يكصدوچهل وهفتمين جلسه چهارمین دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

  يكصدوچهل وهفتمين جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت20 سه شنبه مورخ 14/11/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و با عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن ايام ا... مبارك دهه فجر و با گراميداشت ياد و خاطره شهداي والامقام، از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا تصميماتي كه در اين جلسه اتخاذ مي‌نماييم مورد رضايت حق تعالي وخير و صلاح شهروندان محترم قرار گيرد. سپس بر اساس دستور كار جلسه و با حضور آقاي مشتاقيون معاون اداري و مالي، آقاي دهستاني مدير درآمدهاي عمومي ، آقاي زرگرباشي وآقاي مرتضايي كارشناسان مربوطه، ‌بخش‌هاي باقي‌مانده تعرفه عوارض شهرداري جهت اجرا در سال 94 از جمله شناسنامه ساختمان، موارد مربوط به مهلت و تمديد پروانه‌هاي ساختماني، عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي واحدهاي تجاري و صنعتي (در صورت كسر مجوز) و منصوب شده از ابتداي سال 81 به بعد (بدون مجوز)، عوارض تابلوهاي تبليغاتي به شكل استند ، بنر و پلاكارد تجاري و فرهنگي، عوارض تبليغات تجاري غيرمرتبط، عوارض تابلوهاي LED و روان و هم‌چنين طرح‌هاي پيشنهادي اعضاي شورا در خصوص اصلاح بعضي از موارد تعرفه سال 93 ، حذف عوارض بليط بر كنسرت و سيرك و نظاير آن ،كاهش فضاي باز آپارتمان‌هاي مسكوني از چهل متر مربع به سي متر مربع و افزايش معافيت تغيير كاربري واحدهاي مسكوني بافت قديم به هتل و رستوران در صورت بهره‌برداري تا پايان سال 94 مطرح ، مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مصوبه :

    تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات شهرداري براي اجرا در سال 94 

 

1- لايحه شماره 930050277-20/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931003829- 20/10/93:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده بدينوسيله به پيوست تغييرات پيشنهادي تعرفه عوارض و بهاي خدمات براي اجرا در سال 1394 تقديم مي‌گردد. لازم به ذكر است تغييرات پيشنهادي با توجه به ضوابط طرح تفصيلي و رويكرد تشويق شهروندان به اخذ مجوزهاي قانوني و پرداخت به موقع عوارض و مطالبات شهرداري تنظيم گرديده است. ضمناً پيشنهادات تكميلي در خصوص ساير تغييرات و موارد بهاي خدمات مندرج در تعرفه متعاقباً پس از دريافت نظر سازمان‌هاي مربوطه تقديم خواهد گرديد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و پس از تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان محمد حسين دهستاني و محمود دهقان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردند. سيد علي مشتاقيون- جانشين شهردار يزد.»

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده با حضور معاونين و كارشناسان مربوطه و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل و استماع نظرات موافق و مخالف، تعرفه عوارض شهرداري جهت اجرا در سال 94 با اصلاحات و تغييرات صورت گرفته (طبق تصاوير پيوست) مورد تصويب قرار گرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 23خاتمه يافت.