يكصدوهشتاد ونهمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي‌شهريزد

   صورتجلسه

     يكصدوهشتاد ونهمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي‌شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16 روز ‌شنبه مورخ 16/3/94 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) فرارسيدن نيمه شعبان سالروز ميلاد با سعادت و پرخير وبركت يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي موعود (عج) را به تمامي شيعيان ، محبين و منتظران آن حضرت تبريك و تهنيت عرض نمود . همچنين فرارسيدن سالروز ارتحال جانگداز معمار كبيرانقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) وقيام 15 خرداد را به ملت شريف و شهيد پرور ايران تسليت عرض نموده و ازخداوند متعال خواست تا همچون گذشته بتوانيم راه و منش شهداي والامقام و حضرت امام راحل را مورد استفاده و سرلوحه كارهايمان قراردهيم . وي درادامه درخصوص ناامني ها واتفاقات بوجود آمده دربافت قديم يزد در روزهاي اخير از مسئولين استان به خصوص فرماندهي محترم نيروي انتظامي وساير دستگاههاي مربوطه از جمله ميراث فرهنگي ، شركت توزيع برق منطقه اي ، شهرداري در راستاي تأمين امنيت ونيز ساماندهي و بهسازي بافت تاريخي اقدامات لازم بعمل آورند كه دراين زمينه ساير اعضاي شورا هم نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را جهت تأمين وبرقراري امنيت دربافت قديم ارائه  كه مقررگرديد به دليل ضرورت واهميت، شورا با دعوت از مسئولين مربوطه در اولين جلسه روز سه شنبه مورخ 19/3/94 بصورت غيرعلني موضوع را مورد بررسي قرار دهد.

درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده با عرض تبريك ميلاد حضرت مهدي موعود (عج) و گراميداشت سالروز ارتحال حضرت امام خميني (ره) و ياد وخاطره شهداي پانزده خرداد ،گزارشي از دستاوردهاي خود از سفر به كشور فرانسه جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .سپس لايحه ارسالي از سوي شهرداري درخصوص اعلام نرخ پيشنهادي كليه خطوط شهري و حومه مطرح شد كه مقررگرديد درجلسات آتي شورا مورد تصميم گيري نهايي قرار گيرد .  

 

 

 

مصوبات :

    تفويض اختيار و آئين نامه ماده  

 

1- لايحه شماره 930051961- 27/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931003939- 27/10/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، وبه استناد ماده 23 آيين نامه مالي شهرداري بدينوسيله به پيوست سه نسخه از بودجه پيشنهادي سال 1394 كه ازحيث درآمد و هزينه معادل 000/835/585/3 هزار ريال مي باشد تقديم مي گردد . خواهشمند است باعنايت به اختيارات تفويضي به اينجانب درماده 26 آيين نامه مالي شهرداري و با توجه به ماده 67 قانون شهرداري نسبت به بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي اقدام لازم معمول فرماييد . ضمناً پيشنهاد مي نمايد به منظور تسريع درانجام امور به استناد تبصره ذيل بند 2 ماده 45 قانون شهرداريها ، در رابطه با اجراي بودجه پيشنهادي طبق جدول پيوست نسبت به تفويض اختيارات آن شوراي محترم به اينجانب و همچنين به استناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداري درخصوص تفويض اختيار اينجانب به معاونين وساير مسئولان شهرداري و سازمانهاي تابعه به‌ترتيب پيوست موافقت فرماييد .همچنين آيين نامه هزينه كرد ماده 17 و هزينه هاي رفاهي براي بودجه سال 94 نيز به پيوست تقديم وخواهشمند است موارد مذكور را نيز بررسي و مراتب موافقت را جهت اجرا امر به ابلاغ فرماييد . بديهي است بودجه تجميعي وتلفيقي شهرداري نيز متعاقباً تقديم خواهد شد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رئيس آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر واستماع مخالف ، موافق پيشنهاد فوق الف : تفويض اختيار براي شهرداري ب : آيين نامه چگونگي هزينه كرد كمكها و اعانات (ماده 17) جهت اجرا در سال 94 بشرح زير مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت :

 

 

 

 

الف : تفويض اختيارات پیشنهادی شهرداری براي سال 94

بند

مستندات قانوني تفويض اختيار

سقف مبلغ تفويضي به :

شهردار

معاونت اداري و مالي

رؤساي مناطق

مديران سازمان‌ها

1

تصويب انجام معاملات اعم از خريد و فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره از طريق مناقصه عمومي يا مناقصه محدود ، حراج يا مزايده موضوع مواد 5 ، 12 ، 29 و 30  آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها با رعايت مقررات مربوطه

اعتبارات مصوب

 

مناقصه عمومي و محدود تا سقف دو ميليارد ريال

مناقصه عمومي  تاسقف پنج میلیارد ریال و محدود تا سقف دو ميليارد ريال

مناقصه عمومي  تاسقف اعتبار مصوب و محدود تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون ريال.

