يكصدونود و يكمين جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي‌شهريزد

     صورتجلسه

     يكصدونود و يكمين جلسه شوراي‌اسلامي‌شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت30/16 روز ‌شنبه مورخ 23/3/94 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند وعرض تبريك فرارسيدن هفته جهاد كشاورزي وگراميداشت يادوخاطره اخلاص و دلاورمرديهاي برادران جهادگر درعرصه سازندگي ميهن عزيز اسلامي ، فرارسيدن دومين سالروز تشكيل دولت تدبير و اميد را برتمامي دولتمردان تبريك وتهنيت عرض نمود وبراي يكايك آن عزيزان در راستاي خدمت رساني به مردم و صيانت اين كشور به خصوص بحث مذاكرات هسته اي آرزوي موفقيت و سربلندي نمود.

سپس با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي نمايندگان محترم دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي آقايان (ساده و شيرانيان) درجلسه شورا حضور يافتند ودر خصوص طرح نشاط وسلامت ،براي بررسي وضعيت سلامت جسماني كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي توضيحات كامل و جامع ارائه نمودند .

درادامه آقاي مطهريان پيشنهاد نمود با توجه به اينكه قراراست بمناسبت سفر آقاي دكتر جنتي وزير محترم فرهنگ وارشاد اسلامي به استان طي مراسمي از آقاي حاج حسن دانش قاري برجسته و ممتاز كشور تجليل به عمل آيد شوراي اسلامي شهر دراين مراسم مشاركت داشته باشد يا دريكي از جلسات علني شورا به نحوشايسته از ايشان قدرداني نمايد. سپس سركار خانم اميني از اعتراضات مردمي در خصوص برگزاري مراسم درسالن وحدت باحضور بازيگران وهنرمندان كشوري به ميزباني مجتمع شهاب و فروش بليط بيش از ظرفيت آن سالن مطالبي را عنوان و خواهان پي گيري اين موضوع از سوي شورا گرديد .

درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم گزارشي از اقدامات وپي گيري هاي انجام شده توسط امور مشاركتها و سرمايه گذاري شهرداري درخصوص تكميل كارخانه كمپوست برابر مصوبه اخير شورا ونيز جلسه برگزار شده باحضور تني چند از اعضاي شورا با آقاي سيدحسيني معاونت امور عمراني استانداري در رابطه با مطالبات شهرداري از دارايي بابت برداشت از حساب سازمان عمران و همچنين جلسه برگزارشده در كارگروه كشتارگاههاي استان با حضور فرماندار ، بعضي از مسئولين شهرستان هاي استان جهت ساماندهي و بهبود وضعيت كشتارگاههاي استان جهت استحضار اعضاي شورا توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .

وي درادامه با توجه به مصوبه اخير شورا بابت احداث بازارچه ميوه وتره بار در محلات تعيين شده شهر از پي گيري ها واقدامات صورت گرفته دراين زمينه و همچنين پي گيري هاي انجام شده بابت تحويل كارخانه جنوب به شهرداري مطالبي را عنوان نمود . درادامه با توجه به درخواست مديرمسئول روزنامه بشارت نو درخصوص درج پيام تبريك يا خيرمقدم مبني بر سفر وزيرمحترم فرهنگ وارشاد اسلامي به يزد ومبلغ تعيين شده مورد مخالفت قرار گرفت .

مصوبات :

    بند سه صورتجلسه كميسيون درآمدي  

 

1- نامه شماره 940006787- 19/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000596- 19/2/ 94:

« جناب‌حاج آقای زارع ریاست محترم شورای اسلامی‌شهرموضوع: ارسال بند سه صورتجلسه کمیسیون درآمدی مورخ 6/2/94 با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً بدینوسیله به پيوست بند سه صورتجلسه كميسيون درآمدي شهرداری مورخ 6/2/94 در خصوص تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد در محل مناطق شهرداری جهت مزید استحضار و عنداللزوم هماهنگی لازم با اعضای محترم شورای اسلامی شهر ايفاد مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

 

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي ناصر رضازاده 

 

2- لايحه شماره 940012139- 18/3/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001011- 18/3/94 :  

