يكصد وهفدهمين‌جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

يكصد وهفدهمين‌جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصد وهفدهمين‌جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 روز شنبه مورخ 10/8/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) وعرض تسليت فرارسيدن تاسوعا و عاشوراي حسيني و آرزوي قبولي عزاداريها و بهره گيري هرچه بيشتر از مكتب عاشورايي از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا با سعه صدر و اخلاق علوي وفاطمي بتوانيم با همدلي وهمفكري و آنچه را كه وظيفه ماست در راستاي خدمت رساني به مردم و آباداني شهر يزد به نحو احسن انجام دهيم . وي درادامه به مناسبت شهادت امام حسين (ع) ويارانش مرثيه سرايي نمود .
سپس آقاي پاكنژاد از حضور خود در دومين جلسه شوراي هماهنگي ثبت احوال شهرستان يزد كه در فرمانداري با حضور مدعوين برگزار گرديده بود از مطالب ومباحث مطرح شده درآن جلسه ازجمله آمار جمعيت شهر يزد ، تعيين متوليان گورستانهاي شهر يزد ، آمار ازدواج ، طلاق ، متولدين و متوفيان درشهر يزد جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود .
درادامه آقاي شايق پيشنهاد نمود با توجه به برگزاري مراسم شيرخوارگان به مناسبت شهادت حضرت علي اصغر(ع) درسطح شهر و استقبال خوب مردم از آن مراسم ، شورا با دعوت ازتمامي برگزاركنندگان و دست اندركاران اين مراسم درصحن علني تجليل به عمل آورد . سپس ايشان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را درخصوص كفن ودفن اموات درمزارهاي سطح شهر ، تعيين تكليف وام اخذ شده از سوي بانك صادرات جهت كشتارگاه ، مشكلات مردم درخصوص پاركومترهاي نصب شده درسطح خيابان وپارك نمودن وسائط نقليه دركوچه ها وايجاد مزاحمت براي مردم ، نظافت جوي هاي سطح شهر باتوجه به احتمال بارندگي درشهر يزد و حفرچاههاي جذبي درسطح كوچه ومحلات ارائه وخواستار پي گيري آن موضوعات ازسوي شهرداري گرديد .
سپس آقاي عظيمي زاده شهردار محترم با عرض تسليت شهادت حضرت امام حسين (ع) وياران باوفايش وآرزوي قبولي عزاداريها توضيحاتي را درخصوص اقدامات انجام شده بابت تعيين متوليان مزارهاي مختلف درسطح شهر ، تعيين تكليف واگذاري وفروش غرفه ها درميدان ميوه وتره بار با ارائه لايحه به شورا جهت اخذ مجوز وبازپرداخت اصل وسود وام اخذ شده ازسوي بانك صادرات جهت كشتارگاه صنعتي ،  پي گيري تملك پلاك متعلق به آقاي ميروكيلي واقع در طرح ميدان شهداي محراب ، واگذاري اراضي طوبي در بلوار شهيد جعفرزاده وانتظارات ساكنين آن‌مجتمع جهت ارائه خدمات از سوي شهرداري و همچنين تعيين تكليف موضوع واگذاري اراضي دولتي سهم شهرداري از سوي اداره راه وشهرسازي ارائه نمود كه مقررگرديد بابت واگذاري اراضي از سوي اداره راه وشهرسازي به شهرداري موضوع با محوريت آقاي شايق وساير اعضاي شورا آقايان فقيه خراساني ،رادمنش ، خباززاده ونيكنام پي گيري و رايزني هاي لازم با مسئولين مربوطه انجام و نتيجه را به شورا گزارش نمايند . 
مصوبات :
    تأمين اعتبار تكميل پارك مهرآوران    
 
1- لايحه شماره 930036522-10/8/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002870- 10/8/93:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد با عرض سلام و ارادت؛ پيرو لايحه شماره 930026962 مورخ 13/6/93 درخصوص تأمين اعتبار تكميل پارك مهرآوران ، خواهشمند است موافقت فرمائيد درحد مبلغ چهارصد ميليون تومان بصورت واگذاري با شركت جهادنصر عقد قرارداد گردد و درسال آينده در بودجه شهرداري اين مبلغ وتتمه اعتبارمورد نياز پيش بيني و پرداخت صورت گيرد .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     درخواست متولي خانه امام حسيني (ع)
 
2- لايحه شماره 930036344 – 10/8/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002857- 10/8/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست درخواست آقاي محمد امام حسيني متولي آستانه خانه امام حسيني(ع) يزد مبني‌بر واگذاري‌قسمتي ازباقيمانده پلاک2636 بخش3 يزد به كدنوسازي 32-174-2-9 متعلق به شهرداري واقع در محله بازار نو روبروي آستانه مذكور ، به منظور استفاده جهت انجام امور فرهنگي ،مشاوره ،آموزشي و...ارسال ميگردد. لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح، تا درصورت موافقت ملک موصوف در راستای اهداف فوق الذکربا حفظ مالكيت شهرداري و بصورت موقت و برای مدت دوسال، دراختیار ایشان قرارگیرد.ضمناً آقاي حاجي رضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق با حفظ مالكيت شهرداري و همكاري متولي جهت تأمين امكانات و تجهيزات آن محل با تعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري براي استفاده عموم درطول سال  و همچنين تعيين آن محل بنام يزد حسينيه ايران ، مورد تصويب قرار گرفت .
 
     تملك پلاك ثبتي متعلق به غلامحسين و محمد علي دليري مقدم   
 
 
3- لايحه شماره 930033979 – 28/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002685- 28/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 2139 بخش4 يزد واقع در تعريض گذر جنب رودخانه پل نواب ميباشد به كد نوسازي شماره 8003-15-24-2 متعلق به آقایان غلامحسين و محمدعلي دليري مقدم اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/700/859/1 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 500/167/794 ريال جمعاً مبلغ 500/532/065/1 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقررشده مبلغ فوق پس ازدرخواست مالك به‌حساب عوارضات تفكيك وصدور پروانه ساختماني بر اساس ضوابط روز منظورو مابه التفاوت احتمالی نقداًدر وجه ايشان پرداخت و در صورت عدم تمايل مالكين جهت تفكيك، مبلغ فوق نقداً در وجه مالكين پرداخت گردد و مالكين ملزم به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل آن مي باشند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمایيد از محل كد 15310200047 پاركينگ منطقه دو اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شودعظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.