يكصدوپنجمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدوپنجمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
يكصدوپنجمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت30/16روز ‌شنبه مورخ 15/6/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :
 در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) فرارسيدن سالروز ميلاد سراسر با سعادت هشتمين امام شيعيان حضرت علي بن موسي الرضا(ع) را برهمگان تبريك وتهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست با توجه به اينكه فعاليت سال دوم شورا مقارن با ميلاد باسعادت آن حضرت گرديده با همدلي وهمراهي و حمايت از شهرداري بتوانيم وظيفه خود را در راستاي خدمت رساني هرچه بهتر و بيشتر براي شهروندان انجام دهيم . وي درادامه پيشنهاد نمود در راستاي ايجاد وگسترش فضاي سبز شهري واحداث هرچه زودتر پارك مهرآوران جلسات هفتگي با حضور مسئولين مربوطه جهت تسريع و تكميل آن پروژه داشته باشيم .
درادامه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم باعرض تبريك ميلاد حضرت امام رضا (ع) گزارشي از سفر خود به مشهد مقدس وملاقات هاي انجام شده با مسئولين محترم آن شهرداري درخصوص جذب سرمايه گذار جهت مشاركت درپروژه هاي عمراني ، انجام سيستم اتوماسيون اداري ، نحوه توليد آسفالت و همچنين بازديد هاي انجام شده درسطح شهر ازجمله حفظ ونگهداري فضاي سبز ، روشنايي و نورپردازي و غيرو مطالبي را عنوان نمود .
وي درادامه از اقدامات انجام شده شهرداري درخصوص ساخت و نصب ايستگاه اتوبوس واحد شهري در بلوار امامزاده (ع) وامكان احداث ونصب يكصد ايستگاه ديگر در سطح شهر با توجه به بودجه هاي درنظر گرفته شده ، پيگيري هاي انجام شده جهت تسريع و تكميل پارك مهرآوران و رديف اعتباري درنظر گرفته شده براساس لايحه ارسالي به شورا ، اقدامات صورت گرفته جهت سيما و منظر شهري و نصب المان در سطح شهر به خصوص در ميدان آزادي ، عملكرد درآمد - هزينه شهرداري و وصولي هاي صورت گرفته درپنج ماهه اول سال ، خريد باغ جهت احداث پارك بانوان ، ساماندهي پارك شادي و انتخاب پيمانكار جهت مشاركت و بهره برداري آن براي سال آينده و برنامه هاي شهرداري درآينده جهت احداث و اصلاح تقاطعات غيرهمسطح توضيحاتي ارائه نمود .
سپس هريك از اعضاي شورا با عرض تبريك ميلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) و آرزوي موفقيت براي هيأت رئيسه جديد شورا مطالبي را درخصوص افزايش نمايندگان شهر يزد درمجلس شوراي اسلامي با توجه به مكاتبات صورت گرفته دراين زمينه با رياست مجلس شوراي اسلامي ، عرض تبريك به اعضاي شوراي شهر بافق جهت بازپس گيري حقوقات مردم آن شهر از سنگ آهن بافق ، پيگيري انتقال خط دوم آب به يزد از سوي مسئولين استان ، ساماندهي منظر و نماي بلوار حضرت امام رضا(ع) ، برنامه ريزي جهت مسائل و مشكلات شهر يزد و تأمين بودجه و درنظر گرفتن اعتبارات خاص براي سال آينده مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند .   
مصوبات :
    تعيين زمان تعطيلات شورا  
 
 
1- پيرو بند 7 صورتجلسه مورخ 11/6/93 درخصوص تعيين زمان تعطيلات شورا موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ، تعطيلات شورا از روز چهارشنبه مورخ 19/6/93 لغايت جمعه 28/6/93 به مدت ده روز تعيين و اصلاح گرديد .
 
    آئين نامه كمك واعانات (ماده 17) 
 
 
2- نامه شماره 930019718- 1/5/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001528- 1/5/93 :  
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : آئين نامه كمك واعانات (ماده 17) با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً در راستاي اجرايي شدن بخشي از آئين نامه اجرايي بند 10 ماده 55 قانون شهرداريها موضوع بند 8 صورتجلسه مورخ 1/6/91 شوراي اسلامي شهر ، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به ثبت كليه مساعدتها درامور مختلفي از قبيل فرهنگي ، ورزشي ، مكانهاي عمومي وخدماتي كه شهرداري به صور گوناگون از جمله : 1- كمك واعانات به صورت نقدي 2- كمك واعانات به صورت حقوق وامتيازات 3- كمك واعانات به صورت اموال مي باشد براساس آئين نامه اي مدون اقدام نمايد . لذا به پيوست آئين نامه مذكور خواهشمند است آن را درشوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت تصويب مراتب را اعلام تا شهرداري منبعد براساس آيين نامه فوق اقدام نمايد . ضمناً آقايان سيدعلي مشتاقيون و احمد روستايي به منظور هر گونه توضيحي معرفي مي گردند . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
    طرح مجموعه تفريحي دهكده مقاومت بسيج  
 
