يكصد وبيستمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

يكصد وبيستمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصد وبيستمين ‌جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18روز شنبه مورخ 24/8/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق خدمت گزاري هرچه بيشتر براي مردم وبا عرض تسليت به آقاي رادمنش عضو محترم شورا و خانواده محترمشان به دليل فوت نوة عزيزشان از درگاه خداوند متعال براي تمامي بازماندگان صبر وشكيبايي مسئلت نمود . وي در ادامه اظهارداشت : باعنايت به تفاهم منعقد شده في مابين رئيس شورايعالي استانها با سرپرست كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و درخواست مديركل كميته امداد حضرت امام خميني (ره) استان يزد جهت اقدام مشابه و شركت هرچه بيشتر در كارعام المنفعه خداپسندانه و رسيدگي به مسائل ومشكلات افراد مستمند و بي بضاعت مطالبي را عنوان وخواستار مطالعه دقيق آن تفاهم نامه از سوي اعضاي شورا جهت ايجاد تعامل و هرگونه همكاري با برگزاري نشستي با مسئولين آن كميته براي تبادل نظر گرديد .
سپس آقاي مطهريان درسخنان پيش ازدستور با توجه به برخي از مسائل ومشكلات مردم جهت اخذ پايان كار و شرايط بوجود آمده در سازمان نظام مهندسي ، خواستار پي گيري اين موضوع از سوي شهرداري جهت تسهيل وتسريع در كارها گرديد .وي درادامه درخصوص انعقاد قرارداد منعقده از سوي فرش ستاره كوير با شهرداري جهت احداث پل عابر پياده دربلوار باهنر درسالهاي گذشته و تصميمات اتخاذ شده دراين زمينه ازسوي شورا، خواهان پي گيري جدي شهرداري جهت مكانيزه نمودن‌آن پل عابرپياده براي استفاده هرچه بيشتر عموم‌شهروندان گرديد .سپس ايشان پيشنهاد نمود در راستاي ‌بررسي ‌تمامي‌ موارد وآيتم هاي مربوط به‌عوارض وبهاي خدمات شهرداري جهت اجرا درسال 94، شهرداري هر چه‌ زودتر نسبت به ارسال تعرفه كلي پيشنهادي خود براي بررسي و هرگونه تصميم گيري جهت ابلاغ رأس موعد قانوني به شورا اقدام نمايد .
درادامه سركار خانم وزيري اظهارداشت : با توجه به قراردادهاي منعقد شده از سوي شهرداري با پيمانكار مربوطه جهت احداث و نصب پل عابر پياده مكانيزه برابر مصوبات شورا دربلوار نواب صفوي و به دليل ضرورت و اهميت جلوگيري ازهرگونه خطرات احتمالي ، شهرداري تذكرات لازم را به پيمانكار آن پروژه جهت تسريع دركار بدهد . وي درادامه خواستار احداث بازارچه هاي ميوه وتره بار درمناطقي از سطح شهر براي فروش ميوه ارزان قيمت براي شهروندان از سوي شهرداري گرديد .
سپس آقاي خباززاده يزدي خواهان پي گيري شهرداري جهت راه اندازي هرچه زودتر پل عابر پياده مكانيزه ابتداي بلوار طالقاني با توجه به گذشت زمان و نيمه كاره بودن آن پل براي استفاده هرچه زودتر شهروندان گرديد و ازشهرداري خواست منبعد در قراردادهاي خود با پيمانكاران جهت اجراي كارها به خصوص پروژه هاي مشاركتي زمان شروع و خاتمه پروژه ها را مشخص تا كارها رأس موعد صورت پذيرد .
درادامه سركار خانم يادگار براساس درخواست مديرعامل شركت آب وفاضلاب استان مبني براعمال و منظورنمودن تبصره سه درقبوض مشتركين پيشنهاد نمود شوراموضوع را طي نامه اي از ساير استانهاي كشور نظير قزوين ، اصفهان و خراسان استعلام ، تا بتواند با درايت بيشتري دراين زمينه تصميم گيري نمايد. سپس ايشان خواهان تشكيل جلسه اي با مسئولين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد جهت بررسي مسائل ومشكلات مردم وهرگونه همكاري متقابل به خصوص در زمينه تسريع وتسهيل در صدور پروانه ساختمان و اخذ پايان كار گرديد .
درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم با آرزوي توفيق هرچه بيشتر خدمت رساني به مردم و عرض تسليت به آقاي رادمنش بدليل مصيبت وارده ،‌درخصوص بيانات حجت الاسلام قرائتي درخصوص ضرورت واهميت برگزاري نماز به‌خصوص درمجتمع هاي‌مسكوني وتجاري ولزوم توجه‌بيشتر شهرداري به اين مهم هنگام صدور مجوز جهت آن ساخت وسازها و تعيين مكان مناسب براي احداث نمازخانه و نيز اقدامات انجام شده شهرداري تاكنون،دراين زمينه مطالبي راعنوان نمود. وي درادامه ازپي گيري هاي صورت گرفته ‌ازسوي معاونت برنامه‌ريزي وتوسعه شهرداري جهت تدوين وتنظيم بودجه پيشنهادي براي سال 94 شهرداري با همكاري مناطق وسازمانها و تغييرات احتمالي دربودجه سال 93 و اصلاح بودجه و همچنين اقدامات عمراني انجام شده به خصوص آسفالت پل 15 خرداد ، پروژه پل دانه سا در مسير جاده دهنو با همكاري شركت آب وفاضلاب و انعقاد قرارداد با پيمانكارجهت ساخت رمپ مسجد  ملا اسماعيل ، تذكرات لازم به پيمانكار مربوط به ساخت پل عابرپياده درميدان شهداي محراب جهت تكميل و راه اندازي آن پل ، پي گيري هاي صورت گرفته جهت تسريع در احداث پل عابرپياده در بلوار نواب صفوي توسط پيمانكار مربوطه و ابتداي بلوار طالقاني روبروي مجتمع ستاره و همچنين بعضي ازمسائل ومشكلات بوجود آمده با سازمان نظام مهندسي بدليل عدم هرگونه همكاري با شهرداري جهت تسريع در كار مردم توضيحاتي ارائه نمود . 
مصوبات :
    فروش پلاك واقع درپشت بازار به منظور اجراي گذر 12 متري لب خندق  
 
