يكي ازعوامل پيشرفت شهر ، تعامل همه دستگاهها با شورا و شهرداري است

يكي ازعوامل پيشرفت شهر ، تعامل همه دستگاهها با شورا و شهرداري است
مراسم توديع و معارفه شهردار يزد با حضور نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس، استاندار، اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد، شهرداران شهرستانهاي استان، مديران و مسوولين استان برگزارگرديد.
در ابتداي مراسم محمد فقيه خراساني رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن خيرمقدم گويي به حاضرين ، خدمت به مردم را عبادت دانست و گفت: زمينه كار در شهرداري بسيار و بستر آن مهيا است و هركس به ميزان همت خود مي تواند از فرصت هاي ايجاد شده استفاده نمايد.
وي با بيان اينكه ‌شوراي اسلامي شهر متشكل از منتخبين مردم است وكار خود را با انتخاب شهردار آغار مي كند، افزود: سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد در ابتداي فعاليت خود مهندس ميروكيلي را به عنوان شهردار يزد انتخاب نمود كه به واقع كارنامه خوبي را طي اين چند سال به شورا ارائه و نام ايشان جزو شهرداران موفق استان ثبت شده و كارهايشان يادگاري از تلاش و كوشش ايشان مي باشد.
فقيه خراساني با اشاره به اينكه شهردار جديد يزد كه از خانواده شهرداري است، با اكثريت آرا (9راي) اعضاي شوراي اسلامي شهر به اين سمت منصوب شدند، اظهارداشت : شهرداري با انجام وظايف محوله در بهبود وضعيت شهري براي شهروندان ، زمينه آرامش و بهتر كار كردن آنان را فراهم و راندمان كار، توليد، تحصيل و ... آنان را افزايش مي دهد.
وي با تاكيد بر تعامل بسيار بين شوراي اسلامي شهر و شهرداري خاطرنشان كرد: شهروندان مي توانند با رعايت قوانين و مقررات، موفقيت بيشتر شورا و شهرداري را رقم زنند.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد تصريح كرد: مسوولين استان به ويژه استاندار مي توانند با تعامل بيشتر با شهرداري و شوراي اسلامي شهر، زمينه موفقيت اين دو ارگان را فراهم نمايند زيرا ايجاد شهر زيبا متعلق به همه دستگاهها است نه شهرداري و شوراي شهر.
وي اظهار اميدواري كرد: تعاملي كه تا كنون بين دستگاهاي استان و شهرداري وشوراي اسلامي شهر وجود داشته افزايش يابد تا عاملي براي موفقيت اين دو ارگان باشد.
در اين مراسم از زحمات بي شائبه سيد علي اكبر ميروكيلي شهردار سابق يزد تقدير و قدرداني و همچنين محمد رضا عظيمي زاده به عنوان شهردار جديد يزد معرفي گرديد.