پانصدو بيست و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو بيست و پنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو بيست و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح چهارشنبه مورخ 30/1/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به نزديك شدن به هفته شوراها، بر اساس هماهنگي‌هاي انجام شده قرار است اعضاي شورا بعد از مراسم تفسير قرآن و افتتاح فرهنگسراي آيت‌ا... مدرسي، ديداري با نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه معزز يزد حضرت آيت‌ا... ناصري داشته باشيم و همچنين به پاس گراميداشت هفته شوراها قرار است در روز جمعه مورخ 8/2/91 قبل از خطبه‌هاي نماز جمعه، گزارشي از عملكرد و اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده در دور سوم شورا به شهروندان محترم توضيحات لازم داده شود. سپس آقاي فقيه خراساني با اشاره به جلسه قبل شورا در خصوص حضور رئيس و تني چند از اعضاي شوراي شهر حميديا در جلسه شورا بابت ادغام شهر حميديا به يزد            پيشنهاد نمود در جهت پي‌گيري هر چه بيشتر اين موضوع براي به ثمر رسيدن از آقاي مهندس خادمي كارمند شاغل در استانداري كه قبلاً هم ايشان در شهرداري حميديا مشغول بكار بودند و در اين زمينه صاحب نظر هستند استفاده گردد.
وي در ادامه تأكيد نمود با عنايت به سفر وزير محترم راه و شهرسازي به يزد شهرداري با مكاتبات لازم نسبت به پي‌گيري سهم خود از اراضي واگذاري از سوي مسكن و شهرسازي هر چه سريعتر اقدام نمايد.
مصوبات :
 
     مجوز برگزاري مزايده پاركينگ مجيبيان    
 
 
1- لايحه شماره200/910001512-19/1/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000092- 20/1/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست نظريه كارشناسي رسمي در خصوص ارزيابي اجاره بهاي پاركينگ هاي خيابان مجيبيان و زمين روباز جنب پاساژ فكري واقع در خيابان فرخي جهت اختصاص به پاركينگ موقت ارسال ،خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با برگزاري مزايده عمومي جهت واگذاري پاركينگ هاي فوق موافقت فرماييد. ضمناً آقاي ميرعلايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و با عنايت به اينكه پاركينگ خيابان فرخي براي احداث پاركينگ طبقاتي در نظر گرفته شده و در حال پي‌گيري مي‌باشد، پيشنهاد شهرداري مورد مخالفت و با برگزاري مزايده عمومي جهت پاركينگ مجيبيان واقع‌در خيابان آيت‌ا... كاشاني مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در خصوص تعيين نرخ جهت وروديه و حق پاركينگ پيشنهاد خود را به شورا جهت بررسي و هر گونه تصميم‌گيري ارسال نمايد.
 
     تملك پلاك واقع در طرح 30 متري خاتم    
 
 
2- لايحه شماره502/910002152-22/1/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000130- 23/1/91 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 502/49513 مورخ 28/10/90 وبازگشت به مصوبه بند 4 صورتجلسه مورخ 19/11/90 آن شوراي محترم بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به بررسي مجدد از پرونده پلاك ثبتي9/ وباقيمانده10 از 1241 بخش5 يزد به كد نوسازي 4-48-10-2 متعلق به آقاي محمد رضا دهقان دهنوي واقع در طرح 30 متري خاتم جمعاً مبلغ يك ميلياردو چهارصدو هشتادو يك ميليون و ششصدو هفتادو پنج هزارريال (000/675/481/1ريال) بابت غرامت توسط هيات كارشناسي منتخب دادگستري برآورده و اعلام نظرگرديده است كه در لايحه قبلي مبلغ اشتباهاً يك ميلياردو سيصدو هشت ميليون ريال (000 /000/308/1 ريال) قيد گرديده بود و بدينوسيله مبلغ بستانكاري اصلاح مي‌گردد. وطي اخطاريه شماره 813/1613 مورخ 7/9/90 به نامبرده ابلاغ گرديده است تا نسبت به دريافت غرامت و انتقال اسناد در طرح بنام شهرداري اقدام نمايد و پس از اتمام مهلت قانوني نامبرده از انجام توافق و انتقال خودداري نموده است لذا به استناد ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب بهمن 1358 ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي منضم به نمايي از اخطاريه مذكور خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد شهرداري از محل كد531020089(تملك اراضي خاتم ) طبق مقررات نسبت به توديع مبلغ غرامت به صندوق ثبت در مهلت شش ماهه قانوني اعتبار كارشناسي اقدام نمايد ضمناً آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد.  ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و با توجه به مصوبه قبلي شورا پيشنهاد اصلاحي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك پلاك واقع در طرح 20 متري ايثارگران    
 
