يكصدوهشتاد وهشتمين ‌جلسه چهارمين شوراي‌اسلامي‌شهريزد

صورتجلسه

     يكصدوهشتاد وهشتمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي‌شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز سه‌شنبه مورخ 12/3/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافرون همكاران ارجمند وساير مسئولين ، فرارسيدن ميلاد يگانه منجي بشريت عالم حضرت مهدي موعود (عج) را بر همگان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء منتظرين واقعي آن حضرت قرار دهد و در ظهور و فرج ايشان تعجيل نمايد وي در ادامه خواستار حضور آقاي رضايي مدير كل راه و شهرسازي استان در جلسه علني شورا براي مطرح نمودن مطالبات و اراضي دولتي سهم شهرداري بر اساس پي‌گيري‌هاي صورت گرفته توسط شهرداري ازسوي معاون محترم وزير راه و شهرسازي گرديد.

سپس آقاي شايق با عرض تبريك ميلاد حضرت مهدي (عج) در خصوص حضور مدير كل راه و شهرسازي در جلسه علني شورا پيشنهاد نمود ابتدا با تشكيل كارگروه موضوع مطالبات با حضور نمايندگان شورا،مسئولين وكارشناسان مربوط به شهرداري موردبررسي قرار گيرد.وي در ادامه خواهان نصب هر چه زودتر تابلوي شهرداري ناحيه يك در منطقه سه واقع‌در آزادشهر از سوي شهرداري گرديد.

در ادامه آقاي كاشفي‌زاده با عرض تبريك اعياد شعبانيه، ضمن تقدير و تشكر از عملكرد نيروي انتظامي  به خاطر جمع‌آوري معتادان، از نيروي انتظامي خواست هر چه زودتر در خصوص مسائل و مشكلات پيش‌آمده در محله فهادان براي تأمين امنيت آن محل اقدامات لازم و اساسي بعمل آورد.

سپس هر يك از اعضاي شورا در رابطه با حضور افاغنه و افراد بيگانه در محلات شهر و ناامني‌هاي ايجاد شده براي شهروندان و نظارت هر چه بيشتر براي سكونت آنان ، نقطه نظرات و پيشنهادات خود را مطرح كه مقرر گرديد شورا در اولين جلسه با دعوت از تمامي مسئولين مربوطه موضوع مورد بررسي تا تصميمات لازم اتخاذ گردد.

 

مصوبات :

    طرح تقاطع خيابان‌هاي معراج و فارابي   

 

 

1- نامه شماره 940002130- 29/1/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941000237- 30/1/94 :

«احتراماً به پيوست چهار نسخه از طرح اجرائي تقاطع خيابان‌هاي معراج و فارابي كه بر اساس طرح تفصيلي پيشنهادي به انضمام گزارش توجيهي وجانمايي گذر بر روي نقشه 2000/1سال 1386و CD  طرح ارسال مي‌گردد.خواهشمند است پس از بررسي وتاييد نتيجه رابه‌شهرداري اعلام نماييد. عظيمي‌زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت .

 

    پهنه بندي و ارزش زمين 

 

2- نامه شماره 930056028- 13/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004186- 13/11/93 :  

« احتراماً در راستاي اجرايي شدن رديف‌هاي تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات سال 1394 از جمله سطوح خدمات، كسري فضاي باز و كسري پاركينگ و غيره كه نياز به كارشناسي روز دارد و همچنين با عنايت به لزوم ارائه نقشه پهنه بندي در خصوص تراكم آپارتماني، بدينوسيله به پيوست فايل پهنه بندي و ارزش روز زمين كه توسط كارگروه كارشناسان رسمي بررسي دفترچه ارزش منطقه بندي دارايي تهيه و تنظيم گرديده است جهت استحضار و دستور بررسي و تصويب در شوراي محترم تقديم مي‌گردد. ضمناً آقاي مهندس مجيد زرگرباشي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رييس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پهنه بندي پيشنهادي تراكم آپارتمانهاي مسكوني سطح شهر ضمن حداقل قيمت منطقه بندي طبق دفترچه دارايي براي صدور مجوز آپارتمان سازي با ضريب پيشنهادي 100 به 50 ، ضريب پيشنهادي 150 به 100، ضريب پيشنهادي 200 به 150 ، ضريب پيشنهادي 250 به 250، ضريب پيشنهادي 300 به 300 ، مورد تصويب قرار گرفت.

 

   تأسيس و راه اندازي تعاوني مصرف ارزان قيمت    

 

3- طرح پيشنهادي تعدادي از اعضاي شورا به نام‌هاي (آقايان زارع، كاشفي زاده و سركار خانم‌ها وزيري و اميني) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941000889-7/3/94:  

موضوع : تأسيس تعاوني‌ كالاي مصرفي ارزان قيمت

« همانطوري كه استحضار داريد يكي از وظايف مهم شوراي اسلامي شهر تأسيس تعاوني‌هاي كالاي مصرفي ارزان قيمت در شهر مي‌باشد از آنجايي كه ماه مبارك رمضان در پيش است و نياز به چنين مراكزي بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود لذا پيشنهاد مي‌گردد شهرداري در مناطق شهر به ترتيب در آزادشهر ، مريم‌آباد ، حسن آباد با مشاركت بخش خصوصي اين خدمت ارزشمند را به همشهريان عزيز ارائه نمايد.»

موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد در راستاي رفاه حال شهروندان محترم شهرداري با توجه به اعلام آمادگي مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و همكاري بخش خصوصي نسبت به احداث و راه‌اندازي بازارچه ميوه و تره‌بار در محلات حسن آباد ، مريم‌آباد، امام‌شهر، آزادشهر و بلوار بسيج تا تاريخ 23/3/94 اقدامات لازم معمول نمايد.

    معرفي نماينده    

 

4- نامه شماره 1665/3/147/942- 5/2/94 مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي استان ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941000406- 8/2/94 ، در خصوص معرفي نماينده شورا جهت حضور در كارگروه ثبت جهاني بافت تاريخي شهر يزد، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات، سركار خانم اميني بعنوان نماينده شورا در اين زمينه تعيين و انتخاب گرديد.

    نامگذاري معابر    

5- لايحه شماره 930066668- 24/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره931004806- 24/12/93 درخصوص بررسي صورتجلسه مورخ 18/12/93 كميته نامگذاري ،موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي ،اجتماعي شورا  وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق رديف يك آن مربوط به تغيير نام خيابان مهر به شهداي زرتشتي ،صرفاً با تغيير نام آن خيابان مورد تصويب قرار گرفت و مقررگرديد درجلسات آتي شورا نام آن خيابان تعيين وهمچنين تمامي موارد پيشنهادي مورد بررسي و تصميم گيري نهايي قرار گيرد .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/9 خاتمه يافت.