يكصدوچهل ويكمين جلسه چهارمین دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

  يكصدوچهل ويكمين جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت18روز شنبه مورخ 4/11/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق خدمت گذاري هرچه بيشتر براي مردم ، براي يكايك مسئولين آرزوي موفقيت و سربلندي نمود .

سپس آقاي كاشفي زاده در سخنان پيش ازدستور مطالبي را درخصوص جلسه برگزارشده در فرمانداري با حضور مسئولين مربوطه بابت اجراي مصوبه هيأت وزيران مبني برالحاق شهر حميديا به يزد جهت كلان شهر شدن وبعضي از مسائل و مشكلات موجود مطالبي را عنوان و درادامه ازشهرداري خواست تا درجهت احداث ونصب پل عابر پياده دربلوار نواب صفوي جنب كلينيك حضرت امام علي (ع) دقت هاي لازم جهت اجراي آن با نظارت كامل داشته باشد.

درادامه سركار خانم يادگار دررابطه با جلسه برگزارشده باحضور مسئولين دستگاههاي خدمت رسان جهت هرگونه همكاري وتعامل براي احداث درمانگاه دكتر ياسيني توضيحاتي ارائه نمود سپس ايشان از شورا خواست به دليل كمبود زمان ،با تشكيل جلسات فوق العاده تعرفه عوارض شهرداري براي اجرا درسال 94 را بررسي نمايد . سپس آقاي فقيه خراساني خواستار تعيين تكليف وضعيت حسابهاي شركت فولاد يزد با شهرداري ، مكانيزه نمودن پل عابرپياده واقع در بلوار باهنر واستفاده بيشتر سازمان هاي فرهنگي ورزشي ورفاهي تفريحي از استندها وبيلبوردهاي سطح شهر جهت تبليغات ودرآمد زايي ،تعيين تكليف تملك كارخانه جنوب گرديد وهمچنين درخصوص نشست برگزار شده باحضور آقاي بابايي معاون محترم برنامه ريزي استانداري جهت بدهي شهرداري بابت كشتارگاه صنعتي توضيحاتي ارائه نمود .

درادامه آقاي خباززاده با اشاره به موارد پيش بيني شده درقانون درخصوص مهلت بررسي تعرفه عوارض براي اعلان عمومي در وقت مقرر و همچنين بودجه پيشنهادي سال 94 شهرداري از شورا خواست هرچه زودتر با تشكيل جلسات فوق العاده موضوعات مورد بررسي قرار گيرد .

سپس آقاي عظيمي زاده شهردار محترم درخصوص پي گيري هاي انجام شده بابت تملك كارخانه جنوب و نيز كارشناسي انجام شده جهت تعيين نرخ آن پلاك و برنامه ريزي شهرداري جهت واگذاري زمين به عنوان معوض ، خدمات انجام شده ازسوي شهرداري براي شهرهاي همجوار حميديا وشاهديه ، برنامه هاي شهرداري براي نصب پل هاي عابرپياده درسطح شهر به صورت آسانسوري ، پي گيري هاي بعمل آمده از سوي مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي براي همكاري شهرداري جهت ارائه طرح براي معرفي شهريزد به عنوان پايتخت كتاب ايران مطالبي را عنوان نمود .

درادامه آقاي رحمت آبادي مدير منطقه دو شهرداري از اقدامات و فعاليت هاي عمراني انجام شده تاكنون در آن منطقه ، عملكرد درآمد- هزينه‌وپيش بيني وصولي هاجهت تحقق بودجه تا پايان سال،اجراي احكام و وصولي هاي مربوط به كميسيون ماده صد و غيرو جهت استحضار اعضاي شورا گزارش كامل وجامع ارائه نمود .سپس آقاي مطهريان از پي گيري ها وبررسي هاي انجام شده درخصوص بهبود ارتباط شورا با رسانه ها براي اطلاع رساني وانعكاس اخبار وعملكرد شورا با انعقاد تفاهم نامه توضيحاتي ارائه نمود.      