 
3- لايحه شماره502/60901-25/12/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5250- 25/12/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو پيشنهاد شماره 502/59580 مورخ 18/12/90 بدينوسيله به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 7453 بخش 4 يزد واقع در طرح 20 متري ايثارگران به كد نوسازي شماره1-34-8-2 متعلق به محمد علي نعيم آبادي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو پانصدو سي و هشت ميليون و ششصد هزارريال (000/600/538/1ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ ششصدو شانزده ميليون و ششصدو هزار ريال (000/600/616ريال) جمعاً مبلغ نهصدو بيست و دو هزارريال (000/00/922ريال) مالك از شهرداري بستانكار مي باشدكه مقرر شد جهت تغيير كاربري باقيمانده ملك به مساحت 1110 متر مربع به تجاري و مساحت 1973 متر مربع به مسكوني به مبلغ يك ميلياردو پانصدو ده ميليون و هشتصدو دوزاده هزارو پانصد ريال (500/812/510/1ريال) به كميسيون ماده 5 ارسال و مابه‌التفاوت آن مبلغ  پانصدو هشتادو هشت ميليون و هشتصدو دوازده هزار و پانصد ريال (500/812/588 ريال) توسط مالكين بصورت نقد به شهرداري پرداخت گردد ومالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري ميباشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 531020002 (تملك املاك واقع درمسير طرحهاي عمراني، تهاتري) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط به رعايت پاركينگ مورد نظر در همين محل و اخذ مجوز تغيير كاربري از كميسيون ماده پنج مورد تصويب قرار گرفت.
 
     ارسال كارشناسي املاك شهرداري    
 
 
4- لايحه شماره200/45570-7/10/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4099- 10/10/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً پيرو لايحه شماره 200/22022 مورخ 11/5/90 و مصوبه بند 3 صورتجلسه مورخ 23/6/90 آن شوراي محترم درخصوص فروش املاك و اراضي شهرداري، نظر به اينكه قيمت كارشناسي قبلي مربوط به سال 89 مي باشد، مجدداً نسبت به ارزيابي قيمت مذكور اقدام گرديده است. لذا به پيوست يك نسخه از نظريه كارشناسي رسمي مورخ 20/9/90 جهت استحضار ارسال مي گردد.خواهشمند است مجدداً موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرماييد شهرداري يزد نسبت به فروش املاك و اراضي مذكور از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري بعنوان معوض املاك واقع‌در طرحها با قيمت گذاري همزمان عوض و معوض واگذار نمايد.
 
     ارسال كارشناسي مغازه‌ها و كيوسك‌هاي شهرداري    
 
 
5- لايحه شماره200/52853-17/11/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4665- 18/11/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، عطف به نامه شماره 3211 مورخ 8/8/90 شوراي اسلامي شهر در خصوص كارشناسي مجدد مغازه ها و كيوسك هاي سطح شهر ، به پيوست دو نسخه از تصوير كارشناسي رسمي مورخ1/11/90 مغازه ها و كيوسك هاي شهرداري جهت استحضار ارسال مي گردد . خواهشمند است در اسرع وقت موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد.ضمناً آقاي ميرعلايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     درخواست هيأت امناي حسينيه مريم آباد    
 
