يكصدوچهل وهشتمين جلسه چهارمین دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

  يكصدوچهل وهشتمين جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت30/18 روز شنبه مورخ 18/11/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وبا عرض تبريك فرارسيدن ايام ا... مبارك دهه فجر سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي وبا گراميداشت يادوخاطره حضرت امام راحل وشهداي گرانقدر و آرزوي شفاي عاجل مرضاي مسلمين به خصوص جانبازان از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا ادامه دهنده راه خون شهداء باشيم و دراين جلسه تصميماتي كه اتخاذ مي نمائيم مورد رضايت حق تعالي و شهروندان قرارگيرد .

سپس با توجه به مسائل ومشكلات پيش آمده درخصوص واگذاري اراضي سلك باف درگذشته توسط شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري موضوع درصحن شورا مطرح گرديد كه پس ازبحث وتبادل نظر و ارائه نقطه نظرات و ديدگاههاي اعضاي شورا مقررگرديد موضوع درجلسه آتي شورا با حضور اعضاء هيأت مديره آن شركت مورد بررسي قرارگيرد . سپس آقاي عظيمي زاده شهردارمحترم گزارشي از اقدامات انجام شده شهرداري‌درخصوص تملك كارخانه جنوب ، بررسي صورت وضعيت عملكرد پيمانكاران خدمات شهري و پرداخت حقوقات آنان ،نورپردازي ميادين وپي گيري روشنايي معابرسطح شهر ، پياده روسازي خيابان انقلاب ،جابه جايي شبكه برق چهارراه بعثت جهت اجراي طرح ، ساخت برج نور درپارك حسن آباد ، ابراز گلايه درخصوص عدم هرگونه همكاري لازم از سوي سازمان ميراث فرهنگي جهت اجراي پروژه هاي عمراني به خصوص پياده روسازي بلوار بسيج و غيره جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود . درادامه جلسه طرح پيشنهادي اعضاي شورا در خصوص اشرافيت درساختمانها مطرح كه‌مقررگرديد كميسيون عمران شورا موضوع را با قيد يك فوريت‌بررسي ونتيجه را جهت‌تصميم گيري به صحن علني شورا گزارش نمايد .

مصوبات :

    تملك پلاك ثبتي واقع درطرح 12 متري خلف باغ متعلق به ورثه مرحوم اعرابي     

 

1- لايحه شماره 930050849-22/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931003869- 22/10/93:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 4763  بخش 2 يزد واقع در طرح 12 متري خلف باغ به كد نوسازي شماره9013- 15- 6-1 متعلق به ورثه مرحوم جليل و عباس و شهدخت و .. اعرابي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/120/842/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد بابت سهم مشاع ورثه جليل اعرابي به مبلغ 000/680/204 ريال، به عنوان زمين معوض قطعه شماره 37 از اراضي تفكيكي بهار آزادي به ارزش 000/000/395 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت بدهي ايشان بابت دريافت معوض به مبلغ 000/320/190 ريال طي 12 قسط در وجه شهرداري پرداخت نمايند و مابقي بستانكاري ساير مالكين نيز پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200052 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي               مي گردد.عظيمي زاد ه- شهردار يزد»

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رييس‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به ورثه مرحوم تلگرافي

 

2- لايحه شماره 930053432-2/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004022- 2/11/93:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 8/1256 بخش 5  يزد واقع در طرح بلوار30 متري خاتم به كد نوسازي شماره 1- 9028 - 49 -10 -2 متعلق به ورثه مرحوم تلگرافي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/000/250/16 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين تاپس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري در سه قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل کد 15310200005 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رئيس‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    نامگذاري معابر

 

3- لايحه شماره 930050793-22/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931003870- 22/10/93:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، بدين وسيله به پيوست يك نسخه صورتجلسه مورخ 8/10/93 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي ، تفريحي شامل 2 رديف معابر بيش از 12 متر ارسال مي گردد . لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي ادهمي بعنوان نماينده‌جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت:

 

« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»

« صورتجلسه مورخ 8/10/93 »

رديف

    واقع در كوي (محله)

نام قبلي

نام دقيق پيشنهادي

               نام مصوب

1

كمربندي جنب ميدان مركزي ميوه وتره بار

فاقد نام وجديدالاحداث

1- ميدان شهيد سيدمصطفي خميني

2- چهارراه فصل

جهت بررسي بيشتر به كميته نامگذاري ارجاع گرديد

2

امام شهر فرعي بلوار حضرت ولي عصر(عج)

خيابان نيمه شعبان

خيابان شهيد محمد حسن روح

شهيد محمدحسن روح با زيرنويس نيمه شعبان

 

 

 

    فروش پلاك بخش دو متعلق به شهرداري به مالكين اوليه  

 

4- لايحه شماره 930052793-29/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931003973- 29/10/93:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، پيرو لايحه شماره 502/930034217  مورخ  29/7/93  و عطف به نامه شماره 931003375  مورخ 18/9/93 ، به استحضار مي رساند با عنايت به درخواست شوراي محترم شهر مبني بر كارشناسي مجدد پلاك 5/503  بخش دو متعلق به شهرداري به منظور فروش به مالكين اوليه، موضوع جهت كارشناسي به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديد و هيأت مذكور ارزش هرمترمربع از پلاك را 000/000/90 ريال وجمعاً به مبلغ 000/000/978/3 ريال كارشناسي نمودند و مقرر شد  درخواست كنندگان مبلغ مذكور را نقداً در وجه شهرداري پرداخت نمايند. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ كارشناسي تجديد شده،  خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15542102001 فروش اموال غیر منقول اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ( كدهاي نوسازي  50-88-2-9 و 9064-88-2-9 )  

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21  خاتمه يافت.