يكصدوچهل وپنجمين جلسه چهارمین دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

  يكصدوچهل وپنجمين جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت30/7روز دوشنبه مورخ 13/11/93 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين فرارسيدن ايام ا...مبارك دهه‌فجر سرآغاز حكومت اسلامي را برملت شريف ايران تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال عزت وسربلندي ميهن عزيز اسلامي را مسئلت نمود . سپس ايشان از اعضاي شورا خواست تا با تمام توان خود ونگاه همه جانبه با رعايت اعتدال دقت نظر لازم وكافي راجهت بررسي تعرفه عوارض شهرداري داشته باشند تا انشاا... درآينده هيچ گونه مشكلي پيش نيايد كه دراين زمينه ساير اعضاي شورا نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را بيان نمودند .

درادامه وبراساس دستوركارجلسه وبا حضور آقايان دهقان معاونت معماري وشهرسازي،دهستاني مدير درآمدهاي عمومي‌شهرداري ومرتضايي كارشناس مربوطه، ‌بخشهاي ديگري ازتعرفه عوارض وبهاي خدمات شهرداري جهت اجرا در سال 94 از جمله عوارض واحدهاي تجاري تك واحدي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه ، عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري بدون پروانه يا مازاد بر پروانه ، عوارض پذيره واحدهاي اداري بدون پروانه يا مازاد بر پروانه ، عوارض پذيره واحدهاي صنعتي بدون پروانه يا مازاد بر پروانه ، عوارض پذيره هتل ومهمانپذير وسياحتي بدون پروانه يامازاد بر پروانه ،عوارض كرسي غيرمجاز ساختمانهاي مسكوني ،عوارض حذف ويا كسر پاركينگ ، عوارض حذف پاركينگ‌ تجاري ومسكوني درصورت داشتن شرايط شش گانه قهري ،عوارض كسر و يا حذف پاركينگ واحدهاي تجاري ، اداري درهنگام صدور پروانه ، عوارض كسر ويا حذف پاركينگ ساختمان هاي بدون مجوز مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 11 خاتمه يافت.