6- لايحه شماره200/910002533-24/1/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000158- 26/1/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه شماره 3737 مورخ 19/9/90 آن شوراي محترم در خصوص درخواست معافيت هيأت امناي حسينيه شهداي مريم آباد از پرداخت عوارض قطع درخت ، با توجه به واگذاري پلاك مورد نظر ازسوي هيأت امناي حسينيه مذكور به شهرداري با شرايط مناسب جهت ايجاد پاركينگ و نظر مساعد آن شوراي محترم، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت با معافيت كامل آن حسينيه از پرداخت مبلغ يكصدو هشت ميليون ريال (108.000.000ريال) موضوع رأي كميسيون ماده 14 مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي صفدر پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
     انتقال قطعي آپارتمان در محله دارالشفاء    
 
7- لايحه شماره200/60107-21/12/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5212- 23/12/90 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 821/2845 مورخ 25/10/90 شركت عمران و مسكن سازان در خصوص قدرالسهم شهرداري درسالهاي 86 و 87 از شركت مزبور و تهاتر آن با واحد مسكوني شماره 3 طبقه همكف واقع درمحله دارالشفاء با پلاك ثبتي 1/3248 بخش 3 يزد به پيوست يك نسخه تصويركارشناسي رسمي به شماره 42622 مورخ 21/9/90 همراه با گزارش سود و زيان و صورتهاي مالي آن شركت در سالهاي 86 و 87 ايفاد مي گردد.
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت با تهاتر آپارتمان فوق با بدهي شركت باستناد بند الف وب مبايعه نامه في‌مابين (تصوير پيوست) مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان پيرنيا و قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردند. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     نامگذاري معابر    
 
8-لايحه شماره 470/910002138-22/1/91 شهرداري يزدثبت‌دبيرخانه‌شورا به‌شماره‌911000131-23/1/91 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست يك نسخه صورتجلسه مورخ 22/12/90 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي تفريحي شامل سيزده رديف جهت استحضار ارسال مي‌گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد.ميروكيلي- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات نايب رئيس كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً تأكيد مي‌گردد شهرداري (سازمان رفاهي تفريحي) در اسرع وقت نسبت به تهيه و نصب تابلوهاي نامگذاري اقدامات لازم معمول نمايد.
 
«نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد »
 
رديف
واقع در كوي (محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
شهرك نصر
شهرك باران
شهرك پرديس
شهرك پرديس
2
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
خيابان ابوذر
خيابان پروين اعتصامي
3
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
كوچه ابن سينا
كوچه ابن سينا
4
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
كوچه خواجه نصير
كوچه خواجه نصير طوسي
5
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
كوچه پامچال
كوچه پامچال
6
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
كوچه لاله
كوچه لاله
7
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
كوچه لادن
كوچه لادن
8
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
خيابان سلمان فارسي
خيابان عمار
9
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
كوچه مولوي
كوچه سميه
10
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
كوچه عطار
كوچه عطار نيشابوري
11
شهرك دانشگاه بلوار شهداي گمنام
فاقد نام
كوچه شهريار
كوچه شهريار
12
حد فاصل خيابان استاداحمد آرادم و خيابان منتظرفرج
فاقد نام
خيابان شهيد مصطفي احمدي
روشن
خيابان شهيد مصطفي احمدي
روشن
13
حد فاصل خيابان قيام و خيابان انقلاب
ميدان سيد مصطفي
خميني (ره)
چهارراه بعثت
چهارراه بعثت
 
     نامگذاري معابر    
 
 
9- لايحه شماره 470/910002137-22/1/91 شهرداري يزدثبت‌دبيرخانه‌شورا به‌شماره‌911000129-23/1/91 : « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست يك نسخه صورتجلسه معابر بالاي 12 متر مورخ 10/11/90 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي تفريحي شامل شش رديف جهت استحضار ارسال مي‌گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد . ميروكيلي- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات نايب رئيس كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً تأكيد مي‌گردد شهرداري (سازمان رفاهي تفريحي) در اسرع وقت نسبت به تهيه و نصب تابلوهاي نامگذاري اقدامات لازم معمول نمايد.
«نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد »
 
