يكصدو نودوهشتمين جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي‌شهريزد

     صورتجلسه

     يكصدو نودوهشتمين جلسه شوراي‌اسلامي‌شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز سه ‌شنبه مورخ 16/4/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) و آرزوي قبولي طاعات وعبادات ،      فرارسيدن سالروز شهادت اميرمؤمنان حضرت علي (ع) را  به تمامي شيعيان جهان تسليت‌عرض نمود و از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما عنايت فرمايد تا بتوانيم راه و روش وسيره آن امام همام و ساير ائمه اطهار (ع) را سر لوحه كارهايمان قراردهيم .

سپس با توجه به‌دستور كار جلسه وباحضور آقاي عظيمي زاده شهردار محترم و آقاي رمضاني مدير مشاركت و امورسرمايه گذاري شهرداري موضوع طرح اجراي پروژه بلوار دكتر پيرنيا مطرح گرديد كه آقاي عظيمي زاده از اقدامات انجام شده تاكنون ازسوي آن شهرداري جهت تعيين سرمايه گذار و مشاركت كننده براي اجراي آن پروژه و تنظيم پيش نويس قرارداد و نهايي شدن آن براي ارسال به شورا جهت اخذ مجوز ، گزارش كامل وجامع ارائه نمود كه دراين زمينه اعضاي شورا هم نقطه نظرات و ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را درخصوص اجراي هرچه زودتر آن پروژه با حضور و مشاركت افراد محلي آن منطقه براي تسريع در تملك پلاك هاي موجود در مسير براي اجرا وبا نظارت نمايندگان معرفي شده از سوي شورا مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند.

درادامه جلسه آقاي شايق با عرض تسليت شهادت حضرت علي (ع) ، خواستار بررسي دلائل خشك شدن درختان دركارخانه كمپوست و برخورد جدي با عوامل مربوطه و همچنين تعيين تكليف اراضي ترمينال سابق در ميدان امام حسين (ع) از سوي شهرداري گرديد .

سپس آقاي رادمنش با آرزوي قبولي طاعات وعبادات و بهره گيري هرچه بيشتر از ايام و ليالي قدر از شهرداري خواست در راستاي ضرورت كاهش و روان سازي ترافيك درميادين معلم ومهديه هرچه زودتر طرح هاي خود را به شورا جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري ارسال نمايد و همچنين با توجه به تملك انجام شده كارخانه جنوب ، كار نهايي آن جهت تحويل به شهرداري پي گيري هاي لازم و اساسي صورت پذيرد .

 

مصوبات :

    مساعدت مالي    

 

1- درخواست هيأت امناي مساجد شهر يزد ، مدير كل سازمان تبليغات اسلامي و آقاي حسيني ركورد دار روپايي درجهان با موضوع مساعدت مالي ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق موارد بشرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت : 

 

رديف

نام مسجد

ثبت دبيرخانه شورا

مبلغ مصوب شده

(ريال)

رديف پرداخت

ملاحظات

1

حضرت امام حسين (ع)- محمود آباد

941001101

000/000/30

كمك به مساجد

مشروط به ارائه فاكتور

2

حضرت ابوالفضل (ع) – بلوار رسالت

941000858

000/000/50

"

"

3

حسنيه – خيابان انقلاب

941000785

000/000/50

"

"

4

محمديه – محله يعقوبي

941000695

000/000/50

"

"

5

قمر بني هاشم- بلوار امام رضا (ع) 

(خيابان گلدشت )

941000938

000/000/50

"

"

6

ولي عصر (عج)- 24 متري امام شهر

941000929

000/000/50

"

"

7

شهيد رفيعيان – آزادشهر

941000696

000/000/50

"

"

8

دوازده امام آزادشهر

941000711

000/000/50

"

"

9

مديركل سازمان تبليغات اسلامي بابت برگزاري مراسم اعتكاف

941000326

000/000/10

ماده 17 سهم شهرداري

-

10

آقاي محمد حسين حسيني

941001043

يك عدد سكه كامل بهار آزادي

ماده 17 سهم شهرداري

-

 

 

    مساعدت 

 

2- لايحه شماره 940008251- 27/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000703- 27/2/94 :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پيوست درخواست فرماندهي گردان سوم پياده بسيج امام حسين(ع) بشماره 2407-29/1/94 مبني بر درخواست تأمين اقلام اداري وآموزشي درقالب مساعدت به مبلغ تقريبي بيست ميليون تومان جهت استحضار، ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي‌شهرمطرح ونتيجه را جهت اقدامات بعدي امربه ابلاغ فرمائيد.عظيمي زاده - شهردار يزد»

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقررگرديد تاپس از جابجايي فضاهاي غيرمجاز ساخته شده درمقابل پارك آزادگان،موضوع در شوراي شهر مطرح گردد.

    مساعدت 

 

3- لايحه شماره 940007320- 21/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000620- 21/2/94 :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پيوست درخواست شماره 247مورخ6/2/94 پايگاه مقاومت بسيج امام رضا (ع) امامشهر، مبني بر درخواست مبلغ 30.000.000(سي ميليون ريال) به عنوان مساعدت جهت پرداخت هزينه هاي برگزاري يادواره شهداء در حسينيه شهداي امام شهر، جهت استحضار ارسال مي گردد. خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ونتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد. عظيمي زاده - شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال( 000/000/25 ريال )از رديف ماده 17 سهم شهرداري مورد تصويب قرار گرفت .   

 

    مساعدت 

 

4- درخواست مديرعامل مؤسسه فرهنگي توسعه آسمان هنر ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000602- 20/2/94 با موضوع خريد تعداد 200 جلد كتاب خشت دوم (ثبت احوال بافت) ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به خريد 25 جلد از آن كتاب از رديف آموزش شهروندي اقدام نمايد .

 

    مساعدت  

 

5- نامه شماره 1/7633- 5/3/94 مدير كل آموزش و پرورش استان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000873- 7/3/94 بشرح زير :

«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد با صلوات برمحمد (ص)و آل طاهرينش – با سلام و احترام پيرو مذاكرات انجام شده و عنايت شوراي محترم شهر در خصوص اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت كمك به تعمير و تجهيز و تكميل پروژه هاي مدارس ، كانون فرهنگي و تربيتي ، سالن هاي ورزشي و اردوهاي فرهنگي ورزشي دانش آموزي ، به پيوست ليست پروژه ها همراه با مبلغ مورد نياز ارسال مي گردد . خواهشمند است دستورات لازم صادر فرمائيد. شيرزاد – مديركل »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسه برگزارشده با حضور مديركل محترم آموزش وپرورش وساير مسئولين در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقرر گرديد شهرداري به تناسب درصد تحقق بودجه تا سقف مبلغ 20 ميليارد ريال از رديف كمك به مدارس ، نسبت به محوطه سازي ، ايزوگام وساخت سرويس بهداشتي و آسفالت مدارس مورد نظربراساس نظر اداره كل آموزش و پرورش و با نظارت و هماهنگي آن اداره كل اقدام نمايد .  

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.