يكصدوهشتاد ودومين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

     يكصدوهشتاد ودومين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 روز سه شنبه مورخ 22/2/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند فرارسيدن سالروز شهادت هفتمين امام شيعيان حضرت امام كاظم (ع) را به محبين و دوستداران اهل بيت (ع) تسليت عرض نمود واز خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا دراين دنيا از زيارت آن امام بزرگوار و درآخرت از شفاعت ايشان همه را بهره مند سازد . وي درادامه با اشاره به آيات قرآن و احاديث از همه اعضاي شورا خواست همدلي و همفكري و صبوري را سرلوحه كارها قراردهند تا به ياري خدا وبا همت وتلاش مضاعف بتوانيم براي مردم خدمت كنيم .سپس سركار خانم وزيري درسخنان پيش از دستور ضمن عرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت امام كاظم (ع) ،پيشنهاد نمود شهرداري  پي گيري هاي لازم را درخصوص تأمين پاركينگ براي مسجد جامع كبير به دليل حضور وبازديد ميهمانان و گردشگران و افراد توريست ازآن مكان تاريخي ، اقدامات اساسي جهت بزرگترشدن وسعت ميدان ابوذر با توجه به تردد زياد وسايط نقليه و روان سازي ترافيك ، ساماندهي واحد اجرائيات جهت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز وسدمعبر با درنظر گرفتن تمامي امكانات وتجهيزات به خصوص تأمين نيروي انساني مناسب اقدامات ضروري بعمل آورد .

درادامه با توجه به درخواست و هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي رئيس واعضاي هيأت مديره محترم كانون بازنشستگان آموزش وپرورش يزد درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند براي يكايك آن عزيزان جهت خدمت رساني به فرهنگيان عزيز آرزوي موفقيت وسربلندي نمود .

سپس آقاي شهسواري رئيس هيأت مديره آن كانون ضمن تقدير وتشكر از رئيس و اعضاي شورا بخاطر برپايي اين نشست ،گزارشي از اقدامات انجام شده توسط آن كانون كه درحال حاضر بيش از ده هزار نفر عضويت دارد ارائه نمود و در ادامه خواستار تأمين بخشي از اعتبارات براي مرمت و ساماندهي ساختمان آن كانون و نيز برگزاري مراسم تجليل از پيشكسوتان عرصه تعليم و تربيت در شهريور ماه سال جاري وساير برنامه ها به خصوص  خدمات رفاهي گرديد .

درادامه جلسه ساير اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان محترم ، نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را درخصوص برگزاري مراسم تجليل از بازنشستگان درشهريور ماه سال جاري با مشاركت سازمان فرهنگي ورزشي ، تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز ، ايجاد پارك و فرهنگسراي معلم با تمامي امكانات ، انعقاد تفاهم نامه فرهنگي اجتماعي جهت آموزش شهروندي با همكاري كانون بازنشستگان آموزش وپرورش ، برگزاري همايش هاي پياده روي و كوهنوردي و غيره مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند .

مصوبات :

 

    تعيين تكليف پروژه پيرنيا  

 

 

1- با توجه به ضرورت و اهميت تعيين تكليف جهت راه ا ندازي وشروع به كار پروژه بلوار دكتر پيرنيا موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده با مسئولين مربوطه شهرداري دركميسيون نظارت و پي گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري حداكثر ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين مصوبه ، به هرنحو ممكن با تشكيل كنسرسيومي متشكل از شركت هاي سرمايه گذاري و عمراني يا مشاركت با بخش خصوصي و يا فروش سهام ، تكليف اجراي پروژه مرحوم پيرنيا را روشن و طي لايحه اي جهت تصميم گيري نهايي به شورا ارائه دهد .ضمناً شهرداري تمام نيازها و اختيارات تفويضي خود را از شورا درخواست نمايد . بديهي است درصورت عدم تحقق اين مصوبه درمهلت مقرر شورا از شهردار توضيح خواهد خواست .  

    طرح پيشنهادي  

2- طرح پيشنهادي تمامي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه بشماره 931004310- 20/11/93 بشرح ذيل :

«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : شفافيت وضعيت پيمانكاران، لازم است شهرداري و سازمانهاي وابسته اسامي شركتهاوپيمانكاراني كه درزمينه هاي خدماتي،عمراني، طراحي و مطالعاتي طي پنج سال گذشته شهرداري به آنها كارهاي خدماتي، عمراني ومطالعاتي را ارجاع نموده و چگونگي برگزاري مناقصه (محدودونامحدود) بصورت مكتوب طبق جدول ذيل به شورا اعلام دارد:

رديف

نام شركت

نوع فعاليت       خدماتي      عمراني          آموزشي وپژوهشي

ازتاريخ... تا تاريخ

مناقصه محدود

مناقصه نامحدود

درصد

پيشرفت كار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون نظارت و              پي گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    ساماندهي واحد اجرائيات    

3- در راستاي ضرورت ساماندهي واحد اجرائيات شهرداري موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا باحضور مديران و مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد شهرداري دراسرع وقت نسبت به برنامه هاي پيشنهادي خود جهت ساماندهي آن مجموعه با درنظر گرفتن تمامي امكانات ، تجهيزات با همكاري مناطق سه گانه و نواحي تاريخي و آزادشهر براي جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز ، سدمعبر و... طي لايحه اي به شورا جهت هرگونه تصميم گيري ارسال نمايد .

 

 

 

 

 

    رسيدگي به اعتراض    

4- درخواست اهالي و ساكنين محترم بلوار جمهوري اسلامي كوچه 74 (كوچه فروغ) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000525- 15/2/94 مبني براعتراض و شكايت از شركت سامان نيرو پاد جهت نصب آنتن مخابراتي رايتل درآن محل ،موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد شهرداري نسبت به جلوگيري هرگونه عمليات اجرايي توسط شركت مربوطه اقدام تا ظرف‌مدت بيست روزموضوع رابررسي وبرابرضوابط ومقررات جاري تصميمات لازم اتخاذ نمايد.

 

    درخواست كانون بازنشستگان

5- نامه شماره 15- 22/2/94 رئيس هيأت مديره كانون بازنشستگان آموزش وپرورش يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000664- 22/2/94 :

« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد سلام عليكم ، با احترام ؛ ضمن تشكر از اينكه فرصت اين فراهم گرديد كه اعضاء محترم هيأت مديره كانون ضمن حضور در جلسه شورا گزارشي از وضعيت اين كانون كه بيش از ده هزار نفر عضو دارد ارائه دهند ، همانطور كه عرض شد به منظور ارائه خدمات رفاهي بيشتر به قشر فرهيخته بازنشستگان سال گذشته طرح بازسازي و محوطه سازي ساختمان كانون شروع گرديد ، مستدعيست موافقت فرمائيد مبلغ هشتصد ميليون ريال از اعتبارات شهرداري براي اتمام اين پروژه اختصاص يابد .ازعنايتي كه مي فرمائيدكمال تشكر را دارد. شهسواري- رئيس هيأت مديره كانون »

موضوع درصحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد شهرداري مبلغ دويست ميليون ريال از رديف اعتبارات كمك به مدارس به آن كانون پرداخت نمايد .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/10 خاتمه يافت.