به استثناي سازمان عمران كه مبلغ سه میلیارد ريال

مصوبه شورا 

اعتبارات مصوب

 

مناقصه عمومي و محدود تا سقف دو ميليارد ريال

مناقصه عمومي  تاسقف پنج میلیارد ریال و محدود تا سقف دو ميليارد ريال

مناقصه عمومي  تاسقف اعتبار مصوب و محدود تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون ريال.

به استثناي سازمان عمران كه مبلغ سه میلیارد ريال

***  صورتجلسات کمیسیونها به امضاء ناظرین شورا  برسد

2

تصويب تصميم كميسيون مناقصات موضوع ماده 18 آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها

 

اعتبارات مصوب

تا سقف بند يك

تا سقف بند يك

تا سقف بند يك

مصوبه شورا 

تا سقف پنجاه میلیارد ریال

تا سقف بند يك

تا سقف بند يك

تا سقف بند يك

 

****   صورتجلسات کمیسیونها به امضاء ناظرین شورا  برسد

 

3

تصويب انجام معاملات موضوع ماده 31 آيين‌نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها

 

اعتبارات مصوب

تاسقف بند يك مشروط به حضور نمايند گان شوراي شهر به عنوان ناظر

تاسقف بند يك مشروط به حضور نمايندگان شوراي شهر به عنوان ناظر

تاسقف بند يك با تأييد هيأت مديره سازمان و حضور نمايندگان شوراي شهر به عنوان ناظر

مصوبه شورا 

اعتبارات مصوب

تاسقف بند يك مشروط به حضور نمايند گان شوراي شهر به عنوان ناظر

تاسقف بند يك مشروط به حضور نمايندگان شوراي شهر به عنوان ناظر

تاسقف بند يك با تأييد هيأت مديره سازمان و حضور نمايندگان شوراي شهر به عنوان ناظر

4

تصويب انجام معاملات موضوع بند الف ماده 33 آئين نامه مالي پس از تأييد كميسيون ماده 14 آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها

 

تاسقف بند الف ماده 33(مبلغ 000/000/000/8 ریال)

هرپروژه تا سقف یک میلیارد  ريال

هرپروژه تا سقف پانصد ميليون ريال

هرپروژه تا سقف هفتصد ميليون ريال

مصوبه شورا 

تاسقف بند الف ماده

33(مبلغ 000/000/000/4 ریال)

هرپروژه تا سقف پانصد میلیون  ريال

هرپروژه تا سقف پانصد ميليون ريال

هرپروژه تا سقف دویسیت  ميليون ريال

5

 

تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شركتهاي دولتي ، بانكها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي

اعتبارات مصوب با حضور نمايندگان شورا

تا سقف یک میلیارد  ريال با حضور نمايندگان شورا

-

-

مصوبه شورا 

اعتبارات مصوب با حضور نمايندگان شورا

تا سقف یک میلیارد  ريال با حضور نمايندگان شورا

-

-

6

تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با  اشخاص  حقيقي و حقوقي مستثني از بند 5 فوق الذكر

 

هرموردپانزده ميليارد ريال با حضور نمايندگان شورا

تا سقف يك   ميليارد  ريال با حضور نمايندگان شورا

-

-

مصوبه شورا 

هرمورد شش ميليارد ريال با حضور نمايندگان شورا

تا سقف يك   ميليارد  ريال با حضور نمايندگان شورا

-

-

7

تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1)  ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با  اشخاص  حقيقي و حقوقي مستثني از بند 5 فوق الذكر توسط كميسيون متشكل از نماينده شهردار ، نماينده شوراي اسلامي شهر و معاون ذيربط شهرداري بيش ار ارقام بند 6 فوق الذكر

هرموردپانزده ميليارد ريال با حضور نمايندگان شورا

تا سقف يك   ميليارد  ريال

-

-

مصوبه شورا 

هرمورد شش ميليارد ريال با حضور نمايندگان شورا

تا سقف يك   ميليارد  ريال

-

-

8

تصويب و تاييد جابجايي و استقراض از حساب‌هاي بانكي موضوع مواد 39 و 40 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها (باستثناء حساب مربوط و عوارض كسب پاركينگ)

هر مورد سه ميليارد ريال

-

-

-

مصوبه شورا 

باستثاء حساب عوارض كسر پاركينگ و حسابهاي سپرده

هر مورد سه ميليارد ريال

-

-

-

9

تصويب و تأييد پرداخت از محل اعتبارات ماده 16 بودجه مصوب

بودجه مصوب

-

-

-

مصوبه شورا 

بودجه مصوب

-

-

-

10

تصويب و تأييد پرداخت از محل اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب

هرمورد تا سقف پنجاه ميليون  ريال

تا سقف دو   ميليون   ريال

0

0

مصوبه شورا 

هرمورد تا سقف بیست  ميليون  ريال

تا سقف دو   ميليون   ريال

0

0

11

 

تصويب و تأييد استرداد وجوه متقاضيان پس از عدم موافقت كميسيون ماده 5 و وجوه حاصل از عوارض و درآمد از محل ديون و يا مازاد ( براي هر مورد )

نامحدود

تا سقف پانصد ميليون   ريال

-

-

مصوبه شورا 

نامحدود

تا سقف پانصد ميليون   ريال

-

-

12

تصويب انجام معامله در رابطه با جوي آب كوچه و .... باستناد ماده 19 قانون نوسازي

هرمورد یک میلیارد  ريال

-

-

-

مصوبه شورا 

هرمورد پانصد میلیون ريال

-

-

-

                                                                   
 

 

ب : آيين نامه چگونگي هزينه كرد كمكها و اعانات (ماده 17)

پيشنهاد شهرداري (الف ، ب ، ج) با تغييرات و اصلاحات انجام شده به شرح زيرمورد تصويب قرار گرفت :

 الف : ماده 17 اداري

1- الف : 40% رقم پيشنهاد در بودجه سال 1394 شهرداري در رابطه با رديف كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص (كد 01-417) با نظر و تصويب شهردار و60% باقيمانده به پيشنهاد شهرداري و مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب و پرداخت مي گردد.  

2- الف: 30% از رقم پيشنهادي دربودجه سال 94 در رابطه با رديف كمك به مستمندان (03-417) با نظر و تصويب شهردار و پرداخت و70% باقيمانده با پيشنهاد شهرداري و مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب و پرداخت مي گردد.                                      

3- الف : 100% از رقم پيشنهادي در رديف هدايا و پرداخت هاي تشويقي (كد02-417) براساس تصويب شهردار و به رديف هاي زير اختصاص و پرداخت مي گردد :

1-3 الف : مبلغي‌از رديف مذكور درسال جهت حق تلاش به كليه پرسنل‌برحسب‌نظر شهردار پرداخت گردد.

2-3-الف : مبلغي از رديف مذكور به مناسبت روز زن و مرد به منظور تهيه هدايا جهت پرسنل در طول سال با نظر شهردار پرداخت گردد

3-3- الف : مبلغي از رديف مذكور به منظور تهيه هديه به فرزندان ممتاز پرسنل درمقاطع مختلف تحصيلي و پذيرفته شدگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رتبه بالا با نظر شهردار پرداخت گردد .

4-3- الف : به منظور جبران قسمتي از مابه التفاوت عيدي كارگري و كارمندي درپايان سال با نظر شهردار به پرسنل كارمند پرداخت گردد .

5-3- الف : به منظور جبران قسمتي از زحمات همكاراني كه درطول سال با تلاش مضاعف و همت وپشتكار خود در پيشبرد برنامه ها واهداف شهرداري كوشش مي نمايند از رديف مذكور با نظر شهردار مبلغي پرداخت گردد .

6-3- الف : تتمه رديف مذكور به غير از موارد اعلامي درصورت نياز به منظور تهيه هديه و پاداش با نظر شهردار در طي سال اختصاصاً پرداخت خواهد شد .

4- الف: كل مبلغ پيش بيني شده در رديف كفن ودفن و اموات بلاصاحب (كد 04-417) با نظر مديرعامل سازمان آرامستانها برای هرمورد تاسقف دومیلیون(000/000/2) ریال هزينه وپرداخت خواهد شد .

5- الف : مبلغ پيش بيني شده در رديف ساير اعتبارات ماده 17 با نظر كميته رفاه كاركنان شهرداري و تصويب شهردار حداكثر تا سقف بیست  ميليون ريال در سال براي هر نفر  پرداخت خواهد شد.

ب : سازمانهاي تابعه

با توجه به اينكه درسال جاري درسازمانهاي تابعه نيز در نظر است همانند شهرداري هزينه هاي رفاهي، پاداش و... ذكرشده در رديف هدايا و پرداختهاي تشويقي درنظر گرفته و پرداخت گردد لذا معادل 10% رقم پيشنهادي بودجه ماده 17 سازمان با تصويب مديرعامل سازمانها و حداكثر مبلغ سه ميليون ريال براي هر نفر درسال و مابقي مبلغ برابر رديفهاي ذكرشده در بند 3-الف آئين نامه فوق الذكر با تصويب هيأت مديره پرداخت خواهد شد .

ج: هزينه هاي رفاهي

با عنايت به بند 4 صورتجلسه مورخ 1/5/91 شوراي اسلامي شهر با توجه به اينكه از سال مذكور تاكنون افزايش در رديفهاي فوق صورت نگرفته به اعمال پانزده درصد ( 15%) افزايش نسبت به رقم هاي مصوب براي سال 94 نيز در بودجه اعمال گردد.      

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/19 خاتمه يافت.