يكصدوهفتاد وچهارمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

     يكصدوهفتاد وچهارمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 30/16 روز شنبه مورخ 22/1/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وعرض تبريك به مناسبت ولادت با سعادت بانوي دو عالم حضرت فاطمه (س)- روز زن را بر همگان به خصوص زنان جامعه و همكاران محترم تبريك و تهنيت عرض نمود و ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم با تأسي از آن حضرت وساير امامان بزرگوار (ع) در اين دنيا علوي وفاطمي زندگي كنيم و درآخرت از شفاعت آنان بهره مند گرديم .

درادامه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده آقاي شايق آزاده سرافراز و حافظ قرآن كريم درجلسه شورا حضور يافت كه درابتدا رياست شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي و تقدير وتشكر ازحضورشان در جلسه ، براي ايشان در همه صحنه هاي زندگي آرزوي موفقيت و سربلندي نمود .

سپس استاد شايق با تقدير وتشكر از اعضاي شورا به خاطر برپايي اين نشست وآرزوي توفيق خدمت صادقانه به جامعه اسلامي و مردم اظهارداشت : اهميت و ارزش خدمت به مردم ارزشي بي بديل ، عالي و خيلي بالاست وهيچ چيز وكاري را نمي توان با آن مقايسه نمود ويكي از نكات و شاخصه هاي مهم خدمت گزاري اين است كه خدمت براي مردم وجامعه هيچ گونه حد ومرزي ندارد و انسانها بايد با توجه به معيار بزرگي آنان نسبت به يكديگر عطوفت و مهرباني داشته باشند و برمنافع شخصي خود غلبه و از آن منافع بگذرند كه به فرموده امام راحل (ره) : ارزش انسان به اين است كه ببيند چه خدمتي مي تواند براي انسانها انجام بدهد . وي درادامه گفت : انسانها بايد علاوه بر خدمت رساني صادقانه ، امانت دار خوبي هم باشند تا بتوانند خوب ‌قضاوت كنند ودر تمامي‌كارها توجه ودقت نظر بيشتري به خرج دهند واز هيچ گونه كوشش وتلاشي دريغ نورزند تا به ياري خدا مقدمات خدمت رساني صادقانه براي‌مردم وجامعه فراهم گردد .

مصوبات :

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به ورثه علي همتي

 

1- لايحه شماره 930067280- 26/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004840- 26/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي 4/5244 بخش4 يزد واقع در طرح بلوار شهيد جوكار به كد نوسازي شماره 9011–71 – 13 – 3متعلق به ورثه علي همتي اقدام نمايد، لذا براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/750/12ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين گرديد ليكن مالك‌حاضر گرديد جهت تعيين تكليف پلاك خود ،با 20 درصد تخفيف ملك از قرار هرمترمربع 000/000/16ريال جمعاً به مبلغ 000/000/200/10 ريال پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك بصورت پرداخت نقدي از ابتداي سال آينده دريافت نمايد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200018 اقدامات بعدي معمول گردد و در صورت كسري اعتبار در متمم بودجه  سال آتی لحاظ مي گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

     تهاترنمودن جريمه كميسيون ماده صد با واگذاري يك واحد تجاري مجتمع شقايق    

2- نامه شماره 930067251- 26/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004838- 26/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پيوست نامه شماره 930223566  مورخ  18/12/93  منطقه دوشهرداری مبني‌ بر تهاتر نمودن کامل (بدون درخواست اخذمابه التفاوت)مبلغ بدهكاري آقاي احمدعلی نخستين بابت جريمه كميسيون ماده صدوعوارض متعلقه موضوع جریمه مذکورمربوط به پلاك 1/1636 بخش 5 يزد به كد نوسازي 1– 1678– 1– 60– 2 جمعاً به مبلغ 135/518/205/1 ريال (طبق راي شماره 105704/93 /2مورخ 26/3/93 كميسيون مذكور)در ازاي واگذاري يك واحد تجاري بشماره 226 متعلق به وی واقع در طبقه همكف مجتمع‌تجاري اداري شقايق به شهرداري يزدبراساس درخواست نامبرده (تصاویر پیوست) ارسال ميگردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت‌اجازه فرمائيد ازمحل‌كد15310200087 خريد واحد تجاري در مجتمع ‌تجاري‌اداري‌شقايق وبدون درخواست اخذ مابه‌التفاوت ازطرف متقاضی اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي  حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود.عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

