيرقانوني دانستن ثبت بافت تاريخي يزد توضيحاتي را ارائه نمود كه پس از بحث و تبادل نظر ساير اعضاي شورا و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادهاي آنان مقرر گرديد شورا در اين زمينه جوابيه لازم را تهيه نمايد.
وي در ادامه پيشنهاد نمود با توجه به مصوبه شورا در رابطه با تخفيف بيست و پنج درصدي عوارض تا پايان سال جاري و در جهت كسب درآمد بيشتر شهرداري در اين زمينه، يكي از كميسيون‌هاي داخلي شورا با تشكيل جلسه فوق‌العاده و با دعوت از مسئولين مربوطه در شهرداري به خصوص شهرداران و مسئولين درآمدي مناطق جهت برنامه‌ريزي بيشتر تشويق شهروندان براي پرداخت عوارض، موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
سپس با توجه به دستور كار جلسه و با حضور آقاي ميروكيلي شهردار محترم، آقاي پيرنيا معاونت اداري و مالي، آقاي زرگرباشي معاونت امور عمراني شهرداري و ساير كارشناسان مربوطه بخش‌هاي ديگري از متمم و اصلاحيه بودجه سال 90 شهرداري مطرح كه پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات در اين زمينه مقرر گرديد شهرداري در خصوص رديف مربوط به ساير منابع تأمين اعتبار بابت وام‌هاي دريافتي و با توجه به تأكيدات قبلي اعضاي شورا نسبت به اخذ وام از بانك شهر و يا از طريق وزارت كشور جهت خريد قير براي آسفالت معابر سطح شهر و محلات تا پايان سال جاري اقدامات لازم معمول نمايد و همچنين شهرداري در اسرع وقت علل و دلايل مربوط به كاهش بودجه سال 90 را به صورت مكتوب جهت بررسي به شورا گزارش نمايد.
در ادامه جلسه با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در رابطه با بودجه سازمان فناوري آمار و اطلاعات (فاوا) سال 91 در كميسيون برنامه و بودجه شورا، ضمن توضيحات لازم از سوي آقاي خباززاده‌يزدي رياست آن كميسيون، رديف‌هاي درآمد-هزينه آن سال مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
مصوبات :
 
     اقاله قرارداد با شركت جهاد نصر
 
 
1- لايحه شماره200/32550-19/7/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 2942- 20/7/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به عدم اجرايي شدن مراحل قرارداد مشاركتي فيمابين اين شهرداري و شركت جهاد نصر به شماره 114/32505 مورخ 9/7/87 با موضوع احداث مجتمع تجاري بلوار طالقاني، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اقاله قرارداد فيمابين برابر توافقنامه تنظيمي اقدام نمايد.لذا به پيوست يك نسخه از توافقنامه مذكور در اين خصوص ايفاد مي گردد.خواهشمند است با عنايت به لايحه شماره200 /32200 مورخ 17/07/90 موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و مراتب را جهت برگزاري مزايده عمومي امر به ابلاغ فرماييد.ضمناً آقايان پيرنيا و برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي – شهردار يزد »
توافق نامه تنظيمي مورخ 17/7/90
پيرو بند 2 صورتجلسه مورخ 1/5/90 و در تاريخ 17/7/90 و پيرو جلسات عديده در ارتباط با ارائه راهكار مناسب اقاله قرارداد مشترك احداث مجتمع رفاهي تفريحي طالقاني(قرارداد شماره 114/32505 مورخ 9/7/87) بر روي عرصه پلاك‌هاي شماره 45/8739 و باقيمانده 8765 بخش 4 يزد تحت مالكيت شهرداري يزد و نظر به بررسي سوابق موجود و با عنايت به اين امر كه شرايط امكان ادامه پروژه به سهولت ميسر نمي‌باشد راهكار اجرايي ذيل مورد توافق طرفين قرار گرفت:
به منظور تفاهم و اخذ رضايت طرفين مقرر شد مستنبط از بند 42 قرارداد فوق‌الذكر نسبت به محاسبه جبران ضرر و زيان وارده به شهرداري اقدام و هزينه انجام شده توسط شركت جهاد نصربراي صورت وضعيت ارائه شده مورخ 16/7/90 پس از بررسي مستندات آن مورد قبول شهرداري قرار گيرد.