«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار          مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك 10/1773 به مساحت  52  مترمربع و به كد نوسازي شماره1 – 8041 – 5 – 39 – 2 متعلق به آقای ناصر رضازاده كه در طرح تعريض خيابان كاشاني قرار گرفته است اقدام نمايد. لذا موضوع جهت كارشناسي به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع كه براساس ارزيابي انجام شده  از قرار هرمترمربع 000/500/128  ريال جمعاً  به مبلغ 000/000/682/6 ريال  برآورد وليكن به جهت اولويت اجراي طرح توافقنامه اي في مابين تنظيم  كه در ازای واگذاري ملك موصوف و با افزايش حدود ده درصد مبلغ فوق  ، جمع كل بستانكاري مالک بابت غرامت ملك در طرح  000/200/350/7  ريال تعيين و مقرر شد مبلغ مذكور در دو قسط مساوي پس از انتقال سند و تحويل ملك در وجه  ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل کد 15310200071 تملک و آزادسازی تعریض خیابان کاشانی اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نيازآقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رييس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    طرح پيشنهادي  

 

3- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان فقيه خراساني ، مطهريان ، زارع ، مدرسي ، پاك نژاد ، نيكنام و سركار خانم اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004471- 2/12/93 بشرح زير :  

« رياست محترم شوراي اسلامي شهر موضوع : طرح دوفوريتي افزايش تعداد اعضاي كميسيون ها – با توجه به اينكه بررسي لوايح ، طرح ها و موضوعات مختلف در كميسيون ها نياز به دقت و بررسي كاملتر دارد و حضوربيشتر اعضاء در اين كميسيون ها باعث دقت عمل و همچنين توفيق بيشتر در اعمال نظر كميسيون مربوطه در صحن شورا را دارد پيشنهاد مي گردد تعداد اعضاء كميسيون ها از 5 نفر به               « حداقل 5 و حداكثر 7 عضو» افزايش يافته وضمن تصويب دوفوريت و اصل پيشنهاد ، نسبت به رأي گيري و انتخاب اعضاء جديد كميسيون ها با توجه به داوطلبي ايشان اقدام گردد. »

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً درخواست سركار خانم وزيري جهت عضويت در كميسيون عمران مورد تصويب قرار گرفت .

 

اخذ وام جهت پرداخت مطالبات كارخانه جنوب  

 

4- لايحه شماره 940007954- 24/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000682- 24/2/94 :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به پيش بيني‌درآمد وصولي ازمحل وام‌دریافتی ازبانك ها به منظوراجراي پروژه هاي عمراني وتملك دارايي هاي سرمايه اي، به استحضار مي رساند در نظر است از بانك هاي شهر و تجارت در سال جاري نسبت به اخذ وام  اقدام گردد. لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرماييد به منظور پرداخت قسط دوم خريد كارخانه جنوب به مبلغ 80.000.000.000 ( هشتاد ميليارد) ريال از طريق يكي از بانك هاي ذكر شده اقدام وجزییات امر متعاقباََ پس از دریافت اعلام گردد .ضمناً آقاي سيدجعفر دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گرددعظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رييس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    مساعدت به مسجد حجت (عج)  

 

5- لايحه شماره 940002584- 26/1/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000173- 26/1/94 :   

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پیوست درخواست هيأت امنای مسجدحضرت حجت (عج) به شماره 37789 مورخ 19/08/93 در خصوص تقاضای معافيت از پرداخت ميزان جريمه و عوارض مربوط به ساختمان يك باب مغازه كه درقالب موقوفه عام توسط فردي خير جهت تأمين قسمتي از مخارج مسجد در اختيار مسجد قرار گرفته ارسال و پيشنهاد مي گردد در جهت مساعدت به مسجد مذکورتا زماني كه مغازه موصوف جهت امر موقوفه مورد بهره برداري قرار مي گيرد حقوقات مربوطه توسط شهرداري وصول نگردد. بدیهی است درغیراین صورت شهرداری برابرضوابط روزنسبت به وصول حقوق مربوطه اقدام خواهدنمود.خواهشمند است موضوع را در شوراي‌اسلامي‌شهرمطرح و در صورت ‌تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد .ضمناً آقاي محمدعلي رحمت آبادي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رييس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق با عنايت به وقف نامه و تأييديه اداره اوقاف ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  30/19 خاتمه يافت.