مصوبات :

 

     طرح پيشنهادي 

1- طرح پيشنهادي تني چند ازاعضاي شورا( بنام هاي آقايان زارع ، رادمنش،مطهريان ،شايق ، مدرسي و سركار خانم ها يادگار) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003976- 29/10/93 بشرح زير :

« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : نامگذاري ستاد تسهيلات نوروزي شهرداري يزد به ستاد بهارفاطمي – جهت بزرگداشت شعائر الهي و با توجه به اينكه فاطميه اول درتاريخ 14 اسفند 93 و فاطميه دوم درتاريخ 5 فروردين 94 است و كاملاً منطبق با ايام نوروز 94 مي باشد و طي بررسي هاي انجام شده از عملكرد شهرداري هايي چون تهران ، قم ، تبريز و... كه اقدام به تشكيل ستادهاي موضوعي فاطميه ونوروز درسال گذشته نموده و عملكردهاي موفقي دراين زمينه داشته اند . لذا شهرداري يزد اقدام به تغيير نام ستاد تسهيلات نوروزي به ستاد بهار فاطمي درنوروز 94 كرده و پيشنهادات خود را درمورد فضاسازي شهري ، نصب المان هاي دومنظوره با موضوع فاطميه و نوروز ، هفت سين هاي فاطمي ، برپايي ايستگاههاي پاسخگويي مذهبي درپارك ها و اجراي برنامه هاي فرهنگي درايام نوروز نموده و دراسرع وقت به شوراي اسلامي شهر يزد ارائه دهد . »

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

     ايراد فرمانداري   

 2- نامه شماره 10573 مورخ 18/10/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003821- 20/10/93 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 29/9/93 شورا بابت تعيين زمان براي اجرا جهت اخذ نرخ انشعاب آب ، موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگرديد متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

« مقرر گرديد پيشنهاد فوق پس از طي مراحل قانوني از ابتداي سال 1394 اجرا گردد . »

 

     پرداخت هزينه هاي پروژه ساماندهي پرونده هاي كميسيون ماده صد   

 3- لايحه شماره 930050932- 22/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003874- 23/10/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با توجه به نامه شماره 385-93- س مورخ 17/10/93 شركت ديتا پردازش سپانو مجري ساماندهي بايگاني پرونده هاي كميسيون ماده 100 ثبت دبيرخانه شهرداري به شماره 49918 مورخ 17/10/93 (تصويرپيوست) مبني بر اعلام هزينه هاي انجام شده درخصوص پروژه ساماندهي پرونده هاي كميسيون ماده صد شهرداري موضوع قرارداد شماره 221/34362 مورخ 1/8/93 ، با عنايت به ضرر وزيان متحمل شده توسط شركت به مبلغ 466/871/539/2 ريال كه حاصل مقايسه بهاي كار انجام شده با رقم قرارداد في مابين مي باشد و اينكه موضوع توسط ناظر پروژه نيز بررسي و هزينه هاي مذكور قابل قبول اعلام شده ونظر به حسن انجام خدمات پيمانكار شايسته كمك ومساعدت ممكن مي باشد ، لذا خواهشمند است درصورت صلاحديد موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت با پرداخت هزينه هاي اعلام شده (به منظور جلوگيري از تضييع حقوق كاركنان مرتبط با شركت) مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. بديهي است درصورت موافقت آن شوراي محترم درخصوص تأمين اعتبار اضافه مورد نياز ، مجوز لازم متعاقباً پس از طرح در كميته جابه جايي اعتبارات شهرداري اخذ خواهد گرديد. ضمناً آقاي مهدي فعالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد شهرداري با پرداخت مبلغ يك ميليارد وهشتصد ويك ميليون وهفتصد وشصت و دو هزارريال (000/762/801/1ريال) اضافه برقرارداد اوليه في مابين ،صرفاً بابت پرداخت حقوق وبيمه پرسنل شركت مورد نظر شخصاً اقدام نمايد و تحت هيچ عنوان مبلغ تعيين شده تحويل پيمانكار مربوطه نگردد . ضمناً آقاي نيكنام وسركار خانم اميني به عنوان نمايندگان اين شورا جهت نظارت براي پرداخت مبلغ فوق به كاركنان آن شركت معرفي شدند.

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/21خاتمه يافت.