يكصدوهشتاد وششمين‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

     صورتجلسه

     يكصدوهشتاد وششمين‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 5/3/94 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و عرض تبريك اعياد شعبانيه و            فرارسيدن ميلاد مسعود يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي موعود (عج) وعرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند آقاي دكتر اسلامي رياست محترم دانشگاه آزاداسلامي و آقاي دكتر آرمين دانشگر استاد دانشگاه وين اتريش ، ضمن آرزوي موفقيت براي آنان ابراز اميدواري نمود تا دراين جلسه بتوانيم از اندوخته هاي علمي آن عزيزان براي بهبود وضعيت و مرتفع نمودن مسائل و مشكلات شهري استفاده هاي لازم را ببريم .

سپس آقاي دكتر اسلامي با عرض تبريك اعياد شعبانيه و تقدير وتشكر از رئيس وساير اعضاي شورا به خاطر برپايي اين نشست ،ضمن معرفي كامل آقاي دكتر دانشگر و ميزان علمي ، تحصيلات ، زندگي ونيز تنظيم پيش نويس خواهر خواندگي شهر ولز كشور اتريش با شهرستان بجنورد توسط ايشان مطالبي را عنوان و خواستار همكاري تمامي مسئولين براي بازگشت همه دانشمندان و اساتيد كه درخارج از كشور درحال فعاليت هستندزمينه حضور آنان را به كشورجهت استفاده بيشتر وبهتر از تجربيات آن بزرگواران گرديد.

درادامه آقاي دانشگر با تقدير وتشكر از برپايي اين نشست ، در رابطه با عملكرد و وضعيت تحصيلات خود و تدريس در دانشگاههاي جهان ،ديدگاههاي خود را درخصوص ترويج سبك معماري اسلامي ايراني جهت ساخت وسازها ، استفاده از رنگ هاي متنوع براي ايجاد نشاط و شادابي درشهر با نصب المانهاي زيبا در ميادين شهر ونماهاي مجاز ، بهره گيري از اساتيد علمي و ايده گرفتن از آنان ، لزوم توجه ويژه به روشنايي معابر درسطح شهر و عنداللزوم صرفه جويي دراين زمينه ، حفاظت و نگهداري از آثار و بناهاي تاريخي براي گسترش حضور افراد گردشگر و توريست و ايجاد درآمد زدايي و استفاده از آيات قرآني واسامي ائمه (ع) در ساخت وسازها به صورت مصوّر توضيحات كامل و جامع ارائه نمود.

درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي آقاي خادمي مديركل محترم امورشهري و شوراها به اتفاق آقاي خسروي زاده كارشناس حقوقي آن اداره در جلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان محترم ،ابراز اميدواري نمود تا بتوانيم با تعامل و همفكري يكديگر در راستاي خدمت رساني به مردم گامهاي مؤثرومثبت برداريم .

سپس آقاي خادمي مديركل محترم امور شهري وشوراها با عرض تبريك اعياد شعبانيه و تقديرو تشكر بخاطر برپايي اين جلسه درخصوص اعتبارات اختصاص داده از سوي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و كمك هاي صورت گرفته با پي گيري معاونت امور عمراني استانداري يزد براي شهرداري يزد ومواردي را كه براساس بودجه سال 94 كشور كه درقانون هم پيش بيني گرديده به خصوص براي شهرداريها از جمله تسهيلات مالي براي نهادهاي عمومي از طريق فروش اوراق مشاركت براي بحث حمل ونقل ريلي تمديد آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال جاري ، معافيت مددجويان و افراد تحت پوشش بهزيستي ، كميته امداد از پرداخت حق انشعاب آب ، گاز ، برق صرفاً براي ساخت يك واحد مسكوني ، بهبود وضعيت حمل ونقل عمومي و انرژي براساس مجوز شوراي اقتصاد و خريد اتوبوس براي ساماندهي ناوگان اتوبوسراني يزد ، بيمه رانندگان تاكسي ، الحاق قوانين مالي دولت در رابطه بابحث اوراق مشاركت براي شهرداريها و مجوزهاي صادرشده دراين زمينه ، بررسي اصلاح آئين نامه استخدام شهرداريها و دهياريها در هيأت دولت براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي ، ارسال لايحه مديريت واحد شهري وافزايش اختيارات شهرداريها و شوراها دراين زمينه ، بررسي اصلاح قانون و آئين نامه شوراها به خصوص انتخاب شهرداران ، تشكيل انتخابات داخلي و امور مالي شوراها ، ممنوعيت اعضاي شورا درجلسات هيأت مديره و سازمان هاي وابسته به شهرداري براساس ماده 82 مكرر 3 اصلاحي قانون تشكيلات و وظايف شوراها و غيره جهت استحضار اعضاي شورا توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .

وي درادامه با توجه به ابلاغ وزير محترم كشور درخصوص تشكيل ستاد مديريت بحران درشهرداريهاي كشور و با توجه به ضرورت و اهميت موضوع از شورا خواست تا ضمن پي گيري هاي لازم جهت تشكيل آن ستاد درشهرداري يزد ، نسبت به معرفي نماينده خود براي عضويت هرچه زودتر اقدام نمايند .

سپس ايشان درخصوص ابلاغ وزير محترم كشور بابت استخدام كشوري و تغيير ساختار تشكيلات شهرداريها و پست هاي جديد درنظر گرفته شده و همچنين اقداماتي در رابطه با تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداريها و حذف هيأت مديره هاي آن سازمانها و تعيين مديريت بر سازمانهاي ياد شده و حتي ادغام آنها مبني بر عدم پرداخت ماليات به اداره مالياتي مطالبي را عنوان نمود . درادامه آقاي خادمي پيشنهاد نمود درخصوص تعيين ارزش معاملاتي ساختمانها براي ساماندهي ساخت وسازها درشهر ضمن برنامه ريزي جهت تعامل و همكاري سازمان نظام مهندسي درصورت صلاحديد اعضاي شورا بازديدي از شيراز جهت استفاده از تجربيات داشته باشند . وي درادامه خواهان تعيين تكليف و بررسي هرچه زودتر تفريغ بودجه  سالهاي 74 تا 90 شهرداري از سوي شورا گرديد . 

درادامه هر يك از اعضاي شورا با عرض تبريك اعياد شعبانيه و عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان محترم نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود رادرخصوص حمل ونقل وترافيك ، كاهش سرعت براي جلوگيري از خطرات احتمالي و نصب سرعت گيري هاي استاندارد ، پي گيري ادغام شهر حميديا به يزد جهت كلان شهر شدن ، تعيين نرخ متعادل براي تاكسي هاي سطح شهر باتوجه به افزايش نرخ بنزين ، ضرورت و لزوم حضور اعضاي شورا در هيأت مديره تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري صرفاً به عنوان ناظر جهت نظارت بر عملكرد آن سازمان ، چگونگي پرداخت پاداش به اعضاي شوراي سازمانها با توجه به لايحه ارسالي از سوي شهرداري به شورا ، ضرورت ادغام بعضي از سازمانهاي شهرداري ، تعيين نرخ عادلانه بليط اتوبوس واحدشهري مطرح و مورد بررسي و بحث وتبادل نظر قرار گرفت .

درادامه جلسه آقاي مشتاقيون معاونت اداري و مالي شهرداري هم درخصوص عدم پرداخت ماليات توسط سازمانهاي وابسته به شهرداري به اداره مالياتي طبق هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با مسئولين مربوطه و صورتجلسه تنظيمي مطالبي را عنوان نمود .

      

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.