يكصدوهفتاد وسومين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

     يكصدوهفتاد وسومين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 18/1/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به مهيمان بزرگوارحضرت آيت ا...ناصري نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه محترم يزد وتقديروتشكر از ايشان به پاس حضوردراين جلسه ابراز اميدواري نمود تا بتوانيم از بيانات و رهنمودهاي ارزنده ايشان بهره مند و نهايت استفاده را ببريم.

سپس حضرت آيت ا...ناصري ضمن تقديروتشكرازاعضاي شورا بخاطر برپايي اين نشست وتوفيق حضور درجمع منتخبين مردم دربهارفاطمي، از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد كه بتوانيم آنچه را كه وظيفه و تكليف ماست به نحواحسن عمل كنيم و با توجه به اينكه دربهار همه چيز نو مي شود ما هم بتوانيم با يك خانه تكاني ثمرات و تحول جديدي دركارها بدهيم تا به كمالات برسيم و همه مسئولين جامعه بايد با يك برنامه ريزي اصولي دركارها تحول آفريني داشته باشند و از كارهاي تكراري اجتناب ورزند و كارهايي را كه ضرورت دارد دراولويت قراردهند و كارهاي عقب مانده را جبران نمايند و با عنايت به مسائل مهم وبا ارزش، كلان فكر كنيم و از كارهاي روزمرگي بپرهيزيم و با همت و تلاش  طرحهاي جديد و بزرگ براي شهر داشته باشيم تا به ياري خدا بتوانيم يك تحول اساسي و خوب در شهر يزد ايجاد كنيم.

وي در ادامه اظهارداشت : با توجه به ضرورت و اهميت ، شورا بايد در زمينه هاي مختلف كميسيونهاي تخصصي داشته باشند بخصوص بحث فرهنگ و مسائل فرهنگي كه جزء وظايف اصلي شوراها مي باشد توجه جدي و ويژه شود و با يك برنامه ريزي هدفمند چشم انداز بيست ساله آينده شهر يزد از لحاظ فرهنگي بدليل داشتن اعتقاد راسخ، اخلاق، علم ، اصالت  شخصيت هاي ديني ترسيم گردد تا بتوانيم نقشه دشمنان كه قصد دارند در فضاهاي مجازي بخصوص حوزه فرهنگ و خانواده كانون خانواده ها را متزلزل و بي اساس كنند با تشكيل كلاسهاي مشاوره و نيز اصلاح جوانان و پاسخ به مشكلات آنان در بحث انتخاب دوست،حجاب با همكاري تمامي دستگاهها ازجمله آموزش وپرورش اقدامات لازم و ضروري بعمل آيد . ايشان درادامه تأكيد نمود همه ما بايد كارهايمان خدايي باشد و قصد خدمت براي مردم و جامعه داشته باشيم تا اثرات معنوي براي ما هم در دنيا و هم درآخرت داشته باشد و به ياري خدا كارهاي بزرگ با همت بلند انجام بدهيم و شاهد رشد وشكوفايي و تحول بزرگ در شهر يزد باشيم.

سپس هر يك از اعضاي شورا با عرض خير مقدم و خوشامدگويي به ميهمان ارجمند حضرت آيت ا... ناصري وآرزوي موفقيت وسربلندي براي ايشان وساير مسئولين درسال جديد نقطه نظرات ، پيشنهادهاي خود درخصوص چشم انداز بيست ساله فرهنگي شهر يزد، توجه ويژه به فرهنگ خانواده و سبك زندگي، تكريم خانواده ، حفظ محيط زيست شهري، ازدواج جوانان، برگزاري بيشتر كلاسهاي مشاوره اي جهت ازدواج وجلوگيري ازطلاق، اعتياد، توجه بيشتر به نخبگان، تعامل و همكاري تمامي دستگاهها بخصوص آموزش وپرورش و صدا وسيما، ممانعت مهاجرت پذيري شهر و جلوگيري از افراد غيربومي در يزد مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند.

درادامه وبراساس دستوركار جلسه موضوع متمم ، اصلاحيه بودجه سال 93 شهرداري با حضور آقاي عظيمي زاده شهردار محترم ، آقاي پيرنيا معاونت برنامه ريزي وتوسعه مطرح ومقررگرديد موضوع در ابتدا در كارگروه تعيين شده باحضور اعضاي شورا و مسئولين مربوطه شهردار مورد بررسي و نتيجه را جهت تصميم گيري نهايي به صحن علني گزارش نمايند .

مصوبات :

 

    واگذاري غرفه

 

1- لايحه شماره 930061815- 4/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004513- 4/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساندبا عنايت به درخواست شماره 445/932301472 مورخ 12/11/93 سازمان ميادين ميوه و تره بار ( تصوير پيوست) و پيرو مصوبه بند 2 صورتجلسه شماره 101 مورخ 06/04/93 آن شوراي محترم ، در نظر است تعداد 7 غرفه از 12 غرفه در نظرگرفته شده ،به مستأجريني كه صلاحيت آنها از طريق كارگروه و فرم امتيازدهي پیوست مشخص گرديده واگذار گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ابوالفضل ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون خدمات شهري و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

     طرح باغ بزرگ شهر    

2- نامه شماره 930058647- 23/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004352- 23/11/93 :

« شوراي محترم اسلامي شهر يزد موضوع : ارسال نقشه وضوابط و مقررات و اقدامات اولويت دار طرح راهبردي باغ بزرگ شهر جهت تأييد نهايي با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً پیرو نامه شماره 930048797 مورخ 15/10/1393 درخصوص طرح راهبردی باغ بزرگ شهر و با عنایت به بند 1 صورتجلسه مورخ 20/10/1393 آن شورای محترم و تصویب سناریوی سوم پیشنهادی، به پیوست یک جلد از ضوابط و مقررات شهرسازی و مالی و همچنین اقدامات اولویت دار به انضمام یک شیت از نقشه پیشنهادی پهنه بندی و کاربری مربوطه ارسال می گردد.