رديف
واقع در كوي (محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
بلوار شهيدان اشرف حد فاصل خيابان پژوهش و بلوار
بوستان
فاقد نام
چهارراه بوستان
چهارراه بوستان
2
خيابان مريم آباد جنب ميدان صاحب الزمان (عج)
فاقد نام
خيابان شهداي مريم آباد
خيابان شهداي مريم آباد
3
شهرك رزمندگان فرعي خيابان سعادت
فاقد نام
خيابان مهندس مؤيد علائي
خيابان مهندس مؤيد علائي
4
شهرك رزمندگان فرعي خيابان سعادت
فاقد نام
خيابان جلوه و شماره‌گذاري
فرعي
خيابان جلوه و شماره‌گذاري
فرعي
5
شهرك رزمندگان فرعي خيابان سعادت
فاقد نام
خيابان بشير و شماره‌گذاري
فرعي
خيابان بشير و شماره‌گذاري
فرعي
6
حد فاصل خيابان سيدگلسرخ و بلوار شهيد نواب صفوي
استاد چيتي و شهيد
چاوشيان
خيابان شهيد محمد رضا
چاوشيان
خيابان شهيد محمد رضا
چاوشيان
 
     آيين نامه اصلاحي    
 
 
10- نامه شماره310/47419-15/10/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4245- 18/10/90 :
« جناب آقاي مطهريان- رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال آيين‌نامه اصلاحي نحوه اقدام در خصوص پاركينگ برمعبر و اراضي با كاربري نوار سبز و نوار سبز پاركينگ- با سلام و احترام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- عطف به نامه شماره 3656 مورخ 9/9/90 و پيرو نامه‌هاي شماره 310/37895 مورخ 19/8/90 و 310/38638 مورخ 25/8/90، به پيوست آيين‌نامه اصلاحي نحوه اقدام در خصوص پاركينگ بر معبر و اراضي با كاربري نوار سبز و نوار سبز-پاركينگ مجاور شبكه‌هاي مجاور شبكه‌هاي شهر يزد ارسال مي‌گردد. خواهشمند است با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده توسط كميسيون عمران شوراي اسلامي شهر و اصلاحات انجام شده در آيين‌نامه پيوست، دستور فرماييد مراتب درشوراي اسلامي‌شهرمطرح وپس‌از تصويب مراتب رابه شهرداري ابلاغ نمايند. ميروكيلي– شهردار يزد »
آيين نامه پيوست
«در مورد پارکینگ بر معبر به استناد بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 07/11/1388 که طی نامه شماره 21649/4 مورخ 20/11/1388 ابلاغ گردیده است؛ مقرر گردید هنگام بررسی درخواست تجاری در کمیسیون توافقات مناطق، دسترسی و سایر ضوابط و حقوقات بررسی شده و سپس با مالک توافق شده و در آن ذکر گردد که مساحت پارکینگ بر معبر از سند مالکیت کسر گردد. بر این اساس متن اصلاحی فرم توافقنامه، توسط اداره حقوقی تنظیم و به مناطق ابلاغ گردد.
در این خصوص لازم است به منظور ارتقاءِ کیفیت سیما و منظر شهری و بر حسب ضوابط و مقررات مربوطه، حداقل میزان عقب نشینی در هر خیابان جهت پارکینگ بر معبر و حتی الامکان به صورت یکسان رعایت شود.
نوار سبز و پارکینگ مجاور شبکه های شهر:
1- درخصوص نوار سبز حاشیه شبکه هایی که براساس طرح آماده سازی و حتی به صورت پیاده رو متصل به نوار سبز، مصوب شده اند؛ رعایت نوار سبز الزامی است و پلاک های متصل به نوار سبز و پیاده رو متصل به نوار سبز حق ایجاد دسترسی (باز کردن درب) را ندارند و هیچگونه تغییرکاربری نیز انجام نخواهد شد.
2- درخصوص شبکه هایی که دارای نوار سبز با مالکیت شخصی است و شهرداری ملزم به تملک آن است؛ قرار شد:
