يكصدوهفتمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدوهفتمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
يكصدوهفتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 16 روز شنبه مورخ 29/6/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :
 در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق الهي براي همكاران ارجمند اظهارداشت : با توجه به اينكه شهرداري اخيراً لايحه اي را درخصوص برآورد صورت گرفته و تأمين اعتبارات لازم انجام شده جهت تسريع درتكميل پروژه پارك مهرآوران به شورا جهت اخذ مجوز ارسال نموده ، از اعضاي شورا خواست در بازديدي كه قراراست در روز دوشنبه باحضور مسئولين مربوطه درآن پارك برگزار گردد حضور فعال داشته باشند و همچنين با عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده و درخواست اهالي محترم محله محمود آباد (مسجد حضرت امام حسين (ع)) جهت بازديد اعضاي شورا و مسئولين شهرداري براي بررسي و مرتفع نمودن مسائل ومشكلات آن محل از تمامي اعضاء خواست تا درآن مراسم نيز شركت نمايند . وي درادامه از اقدامات انجام شده توسط شهرداري جهت اصلاح هندسي ميدان شهداي محراب بدون هماهنگي با شورا و تخريب درختان درآن محل ابراز گلايه نمود و از شهردار محترم خواست تادقت هرچه بيشتر به اين مسائل داشته و ضمن پي گيري ، برخورد لازم با عوامل مربوطه داشته باشد .
درادامه جلسه سركار خانم ها وزيري و اميني گزارش كاملي از مأموريتشان به كشور چين از جلسات برگزارشده و نيز دستاوردهاي آن سفر بصورت مصوّر جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمودند .
سپس آقاي عظيمي زاده شهردار محترم ضمن تقدير وتشكر از تمامي اعضاي شورا بخاطر حمايت هاي صورت گرفته جهت اعزام هيأت همراه به كشور مجارستان جهت نصب بادگير احداثي در يكي از ميادين شهر ياسپرين ، گزارشي از آن سفر و ملاقاتهاي انجام شده با شهردارشهر بوداپست با همراهي سفير ايران درآن كشور وبازديد هاي انجام شده از پارلمان مجارستان ، كارخانه پلاستيك سازي و حمل ونقل عمومي و همچنين اقدامات انجام شده جهت ساخت و برنامه هاي اجرا شده براي نصب بادگير نماد شهر يزد درشهر ياسپرين جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .
 
مصوبات :
 
    پاسخ به ايراد فرمانداري      
 
 
1- نامه شماره 6336- 25/6/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002272- 26/6/93 درخصوص ايرادات آن فرمانداري نسبت به بندهاي 2، 3و 6 صورتجلسه مورخ 15/6/93 موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد موارد زير به عنوان پاسخ به فرمانداري جهت استحضار ارسال گردد :
الف) بند دو : مقررگرديد آئين نامه كمك و اعانات ماده 17 به فرمانداري جهت بررسي ارسال گردد.
ب ) بند سه : مقرر گرديد شهرداري طرح مجموعه تفريحي دهكده مقاومت بسيج را به كارگروه امور زيربنايي و كميسيون ماده 5 ارسال نمايد.
ج ) بند شش : مقرر گرديد يك نسخه از طرح مورد نظر به مراجع مربوطه مشخص شده جهت بررسي ، اعلام نظر كارشناسي و تأييد طي نامه اي ارسال گردد .  
 
    پاسخ به ايراد فرمانداري
 
 
2- نامه شماره 5982- 23/6/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002236- 24/6/93 درخصوص ايرادات آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 4/6/93 اين شورا بابت تدوين و تهيه و تنظيم آئين نامه داخلي ، موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مقررگرديد موارد بشرح زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
الف: ايراد فرمانداري وارد تشخيص داده شد و مقرر گرديد حذف گردد .
ب : ايراد فرمانداري وارد تشخيص داده شد و مدت ذكر شده از 7 روز به 10 روز اصلاح گرديد .
ج : شورا برمصوبه خود به استناد نامه شماره 116927/82- 3/9/87 سرپرست اداره حقوقي و مديركل امور شوراها ابلاغي به استانداري هاي سراسر كشور (تصوير پيوست) تأكيد دارد.
 
 
 
    طرح تقاطع 35 متري شهيد پلوني و بلوار دولت آباد  
 
 
3- نامه شماره 930028752- 24/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002240- 24/6/93 :  
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر موضوع: ارسال طرح تقاطع 35 متري شهيد پلوني وبلوار دولت آباد- با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) ، احتراماً با عنايت به درخواست مالك پلاك 3 فرعي 6483 بخش 8 يزد به پيوست 4 نسخه طرح تقاطع 35 متري شهيد پلوني و بلوار دولت آباد كه براساس طرح تفصيلي بافت فرسوده تهيه شده ، ارسال مي گردد . خواهشمند است پس ازبررسي و تأييد ، نتيجه را به شهرداري اعلام فرمائيد .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح فوق مورد تأييد قرار گرفت .
 
 
 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 19 خاتمه يافت.