 
3- نامه شماره 930000225- 9/1/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000009- 10/1/93 :  
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : اعلام نظر درخصوص طرح مجموعه تفريحي دهكده مقاومت بسيج با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً به پيوست تصوير نامه شماره 85331 مورخ 10/12/92 اداره كل راه وشهرسازي استان يزد به انضمام نامه شماره 64721 معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري ونامه شماره 2053/70/579 مورخ 25/10/92 سپاه الغدير استان يزد به انضمام يك جلد مطالعات طراحي فاز يك دهكده مقاومت بسيج واقع در مجاورت جاده تفت – يزد ارسال مي گردد . با عنايت به جلسه اي كه قبلاً دراين خصوص مسئولين سپاه با شوراي اسلامي شهر يزد داشته ونيز با توجه به اينكه اراضي مزبور در محدوده 300 هكتاري مصوب پارك كوهستان مي باشد خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را به شهرداري اعلام نمايند . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق كليات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري با درنظر گرفتن تمامي جوانب به خصوص تأمين پاركينگ موردنياز ، ايجاد دسترسي هاي مناسب ، تبديل فضاي سبز اراضي مجاور آن و غيرونسبت به انعقاد تفاهم نامه اقدام ونتيجه راجهت تصميم گيري نهايي به شورا ارسال نمايد .
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به خانم ها سلمه نژاد
 
 
4- لايحه شماره 930026102- 8/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002019- 8/6/93 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 1/4765 و 4764 بخش دو يزد واقع در طرح اجرايي 12 متري شهيد بكايي به كدنوسازي شماره 9014-15-6-1 متعلق به‌خانم ها مرضيه ،صديقه وبي بي فاطمه همگي سلمه نژاد اقدام نمايد‌كه دراين‌خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/694/1 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه به لحاظ عدم رديف اعتباري درسال جاري ، مقررشد از محل رديف اعتبارات دراختيار شهردار ، 50 درصد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و 50 درصد مابقي پس از تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200052 اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً‌ درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به محمدحسين سلمه نژاد
5- لايحه شماره 930026103- 8/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002020- 8/6/93 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي باقيمانده 4764 و 4765 بخش 2 يزد واقع در طرح اجرايي 12 متري شهيد بكايي به كد نوسازي شماره 9015 -15 -6 -1 متعلق به آقاي محمدحسين سلمه نژاد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/140/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه به لحاظ عدم رديف اعتباري در سال جاري، مقرر شد از محل رديف اعتبارات در اختيار شهردار، 50 درصد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و 50 درصد مابقي پس از تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200052 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
    ساماندهي واستفاده بهينه از منابع آبي  
 
 
6-  درخصوص ساماندهي واستفاده بهينه از منابع آبي شهر يزد درمجتمع هاي مسكوني وتشويق سرمايه گذاران براي احداث سيستم تصفيه مجدد آب درآن مجتمع ها ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به نقطه نظرات و ديدگاههاي معاونت محترم امور عمراني استانداري ، نمايندگان سازمان نظام مهندسي و بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد مجتمع‌هاي مسكوني از هشت واحد بيشتر كه از سيستم تفكيك فاضلاب سنگين و سبك (آب سياه و آب خاكستري) يا همان تصفيه مجدد آب فاضلاب سبك استفاده مي‌كنند شهرداري علاوه بر تراكم مجاز طرح تفصيلي ، 15% تراكم به عنوان تراكم تشويقي براي سرمايه گذاران در نظر بگيرد وهمچنين مجتمع‌هايي كه مطابق اين طرح نسبت به احداث مخزن‌هاي مربوطه در زير فضاي باز به صورت دفني اقدام مي‌نمايند ،اين قسمت (فضاي باز مورد نظر) به عنوان فضاي باز مجتمع‌ها محسوب مي‌شود و نيز مجتمع‌هايي كه پروانه را بر اساس اين تسهيلات اخذ مي‌نمايند در صورت عدم رعايت ضوابط ياد شده مقرر گرديد جرائم تراكم‌هاي ساختماني كل مجموعه بر اساس p500 اخذ نمايد. ضمناً سازمان نظام مهندسي متعهد است هرگونه همكاري و تعامل با شهرداري و سرمايه گذاران در راستاي كاهش وتخفيف حق نظارت درآن مجتمع ها داشته و شركتهاي داراي‌مجوز صلاحيت به‌شهرداري و سرمايه گذاران جهت اجراي‌آن‌سيستم‌معرفي گردند .
 

جلسه با ذكر صلوات درساعت30/19 خاتمه يافت.