با توجه به پیش بینی مشاور و نیاز تقریبی به 000/000/000/160 ریال اعتبار جهت تملک و اقدامات اولیه و محرک توسعه توسط شهرداری در سال1394 و همچنین نیاز به تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج، خواهشمند است نسبت به تائید نهایی موارد فوق الذکر در شورای اسلامی شهر، دستور اقدام لازم مبذول فرمائید.عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تأييد قرار گرفت .

    طرح پيشنهادي  

 

 

3- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان زارع ، مطهريان ، پاك نژاد ، نيكنام و سركارخانم ها  وزيري و اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004706- 17/12/93 به شرح زير :

« موضوع : تصويب هرگونه اقدام شهرداري براي اجراي مصوبات ، تأكيدات و تأييدات كه خارج از حوزه شورا بر دوش شهرداري گذاشته مي شود .

مستند به ماده 76 (بندهاي مختلف كه حوزه نظارت شورا را بيان داشته) ، كليه مصوبات ، تأكيدات ، تأييدات و ... در هر كميسيون ، شورا ، جلسه ، سمينار ، همايش و ... كه مجري آن شهرداري يزد مي باشد و مكان آن درحوزه كاري شهرداري يزد مي باشد يا نمي باشد ولي مرتبط با حوزه كاري شهرداري يزد مي باشد  مي بايست درچارچوب ضوابط و مقررات مربوطه طي لايحه اي به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد و صرفاً با تصويب شوراي اسلامي شهر يزد قابليت اجرا پيدا مي كند . »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    طرح پيشنهادي  

 

 

4- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان زارع ، مطهريان ، فقيه خراساني ، خباززاده  ، نيكنام ، كاشفي زاده و سركارخانم ها  وزيري و اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004707- 17/12/93 به شرح زير :

« موضوع: طرح نورپردازي ليزري ميدان اميرچقماق(بررسي و مطالعه، امكان سنجي) .  با توجه به اهميت  اماكن تاريخي مذهبي كه نقش بسزايي درجذب توريست به شهر يزد دارند و اثرات مثبت اين موضوع، سازمان رفاهي تفريحي مكلف است، نسبت به بررسي و مطالعه و امكان سنجي درمورد روشها و طرحهاي مختلف نورپردازي ليزري بصورت متحرك براي برجسته شدن نماي ميدان اميرچقماق اقدام و طرحهاي پيشنهادي را جهت تصويب دراسرع وقت به شوراي اسلامي شهر يزد ارائه دهد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    طرح پيشنهادي  

 

 

5- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان زارع ، رادمنش ، مدرسي ، خباززاده ، نيكنام ، و سركارخانم ها يادگار و اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004550- 6/12/93 به شرح زير :

« موضوع: ايجاد مجموعه هاي ورزشي اختصاصي براي آقايان و بانوان.  با صلوات برمحمد وآل محمد(ص) ازآنجائيكه ايجاد نشاط و شادابي و حفظ سلامت شهروندان و پركردن اوقات فراغت همه اقشار خصوصاً جوانان عزيز يكي از دغدغه هاي همه اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر مي باشد و با توجه به پتانسيل موجود در بلوار استقلال و بلوار درحال احداث مجاور آن ساخت مجموعه هاي ورزشي با شبيه سازي ساحل دريا كه با ساخت استخر سرباز و استفاده از شن هاي موجود و در كنارآن ايجاد زمين واليبال ساحلي و زمين فوتبال ساحلي مي تواند مجموعه اي تفريحي و ورزشي بسيارجالبي را بوجودآورد لذا پيشنهاد مي گردد شهرداري اقدامات مقتضي درخصوص اخذ زمين از اداره راه و مسكن را بدين منظور معمول واقدامات بعدي را برابر ضوابط و مقررات طي لايحه اي به شورا اعلام نمايد و يا چنانچه اعضاء محترم صلاح بدانيد اين مجموعه ها در منطقه باغ شهر كه شهرداري زمين هاي زيادي ازمؤسسه كوثر طلب دارد درآن منطقه تأسيس گردد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، طرح پيشنهادي فوق مبني بر مكان يابي آن در تمامي سطح شهر و موقعيت هايي كه امكان ايجاد آن مجموعه ها را دارد مورد تصويب قرار گرفت .

    انتخاب كارشناس خبره عضو هيئت عالي سرمايه گذاري 

 

6- لايحه شماره 930058658- 23/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004348- 23/11/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو نامه شماره 930023784 مورخ 26/05/93 در خصوص انتخاب يك نفر به عنوان كارشناس بصير و خبره به عنوان عضوهيئت عالي سرمايه گذاري شهرداری، بدين وسيله با توجه به رزومه كاري پيوست، آقاي علي افخمي مشاور صنعتی استاندارمحترم به عنوان كارشناس خبره جهت عضویت درهیات موصوف‌پيشنهاد مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ومراتب موافقت شورای محترم را امر به ابلاغ فرمائيد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رئيس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/11 خاتمه يافت.