الف: چنانچه شهرداری، کل ملک مربوطه را با کاربری نوار سبز تملک نمود؛ پلاک های جبهه پشتی حق ایجاد درب و پنجره و هیچگونه دسترسی را نخواهند داشت. در این خصوص به منظور تأمین دسترسی جهت تغییر کاربری پلاک پشتی نیز اقدامی صورت نخواهد گرفت.
ب: چنانچه:
1- طول پلاکی بیش از عمق نوار سبز باشد و به لحاظ شهرسازی و مصوبات مربوطه امکان ساخت و ساز خصوصاً با کاربری تجاری را پس از رعایت نوار سبز داشته باشد؛
2- و یا پلاک با عمق کم با جبهه پشتی تجمیع شود و به لحاظ شهرسازی و مصوبات مربوطه امکان ساخت و ساز خصوصاً با کاربری تجاری را پس از رعایت نوار سبز داشته باشد؛
مقرر شد پس از واگذاری قسمت نوار سبز- پارکینگ توسط مالکین به شهرداری و پس از کسر از سند مالکیت و با محاسبه حقوقات شهرداری و مالک، اقدامات لازم در راستای تغییر کاربری باقیمانده پلاک به تجاری صورت گیرد و پلاک دارای حق دسترسی در کنار معبر نیز باشد.
در این راستا مساحت پارکینگِ مورد نیاز سطحِ تغییر کاربری یافته از کل مساحت نوار سبز- پارکینگ واگذار شده به شهرداری محاسبه خواهد شد و در صورت عدم برابر بودن مساحت پارکینگ مورد نیاز با مساحت نوار سبز پارکینگِ واگذار شده به شهرداری، مالک مجدداً نسبت به واگذاری مابه التفاوت مساحت موردنیاز و یا پرداخت ما به ازاء آن به شهرداری طبق ضوابط و مقررات اقدام خواهد نمود.
3- درخصوص پلاک هایی که تمام و یا حداکثر مساحت آنها در داخل نوار سبز قرار می گیرد و قابلیت کاربری تجاری و یا غیره را نداشته و مالک حاضر به تجمیع آن با پلاک جبهه پشتی نیز نباشد و بر این اساس شهرداری ملزم به تملک آن است؛ مقرر شد به ترتیب اولویت زیر اقدام شود:
3-1: مقرر شد مساحت نوار سبز حاشیه شبکه های اصلی شهر که دارای مالکیت شخصی است و شهرداری می باید نسبت به تملک آنها اقدام نماید؛ مشخص شده و پس از انجام ارزیابی کارشناسی تقریبی از آن، مراتب به انضمام نقشه طی لایحه ای جهت تأمین اعتبار به شورای اسلامی شهر ارسال و پس از تصویب، نسبت به تملک آن اقدام شود.
3-2: در صورت عدم تصویب موضوع توسط شورای اسلامی شهر، مراتب به مسکن و شهرسازی ارسال و به شرح ذیل درخواست مساعدت شود:
الف: تخصیص اراضی معوض به شهرداری یزد با توجه به کارشناسی انجام شده جهت تملک نوار سبز حاشیه شبکه های شهر.
ب: حذف نوار سبز حاشیه شبکه های شهر. »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون عمران شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً در خصوص رديف يك پيشنهادي مقرر گرديد متن ذيل اضافه گردد.
« در خصوص رعايت پاركينگ بر معبر لازم است مالك رسماً متعهد گردد قبل از صدور پايان كار اقدام به كسر از سند نمايد و در اين بخش ساخت و ساز انجام ندهد.»
 
     مساعدت    
 
 
11- نامه شماره 16-105ي- 23/12/90 مدير نمايندگي المصطفي در يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 5254-23/12/90 و درخواست هيأت امناي مسجد دوازده امام آزادشهر ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000135-23/1/91 با موضوع مساعدت مالي، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال (15.000.000 ريال) به نمايندگي المصطفي در يزد و مبلغ سه ميليون ريال (3.000.000ريال) به هيأت امناي مسجد دوازده امام آزادشهر از رديف ماده 17 سهم شورا پرداخت نمايد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.