1- لايحه شماره 930034217-29/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002705- 29/7/93:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند شهرداري يزد درگذشته نسبت به تملك شش دانگ پلاكهای 503 اصلي و 1/ 503 بخش دوواقع در پشت بازار به منظور اجراي گذر 12 متري لب خندق اقدام نموده وسند مالكيت آن به نام شهرداري شده است، ليكن پس از اجراي طرح مذكور، مساحت 20/44 مترمربع از پلاك باقي مانده، وبا عنايت به درخواست مالكين مبني بر مسترد نمودن آن، ‌موضوع جهت كارشناسي به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع ‌و هيأت مذكور ارزش هر مترمربع از پلاك را 000/000/90 ريال و جمعاً به مبلغ 000/000/978/3 ريال ارزيابي نموده كه مالکین مي بايست در وجه شهرداري پرداخت نمايند ومقرر گرديده000/000/500 ريال آن نقدا ً ومابقي طي اقساط18ماهه پرداخت شود.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل کد 15542102001 فروش اموال غیرمنقول اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نيازآقاي محمد حاجي‌رضايي جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد .( كد نوسازي 50 – 88- 2 – 9 و 9064 - 88 -2 -9 ) . عظميمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وبازديد انجام شده از سوي اعضاي كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري در ابتدا پلاك فوق را بازسازي و مرمت نموده و سپس نسبت به فروش و يا واگذاري آن براساس ضوابط ومقررات با ارزيابي آن توسط كارشناسان رسمي دادگستري اقدام نمايد .  
 