 

    تحويل يك واحد آپارتمان برج ياقوت به ازاي مانده بدهي به شهرداري   

 

3- لايحه شماره 930067238- 26/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004837- 26/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پيوست درخواست شركت ساختماني برج ياقوت در خصوص اعلام آمادگی تحويل يك واحد آپارتمان برج ياقوت به مساحت 63 مترمربع و به كد نوسازي            1 – 2 -107 – 64 – 3 با ارزیابی مبلغ 000/000/260/1 ريال( تصوير ارزیابی پيوست) به شهرداري يزد ، بعنوان مابه ازای بخشی ازمبلغ هشت قسط باقيمانده بدهي آن شركت به منطقه 3 به مبلغ 476/406/432/1 ريال ارسال ميگردد. بدیهی است مابه التفاوت آن به مبلغ 476/406/172 ريال نيزتوسط شرکت در وجه شهرداري پرداخت می گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح تا درصورت موافقت اقدامات بعدي معمول شود. ضمناً درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

    تملك پلاك ثبتي متعلق به ميلاد نوري  

 

4- لايحه شماره 930067265- 26/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004841- 26/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه‌بعدي آن، شهرداري يزد درنظر داردنسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي 5/1684 بخش3 يزد به كد نوسازي شماره 9 – 148 – 2 – 9 متعلق به ميلاد نوري كه طبق طرح تفصيلي داراي كاربري مسير( تعريض گذر) ومسكوني ميباشد بمنظور پاركينگ درون محله اي فهادان اقدام نمايدلذا در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/704 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200044 سایر تملکات منطقه سه اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به محمدحسن حكيمي نقاره چي

 

5- لايحه شماره 930067747- 27/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004871- 28/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك هاي ثبتي 3759  اصلي و 1/3759 بخش يك يزد به كدنوسازي شماره 37-12-3-9 متعلق به محمد حسن حكيمي نقاره چي و شركا كه طبق طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني وپاركينگ بوده و در طرح پاركينگ خيابان شهيد ابراهيمي (فرمانداري) قرار گرفته  اقدام نمايد لذا در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/032/6ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين مقرر شد مبلغ 000/000/000/2 ريال پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك و مابقي طي دو قسط از ابتداي سال آينده  در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل کد 15310200049 تملک پارکینگ ناحیه تاریخی بودجه سال 1394 قدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    طرح اجرائي گذر مجاور مسجد اولياء

 

6- نامه شماره 930059227- 26/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004498- 3/12/93 :

«شوراي محترم اسلامي شهريزد موضوع : ارسال طرح اجرائي گذرمجاور مسجد اولياء با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً به پیوست طرح اجرایی گذر مجاور مسجد اولیاء (واقع در محله اهرستان) تهیه شده براساس الگوی طرح تفصیلی شهر بد، در4  شیت به انضمام نقشه موقعیت و گزارش توجیهی آن جهت تأیید ارسال می گردد . عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران وتوسعه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق طرح اجرايي فوق مورد تأييد قرار گرفت .

    طرح تقاطع فرودگاه با بلوار ولايت  

 

7- نامه شماره 940002203 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000145 بشرح زير :

« جناب حجت الاسلام حاج شيخ عباس زارع رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد موضوع : طرح تقاطع فرودگاه با بلوار ولايت با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً به پیوست cd طرح بلوار ولايت ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي درجلسه شوراي شهر نتيجه را نيز جهت اقدامات تكميلي اعلام نمايند .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران وتوسعه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق طرح اجرايي فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/19 خاتمه يافت.