يكصدوهفتاد وهشتمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

     يكصدوهفتاد وهشتمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 روز شنبه مورخ 5/2/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و با گراميداشت سالروز شكست مفتضحانه حمله نظامي آمريكا درصحراي طبس وشهادت سردار رشيد اسلام شهيد بزرگوار محمد منتظر قائم از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا ادامه دهنده راه شهداء  وقدردان نعمات الهي باشيم.

وي درادامه از اعضاي شورا به پاس حضور در همايش پياده روي خانوادگي كه با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي به مناسبت گراميداشت روز شوراها برگزار شده بود تقدير وتشكر نمود . سپس ايشان از شهرداري خواست پيشنهادهاي خود را درخصوص تعيين تكليف اراضي واقع دربلوار كوثر جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري در اسرع وقت به شورا ارسال نمايند .

سپس‌آقاي عظيمي زاده شهردارمحترم درخصوص تقويت اداره‌حقوقي وهمچنين واحد اجرائيات شهرداري با درنظر گرفتن امكانات و تجهيزات بيشتر به خصوص تأمين نيروي انساني براي جلوگيري از ساخت‌ و سازها وموارد ديگرمطالبي راعنوان كه ‌مقرر گرديد شهرداري لايحه پيشنهادي‌خود را جهت بررسي و تصميم ‌گيري به شورا ارائه نمايند .

وي درادامه اقدامات انجام شده از سوي شهرداري بابت آزاد سازي سنگ بري موجود واقع درحدفاصل ميدان شهداي محراب و ابوذر جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي را عنوان نمود .

مصوبات :

 

    طرح زيرگذر و ميدان بلوار ولايت  

 

1- نامه شماره 940004587- 5/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000350- 5/2/94 :

«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : طرح زيرگذر و ميدان بلوار ولايت در تقاطع با فرودگاه با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً بدينوسيله CD طرح زيرگذر ميدان ولايت از سمت بلوار آزادگان به سمت فرودگاه ارسال مي گردد . خواهشمنداست دستورفرماييد ضمن بررسي ، نتيجه را جهت اقدامات بعدي به شهرداري ارسال نمايند . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع‌درصحن علني‌شورامطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون عمران‌و توضيحات رياست ‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تأييد قرار گرفت .

    طرح زير گذر خاتمي  

 

2- نامه شماره 930048577- 13/10/93شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003704- 13/10/93:

«جناب حجت الاسلام حاج شيخ عباس زارع موضوع : مصوبه كميته ايمني درخصوص طرح زيرگذر خاتمي با سلام وصلوات برمحمدو آل محمد(ص) احتراماً به پيوست نقشه زيرگذر وصورت جلسه كميته ايمني ميدان حضرت آيت ا... خاتمي جهت بررسي و طرح درجلسه شوراي اسلامي شهر ارسال مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع‌درصحن علني‌شورامطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون عمران‌و توضيحات رياست ‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تأييد قرار گرفت .ضمناً مقررگرديد شهرداري نسبت به تملك و آزادسازي راستگرد طرفين ميدان بصورت همزمان اقدام نمايد .

 

    نرخ خدمات عوارض خودرو در دفاتر پيشخوان 

 

3- لايحه شماره 930064639- 14/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004683- 14/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 884-93 مورخ 25/11/93 انجمن صنفي كارفرمايي دفاتر پيشخوان دولت مبني بردرخواست افزایش هزينه خدمات دریافت عوارض خودرو ارسال و پیشنهادمی نماید حق الزحمه دريافتي دفاتر پيشخوان براي هر فيش پرداختي عوارض خودرو از مبلغ فعلي 23000ریال به مبلغ 40.000 ريال افزایش یابد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي مهدي فعالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    پرداخت الكترونيكي عوارض وبهاي خدمات به صورت برخط 

 

4- لايحه شماره 930043212- 13/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003328- 13/9/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار مي رساند برابر تصميمات اتخاذشده در جلسه مورخه 02/07/1393 با موضوع بررسي مسائل و راهكارهاي پرداخت الكترونيكي عوارض و بهاي خدمات شهرداری به صورت برخط از طريق دستگاه كارت خوان و ثبت همزمان به صورت سيستمي در سامانه شهرسازي و نظر به اينكه لازمه ثبت برخط ارقام پرداختي در سامانه مذكور صفر بودن 3 رقم آخر مبالغ محاسباتي مي باشد، لذا پيشنهاد مي گردد عوارض و بهاي خدمات شهرداري با كسر ارقام  زیر هزار ريال محاسبه و دريافت گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي مهدی فعالی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

 

    مجوز اخذ وام بانك تجارت  

 

5- نامه شماره 930057363- 18/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004273- 18/11/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به استحضار مي رساند با عنايت به مذاكرات و هماهنگی بعمل آمده باسرپرستی بانك تجارت در خصوص اخذ تسهيلات اعتبار در قالب خريد دين، شهرداري در نظر دارد به منظورتامین بخشی ازهزینه تملك پلاك 7342/41 (محل سابق كارخانه جنوب) از بنیاد مستضعفان و جانبازان نسبت به أخذ وامي معادل60.000.000.000 ريال (شصت ميليارد ريال) با كارمزد حداكثر 24% و با مدت بازپرداخت10ماهه از بانك تجارت از طريق افزايش رديف درآمدي كد 1554201002 ( وام هاي دريافتي از بانك ها) اقدام نمايد. خواهشمند است با عنايت به بند 13 ماده 71 قانون فوق الذكرموضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح ودر صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. لازم به ذكر است در صورت دريافت وام مذكور ، مراتب در اصلاحيه تقدیمی بودجه سال 93 لحاظ خواهدگردید.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    مساعدت به اتحاديه مؤسسات و مراكز قرآني   

 

6- نامه شماره 160/93- 2/11/93 اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004112- 8/11/93 :

« جناب حجت الاسلام والمسلمين عباس زارع رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد سلام عليكم با صلوات برمحمد وآل محمد(ص) با عرض تبريك به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر احتراماً به استحضار مي رساند اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي استان يزد از سال 1386 بامجوز اداره كل تبليغات اسلامي استان فعاليت خود را آغاز نموده و تاكنون بيش از 120 مؤسسه و خانه قرآن تحت پوشش دارد و در جاي جاي استان فعاليت هاي قرآني در زمينه هاي عمومي و تخصصي فراگير مي باشد لذا خواهشمند است زماني را تعيين فرمائيد تا با همراهي حضرتعالي از بعضي از مؤسسات و محل اتحاديه مؤسسات قرآني استان بازديد نموده و ما را درهر چه بهتر برگزار شدن فعاليت هاي قرآني راهنمايي و مساعدت فرمائيد. شايق – مديرعامل اتحاديه مؤسسات ومراكز قرآني مردمي استان يزد »

موضوع‌درصحن علني‌شورامطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي واجتماعي و توضيحات رياست ‌آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري (سازمان فرهنگي ،ورزشي)مبلغ سي‌ميليون ريال( 000/000/30 ريال) از رديف امور فرهنگي بعنوان مساعدت مالي و همچنين شهرداري از رديف ماده 17 سهم خود نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال(000/000/50 ريال)به عنوان قرض الحسنه به آن مؤسسه پرداخت نمايد.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.