يكصدوهشتمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدوهشتمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
     يكصدوهشتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 9 صبح روز سه ‌شنبه مورخ 1/7/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و با آرزوي عاقبت به خيري و توفيق خدمت رساني صادقانه هرچه بيشتربه مردم وبا گراميداشت هفته دفاع مقدس ،سالروز يادآوري رشادتها ، ايستادگي هاي دلير مردان غيور ايران در مقابل دشمن و يادوخاطره شهداي والا مقام و آرزوي شفا وسلامتي براي جانبازان وسربلندي بيشتر براي آزادگان سرافراز ،عزت و سربلندي ميهن عزيز اسلامي را از خداوندمتعال مسئلت نمود و درادامه كليپ آماده شده به‌مناسبت هفته دفاع مقدس توسط ‌روابط عمومي، پخش گرديد .
 
 مصوبات :
 
     انتخاب اعضا جهت عضويت در كميسيون‌هاي داخلي شورا
 
 
 1- بر اساس بند يك ماده 14 آيين‌نامه اجرايي تشكيلات و انتخابات داخلي شوراها در خصوص تشكيل كميسيون‌هاي داخلي شورا وتعيين اعضا جهت عضويت درآن كميسيون‌ها براي  سال دوم- دوره چهارم ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و رأي گيري با ورقه موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
الف : كميسيون برنامه و بودجه: آقايان فقيه خراساني ، رادمنش، مطهريان ، مدرسي ، سركار خانم اميني.
ب: كميسيون عمران و توسعه: آقايان رادمنش، شايق، زارع، مدرسي ، سركار خانم اميني.
ج : كميسيون‌خدمات شهري: آقايان كاشفي‌زاده، خباززاده ، نيكنام ، سركار خانم‌ها يادگار و اميني.
د: كميسيون فرهنگي ، اجتماعي: آقايان رادمنش، كاشفي‌زاده، مطهريان، پاك‌نژاد ، سركارخانم‌ وزيري.
هـ: كميسيون تحول اداري و املاك: آقايان فقيه‌خراساني، شايق، كاشفي زاده، مطهريان ، سركار خانم‌وزيري.
 
     معرفي اعضاي شورا به عنوان نماينده در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته و ...
 
 
2-در رابطه با تعيين و معرفي اعضاي شورا بعنوان نمايندگان شوراي اسلامي شهر در شهرداري‌هاي مناطق سه‌گانه، ناحيه تاريخي، كميسيون‌هاي مواد 77 و 100، تمامي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري، كميسيون‌هاي شهرداري و ... براي سال دوم- دوره چهارم موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
 
عباس زارع: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، سازمان آتش نشاني، شوراي ترافيك استان ، كميته نامگذاري ، پارك قرآني ، كميته فني كميسيون ماده 5 راه وشهرسازي.
عزت يادگار: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه ، سازمان پاركها وفضاي سبز ، ستاد ديه ، كميته رفاه وتعاون شهرداري ، كار گروه استاني ارزيابي اثرات زيست محيطي .
مهدي كاشفي زاده : نماينده شورا در شهرداري منطقه يك، شهرداري ناحيه تاريخي، سازمان تاكسيراني، شوراي بهداشت استان و شهرستان ، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركتها ،‌ كميته رفاه وتعاون شهرداري .‌
 
سيد محمد رضا مدرسي: نماينده شورا در شهرداري ناحيه تاريخي، كميسيون بدوي شماره يك ماده صد، سازمان آرامستان‌ها، كميسيون عالي سرمايه‌گذاري و مشاركتها ، سازمان و شوراي ميراث فرهنگي ، كميته تعيين ارزش معاملاتي املاك ، كميته ايمني طرح ها ومسائل ترافيكي.
 
حميدرضامطهريان : نماينده شورا درشهرداري منطقه يك، كميسيون تجديدنظرشماره چهار ماده صد، سازمان فرهنگي ورزشي ، كميته انطباق شهرستان ، هيأت انضباطي سازمان تاكسيراني، هيأت حل اختلاف ماده38 ، پارك قرآني ، كميته فني مطالعات اجتماعي وفرهنگي.
محمد فقيه خراساني: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، كميسيون شماره يك ماده 77، سازمان مديريت پسماند، ستاد ديه، كميته انطباق شهرستان، كميته تحول اداري شهرداري، كميته بحران آب، اداره املاك شهرداري، كميسيون عالي سرمايه گذاري ومشاركتها، ذيحسابي، كميسيون عالي معاملات شهرداري ، پروژه طرح توسعه حضرت امامزاده جعفر(ع)، كارخانه كمپوست.
 
سيده حميده وزيري: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، كميسيون تجديد نظر شماره شش ماده صد، ستاد ديه ، روابط عمومي و امور بين الملل، آموزش وپرورش شهرستان، هيأت امناء دانشگاه علمي كاربردي شهرداري.
اميرحسين رادمنش: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، شهرداري ناحيه تاريخي، كميسيون تجديدنظر شماره هفت ماده صد،سازمان پايانه مسافربري، كارگروه دفاتركارگزاري، كميسيون عالي سرمايه گذاري ومشاركتها،كميسيون عالي معاملات شهرداري،كميسيون درآمدي، كشتارگاه صنعتي(شركت فرآوري و مواد پروتئيني)،آموزش وپرورش استان، شوراي عالي برنامه ريزي شهرداري، كميته تعيين ارزش معاملاتي املاك . 
مرتضي شايق : نماينده شورا در شهرداري منطقه يك، سازمان عمران و بهسازي ، اداره اجرائيات ، شهرك مشاغل فني مزاحم شهري، كميسيون مشاغل مزاحم شهري وغيربهداشتي (بند20 ماده 55 قانون شهرداري)، پروژه طرح توسعه حضرت امامزاده جعفر(ع)، كميسيون تحويل قطعي موقت پروژه ها، كميته ايمني طرحها و مسائل ترافيكي.
سيد محمدعلي پاك نژاد: نماينده شورا درشهرداري منطقه دو، كميسيون بدوي شماره دو ماده صد ، سازمان اتوبوسراني، كميته نامگذاري، اداره حقوقي شهرداري، هيأت مديره دبيرستان پسرانه ماندگار ايرانشهر،
 
وحيدرضا خباززاده يزدي: نماينده شورا در شهرداري منطقه سه، شهرداري ناحيه تاريخي، كميسيون بدوي شماره سه ماده صد،كميسيون شماره دو ماده 77، سازمان ميادين ميوه و تره‌بار، كميته بحران آب، كميسيون عالي سرمايه‌گذاري و مشاركتها، كميته اصلاح و بهبود روشها ، كميسيون شماره هفت قطع درخت (ماده14)، سازمان و شوراي ميراث فرهنگي، كميته تعيين ارزش معاملاتي املاك .
 
مليحه اميني اصيل : نماينده شورا در سازمان آمار و فناوري اطلاعات، كارگروه دفاتر كارگزاري، كميته اصلاح و بهبود روشها.
 
سپنتا نيكنام: نماينده شورا در شهرداري منطقه دو، شهرداري ناحيه تاريخي، سازمان رفاهي تفريحي، كميته نامگذاري، اداره اجرائيات شهرداري ، كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركتها.  
 
 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/11 خاتمه يافت