    تعيين تكليف آزاد سازي شهرك انديشه  
 
2- لايحه شماره 930024366-29/5/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001872- 29/5/93:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله با عنايت به صورتجلسه مورخ 25/3/93(تصوير پيوست) فيمابين شركت تعاوني مسكن کارکنان جهاد كشاورزي و شهرداري در خصوص تعيين تكليف نحوه پرداخت هزينه هاي قدرالسهم شهرداري بابت آماده سازي پروژه 2000 واحدي شهرك انديشه، به استحضار ميرساند براساس محاسبات صورت گرفته بابت قسمتي از عوارض پروانه آپارتماني قطعات شماره 15 الي 21 از پروژه انديشه جمع عوارضات مربوطه معادل مبلغ 6.317.066.668ريال بوده كه تاكنون مبلغ 3.317.066.668ريال آن به حساب شهرداري واريز و از سويي با توجه به توافقات صورت گرفته سهم شهرداري بابت هزينه هاي آماده سازي شهرك مذكور مبلغ 5.000.000.000ريال محاسبه و تأييد گرديده است . لذاخواهشمند است اجازه فرماييد با توجه به مفادصورتجلسه فوق الذکرنسبت به منظورنمودن مبلغ 5.000.000.000ريال از محل ديون اعتبارات عمراني کد 15390200001 و استفاده از منابع مازاد سنواتي اقدام و با عنايت به اينكه شركت مذكور در رابطه با هزينه آماده سازي مبلغ فوق بستانكار و از سويي بابت عوارضات مبلغ 3.000.000.000 ريال بدهكار مي باشد مانده طلب شركت تعاوني مذکور كه معادل 2.000.000.000 ريال مي باشد طي سه قسط پرداخت گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان روستائی وحاجي‌رضائی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.           عظميمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري مبلغ بستانكاري شركت تعاوني جهادكشاورزي درهنگام تنظيم پايان كار با ديگر بدهكاري يا بستانكاري آن شركت مورد بررسي و تسويه حساب نمايد . بديهي است شهرداري مكلف است ظرف مدت يك هفته پس ازابلاغ مصوبه ، گزارشي در رابطه با چگونگي سهم خود از زمين هاي مورد نظر و همچنين هزينه آماده سازي آنها را به شورا ارسال نمايد .
زمينه هاي وحدت بين همشهريان و اتباع بيگانه درشهر يزد
 
3- درخصوص ايجاد زمينه هاي وحدت بين همشهريان واتباع بيگانه درشهر يزد موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسه برگزارشده باحضور مسئولين و كارشناسان مربوطه دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
الف : مقررگرديد آموزش وپرورش زمينه حضور روحانيون و معلمان دلسوز ، پرنشاط ، آگاه و خوش ذوق در مدارسي كه اهل سنت حضور دارند را فراهم نمايد .
ب : آموزش وپرورش نيازهاي خود در زمينه رديف فوق را به شورا اعلام نمايد .
ج : شوراي اسلامي شهر هم درحد مقدورات نسبت به تأمين بخشي از نيازهايي كه آموزش وپرورش اعلام مي نمايد را بررسي وتصويب نمايد .
د : تدوين برنامه اي جهت آموزشهاي ضمن خدمت توسط استاد شايق و چاپ وانتشار آن توسط اداره كل امور اتباع براي توزيع در بين معلمان و دانش آموزان .
هـ : تهيه بروشورهايي با موضوع وحدت بين شيعه و سني و افشاء چهره وهابيت و ايجاد حب اهل بيت از منابع اهل سنت توسط سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري با كمك گرفتن از استاد شايق .
و : مقرر گرديد جلسات به صورت ماهيانه برگزار و نيز گزارشي از روند پيشرفت و عملياتي شدن به شورا ارائه شود . 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.