با عنايت به شرح فوق و نظر به مدت زمان تأخير صورت گرفته شركت جهاد نصر متعهد به پرداخت 569/255/043/8 ريال به شهرداري يزد گرديد كه با كسر مبلغ 529/197/298/5 ريال بابت هزينه‌هاي انجام شده در پروژه مذكور مبلغ 032/058/745/2 ريال بستانكاري شهرداري مي‌باشد كه مقرر گرديد از مطالبات شركت جهاد نصر موضوع صورت وضعيت‌هاي ارائه شده به شهرداري بابت قراردادهاي عمراني ميدان معلم و ... كسر گردد. بديهي است شهرداري پرداخت مطالبات شركت جهاد نصر را بابت صورت وضعيت‌هاي ارائه شده در دستور كار خود قرارداده و نحوه پرداخت آن به صورت وجه نقد و اموال غير منقول برابر نظرات كارشناسان رسمي طي توافق‌نامه‌اي جداگانه با امضاي طرفين خواهد بود. مراتب پس از تصويب شوراي اسلامي شهر براي طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود.
موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح، با توجه به توضيحات ايشان و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، موارد به شرح ذيل مورد تصميم گيري قرار گرفت :
الف- با توجه به پذيرفتن خسارت وارده به شهرداري توسط شركت جهاد نصر بر اساس توافق ‌نامه فوق‌الاشاره (مورخ 17/7/90) و همچنين بر اساس نامه شماره 200/39835 – 1/9/90 شهرداري كه عبارت است از : « 040/058/745/3 =529/197/298/4- 569/255/043/8 » جمعاَ به مبلغ سه ميليارد و هفتصدو چهل و پنج ميليون و پنجاه و هشت هزارو چهل ريال (040/058/745/3 ريال) مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت.
ب – با توجه به تفاهم نامه مورخ 1/11/90 في مابين شهرداري و سازمان عمران به شرح ذيل:
« در تاريخ 1/11/90 جلسه‌اي با حضور امضاء كنندگان ذيل در محل دفتر اينجانب پيرامون تفاهم در رابطه با حساب‌هاي في مابين تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد:
1- مقرر شد مبناي قيمت زمين واقع در بلوار طالقاني پلاك‌هاي ثبتي 8763 و 8764 و باقيمانده 8765 بخش 4 يزد، نظريه كارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ دويست و پنجاه ميليارد ريال معادل بيست و پنج ميليارد تومان تعيين گرديده كه مورد توافق طرفين مي‌باشد ملاك عمل قرار گيرد.
2- مقرر شد كليه طلب‌هاي سازمان عمران بابت پروژه‌هاي انجام شده در سال‌هاي گذشته و سال جاري مطابق صورت وضعيت‌هاي تاييد شده توسط حوزه معاونت عمراني و مطابق با آخرين بودجه مصوب و اعتبار مربوطه از محل رديف‌هاي مرتبط تأمين و با بخشي از اراضي ياد شده برابر قيمت مورد توافق آمده در بند يك تهاتر گردد. (حدود مبلغ نود ميليارد ريال است).
3- مقرر شد سازمان عمران برخي از پروژه‌هاي مورد نياز شهرداري را رايگان انجام و پس از اخذ مجوزهاي لازم به شهرداري هبه نمايد. ميروكيلي-شهردار يزد.»
مطرح،  كه پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، با توجه به اقاله قرارداد شهرداري با شركت جهاد نصر و عودت زمين مورد مشاركت در بلوار طالقاني موارد سه گانه مندرج در تفاهم‌نامه فوق ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10خاتمه يافت.