پاسخ شهردار یزد به سئوالات چهار عضو شورای اسلامی شهر یزد

پاسخ شهردار یزد به سئوالات چهار عضو شورای اسلامی شهر یزد
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - با توجه به سئوالات به عمل آمده از شهردار یزد توسط چهار عضو شورای اسلامی شهر یزد ، شهردار در سیصد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر یزد مورخ 29 فروردین ماه سال89 حاضر و به مدت قریب دو ساعت به 17 سئوال از 39 سئوال مطروحه پاسخ داده و ادامه پاسخ به جلسه روز چهاشنبه موکول گردید.