يكصد وبيست ودومين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

يكصد وبيست ودومين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصد وبيست ودومين ‌جلسه شوراي اسلامي شهريزد ‌(فوق العاده) با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روزپنج شنبه مورخ 29/8/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق خدمت گذاري هرچه بيشتر براي مردم ، فرارسيدن سالروز شهادت چهارمين امام شيعيان حضرت امام زين العابدين (ع) را به محضر آقاي امام زمان (عج) ، مقام معظم رهبري و تمامي شيعيان تسليت عرض نمود و ازخداوند متعال خواست ما را جزء ياران و رهروان واقعي و راستين آنحضرت و ساير ائمه بزرگوار قراردهد .
درادامه جلسه طرح پيشنهادي تني چند ازاعضاي شورا درخصوص معافيت صدور صد درصدي عوارض تابلو به صورت مشروط مطرح ،كه با توجه به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون مربوطه و استماع نظرات در نهايت آن طرح مورد مخالفت قرار گرفت و همچنين طرح پيشنهادي ارائه شده از سوي اعضاء بابت اجراي ماده 22 ازفصل چهارم باموضوع نحوه آماده سازي وعمران‌و واگذاري اراضي ازسوي اداره راه و شهرسازي مطرح و مقرر شد ازسوي رياست شورا پي گيري و مكاتبات لازم با آن اداره معمول گردد .
مصوبات :
    طرح پيشنهادي  
 
 
1- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان فقيه خراساني ،زارع ، كاشفي زاده ،خباززاده ، پاك نژاد ، نيكنام ، مدرسي و سركارخانم ها يادگار ،وزيري ، اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003064- 20/8/93 بشرح ذيل :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد با استعانت از درگاه احديت به استناد بند 2 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور با توجه به نياز ورزشكاران جانباز ومعلول به حمايت مادي ومعنوي ونظر به اينكه اين حمايت شامل تعداد زيادي از ورزشكاران در رشته هاي ورزشي متعدد مي گردد لذا پيشنهاد  مي گردد شهرداري يزد و سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد اعتباري به ميزان حداكثر 130 ميليون تومان دربودجه سال 94 براي حمايت مادي و معنوي از كليه تيم هاي ورزشي جانبازان ومعلولين و همچنين اعتباري به ميزان حداكثر 30 ميليون تومان براي حمايت مادي و معنوي از كليه تيم هاي ورزش نابينايان وكم بينايان درنظر گرفته وكليه تيم هاي ورزشي مذكور نيز با نام و آرم شهرداري يزد يا سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد در مسابقات شركت نمايند . همچنين شهرداري بلافاصله پس از تدوين بودجه از طريق سازمان فرهنگي ورزشي نسبت به انعقاد تفاهم نامه با هيئت ورزشهاي جانبازان و معلولين و همچنين هيئت ورزشهاي نابينايان و كم بينايان اقدامات لازم را انجام دهد .  »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوي آقاي پاك نژاد و توضيحات ايشان وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
    تملك بخشي ازپلاك ثبتي واقع درطرح بلوار ولايت متعلق به آقاي جراح زاده     
 
2-  لايحه شماره 930037366- 17/8/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002928- 17/8/93 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از عرصه و اعيان پلاك ثبتي 1173/290/14259 بخش 8 يزد واقع در طرح بلوار ولايت به كد نوسازي شماره  1405-801-60-1 متعلق به آقاي جراح زاده وشركا اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/300/703/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/700/392 ريال ،مالکین جمعاً مبلغ000/600/310/3 ريال از شهرداري بستانكار مي باشند كه مقرر شد به عنوان زمين معوض دو قطعه به شماره هاي 1600 و 1601 از اراضي مهرآوران از قرار هرمترمربع 000/500/11 ريال جمعاً به مبلغ000/000/600/4 ريال به ايشان واگذار ومابه التفاوت آن به مبلغ000/400/289/1 ريال توسط مالكين به صورت نقدي در هنگام انتقال سند در وجه شهرداري پرداخت شود.ضمناً پس از انتقال ميزان در طرح ، شهرداري نسبت به تحويل و انتقال سند يك قطعه از دو قطعه معوض مهرآوران به ايشان اقدام و قطعه دوم هنگام تحويل ملك در طرح به شهرداري ، به ايشان انتقال و تحويل داده خواهد شد. ضمن اینکه مابه التفاوت بدهكاري مورد توافق هنگام انتقال سند معوض قطعه اول مي بايستي تعيين تكليف شود.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل کد 15310200022 تملک و آزادسازی بلوار ولایت اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
   مشاركت جهت بهره برداري ازپاركينگ وسايل نقليه سنگين  
 
3- لايحه شماره 930035903-7/8/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002841- 7/8/93 :   
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، با توجه به بند دوم از مصوبات هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری مورخ 4/6/1392، بدینوسیله  به پیوست نسخه ای ازپیش نویس قرارداد فی مابین شهرداری یزد با آقای حسین زارعیان که درخصوص مشاركت طرفين جهت بهره برداري از پاركينگ وسايل نقليه سنگين درکیلومتر5 جاده يزد- کرمان (استيجاري از اداره اوقاف وامور خیریه توسط شريك طرف قرارداد) به مساحت تقريبي 6800 مترمربع به منظور پارك وسايل نقليه سنگين تنظیم گردیده است ، تقدیم می گردد . خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و درصورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید . ضمناً آقایان فرامرز رمضانی و سيدعباس میرشمسی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می شوند .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوي كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مشروط براينكه قبل از هرگونه بهره برداري مشاركت كننده (آقاي زارعيان)نسبت به ايجاد مستحدثات با تأمين امكانات وتجهيزات لازم وپس از تأييد آن ازسوي كميسيون خدمات شهري شورا براي راه اندازي ، مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.